ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いなくなった

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いなくなった-, *いなくなった*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いなくなった[, inakunatta] (exp) gone; left [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What a lonely world it would be with you away!あなたがいなくなったら、この世は本当に侘びしくなるわ。 [F]
I found my lost dog by means of notice in the paper.いなくなった犬を新聞広告によってみつけた。
The missing cat has not been found yet.いなくなった猫はまだ見つかってない。
The police searched for the lost boy.その警官はいなくなった少年を捜している。
We shall all miss you when you go away.君がいなくなったら、本当に寂しくなるな。 [M]
The police asked the girl to make a rough sketch of her lost dog.警察官はその少女にいなくなった犬の、大まかな絵を描くように求めた。
The town was desolate after the flood.洪水の後町は住む人がいなくなった
I regret to say he's gone for good.残念ながら彼は永久にいなくなった
We looked for our lost puppy, but in vain.私たちはいなくなった子犬を捜したが無駄だった。
Somebody missed the dog.誰かの犬がいなくなった
He disappeared from this town.彼はこの町からいなくなった
They looked far and wide for the missing dog.彼らはいなくなった犬を見つけるためにあらゆる所をさがした。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top