ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いい年をして

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いい年をして-, *いい年をして*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年をして[いいとしをして, iitoshiwoshite] (exp) (See いい年して) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Look, it's sweeping the floor.[JA] いい年をして 鏡なんか覗き込みやがって これは父ちゃんにだ Tikhiy Don (1957)
Jesus Christ! I was just thinking of a new cap.[JA] あんたこそいい年をして Tikhiy Don (1957)
See, your.... Your old man embarrassed himself and I'm not very proud of my behavior.[JA] いい年をして まったく恥ずかしい Over (2009)
- Look, it's sweeping the floor.[JA] いい年をして 鏡なんか覗き込みやがって これは父ちゃんにだ Tikhiy Don II (1958)
Jesus Christ! I was just thinking of a new cap.[JA] あんたこそいい年をして Tikhiy Don II (1958)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top