ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いい年して

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いい年して-, *いい年して*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いい年して[いいとしして, iitoshishite] (exp) (in spite of) being old enough to know better [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
At your age you should know better.いい年してそんな馬鹿なまねよせ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I knew it. You...[JA] - いい年して... Crazy, Stupid, Love. (2011)
Dude, come on, aren't you a bit old for this shit?[JA] いい年して、何してんだ V/H/S (2012)
- Yeah, I mean, we were 14. God, we were ungrateful bastards, though. Right?[JA] いい年して ろくでもないこと ばかりしてたな The Skeleton Twins (2014)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top