ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

いい加減にしろ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -いい加減にしろ-, *いい加減にしろ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
いい加減にしろ[いいかげんにしろ, iikagennishiro] (exp) (See いい加減にしなさい) that's enough!; cut it out!; get a life!; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Cut it out.いい加減にしろよ。
I said 'Quit it'. Can't you see Keiko hates that?いい加減にしろっつの。恵子さん、嫌がってるだろ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Come on, will ya?[JA] いい加減にしろ 12 Angry Men (1957)
I'm not a bull on a rein.[JA] どうするだの何処へだの 冗談もいい加減にしろ Tikhiy Don (1957)
That's too much![JA] いい加減にしろ Tikhiy Don (1957)
"I'm only afraid that in the other world we'll never recognize each other..."[JA] 判らないだと? 何を言うんだ 無駄口はいい加減にしろ Tikhiy Don (1957)
Don't you think a father knows his own son?[JA] - いい加減にしろ Detour (1945)
You were in the Red Guards! We stood guys like you up against the wall![JA] いい加減にしろ Tikhiy Don (1957)
People around here are going to hear you talk.[JA] - いい加減にしろ 人がいるんだ その話はまずい Detour (1945)
Into attack, brothers! Forward![JA] グリゴーリイ いい加減にしろ Tikhiy Don (1957)
That's too much![JA] いい加減にしろ Tikhiy Don II (1958)
I'm not a bull on a rein.[JA] どうするだの何処へだの 冗談もいい加減にしろ Tikhiy Don II (1958)
You can't intrude on people at a time like this[JA] 興味本位も いい加減にしろ! D.O.A. (1949)
You ought to get rid of those officer's ways of yours.[JA] 将校ヅラするのも いい加減にしろ Tikhiy Don (1957)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top