ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

あの人

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -あの人-, *あの人*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
あの人[あのひと, anohito] (phrase) (เขา,เธอ,หล่อน) คนนั้น, See also: A. เขา, เธอ, หล่อน คนนี้
あの人[あのひと, anohito] (pron) คนนั้น, เขา, เธอ
あの人[あの, ano] (pron) คนนั้น, เขา, เธอ, See also: S. あの方
あの人[あのひと, anohito] (n) คนนั้น, เขา, เธอ
あの人[あのひと, anohito] (n) คนนั้น, เขา, เธอ, See also: S. あ
あの人[あのひと, anohito, anohito , anohito] (n) คนนั้น, เขา, เธอ, See also: S. あの方

Japanese-English: EDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] (pn,adj-no) he; she; that person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will they go on strike again?" "I'm afraid so."あの人たちは、またストをやるんだろうか」「どうもそうらしいね」
"Who is that man?" "Mr Kato."あの人は誰なんでしょうか」「加藤さんですよ」
How hard he works!あの人、ほんとによくはたらくこと!
That guy always goes over people's heads to get what he wants.あの人、何でも人の頭越しにやっちゃうのよね。
I heard she brushed him off, saying "Let's just be friends."あの人、彼女から、いい友達でいましょうって言われたんですって。
That is the American about whom we talked yesterday.あの人が、昨日私たちがうわさをしているアメリカ人です。
Without him our company would cease to function.あの人がいないと我が社は回っていかない。
He reminds me of his father when he speaks.あの人がしゃべると、私に彼の父を思い出させる。
I think it strange that he should lose his temper over that.あの人がそのことでかんしゃくを起こすとは不思議だと思う。
What happened to him?あの人がどうかしましたか。
How long is it since you heard from him?あの人から手紙をもらってどれくらいになりますか。
That is the woman who wants to see you.あの人が君に会いたがっている女性です。 [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top