ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่แน่นอน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่แน่นอน-, *ไม่แน่นอน*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่แน่นอน[mai naēnøn] (adj) FR: douteux ; incertain ; aléatoire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blow hot and cold(idm) เปลี่ยนแปลงได้, See also: ไม่แน่นอน
chancy(adj) ไม่แน่นอน, See also: อย่างเสี่ยง, Syn. uncertain, risky, harzardous
changeable(adj) ที่เปลี่ยนแปลงง่าย, See also: ไม่แน่นอน, Syn. inconstant, unstable, Ant. unchanging
changeful(adj) ที่ผันแปร, See also: ไม่แน่นอน, Syn. variable, inconstant, Ant. predictable, unchanging
not at all(idm) ไม่เด็ดขาด, See also: ไม่แน่นอน
off again, on again(idm) ไม่แน่นอน, See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล, Syn. on again, off again, Ant. on again, off again
on again, off again(idm) ไม่แน่นอน, See also: ไม่เด็ดขาด, ลังเล, Syn. off again, on again, Ant. off again, on again
touch-and-go(idm) ไม่แน่นอน, See also: วิกฤติ
inexact(adj) ไม่ละเอียด, See also: ไม่แน่นอน, โดยประมาณ, Syn. approximate, unclear, indefinite, Ant. precise, definite
loose(adj) ไม่เที่ยงตรง, See also: ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง, Syn. vague, general, indefinite, imprecise

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
amphibolic(แอมฟิบอล' ลิค) adj. ไม่แน่นอน, มีความหมายสองนัย, การพูดจาคลุมเคลือ (uncertain)
aoristic(เอ'อะริส'ทิค) adj. =aorist ไม่มีกำหนด, ไม่แน่นอน (indefinite)
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
bumpy(บัม'พี) adj. ขรุขระ,ไม่แน่นอน,เปลี่ยนแปลง, See also: bumpiness n.
butterflyn. ผีเสื้อ,คนที่มีใจคอไม่แน่นอน,การว่ายน้ำแบบผีเสื้อ
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim, Ant. certainty
capricious(คะพริซ'เชียส) adj. ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,, See also: capriciousness n., Syn. erratic

English-Thai: Nontri Dictionary
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
changeable(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แลกได้
changeful(adj) เปลี่ยนแปลงได้,ไม่แน่นอน,แปรปรวน
contingency(n) ความเป็นไปได้,ความไม่แน่นอน,อุปัทวเหตุ
contingent(adj) สุดแล้วแต่,สุดแต่,ซึ่งไม่แน่นอน
equivocal(adj) สองแง่สองง่าม,มีสองนัย,กำกวม,ไม่แน่ชัด,ไม่แน่นอน
fickle(adj) เปลี่ยนแปลงเสมอ,กลับกลอก,ไม่แน่นอน,เหลาะแหละ,โลเล
flighty(adj) เร็ว,ทำเป็นเล่น,เหลาะแหละ,ไม่แน่นอน
hollowness(n) ความกลวง,ความไม่เป็นแก่นสาร,ความไม่จริงใจ,ความไม่แน่นอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
不定[ふてい, futei] TH: ไม่แน่นอน

German-Thai: Longdo Dictionary
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
auf keinen Fallไม่แน่นอน, ไม่มีกรณีใด, See also: keinesfalls
ungenau(adj, adv) ไม่เที่ยงตรง, ไม่แน่นอน
zweifelhaft(adj) |zweifelhafter, zweifelhaftest-| ที่ยังไม่แน่นอน, ที่ยังไม่ได้ถูกตัดสินใจ เช่น Die Ergebnisse sind noch zweifelhaft. ผลลัพธ์นี้ยังเป็นที่ไม่แน่นอน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top