ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เอาอีกแล้ว

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เอาอีกแล้ว-, *ไม่เอาอีกแล้ว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It must have been something I ate. No more sushi at 3:00 a. m.จะต้องเป็นไอ้ที่กินไปแน่เลย ไม่เอาอีกแล้วซูชิตอนตี 3 เนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
I told you when I come to Namwon I won't.ผมบอกแล้วว่าไม่เอาอีกแล้ว ก่อเรื่องก่อราวเนี่ย. Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Not this again!ไม่นะ ไม่เอาอีกแล้วนะ Apocalypto (2006)
- Not anymore.- ไม่เอาอีกแล้ว Princess Protection Program (2009)
Never again, Sam.ไม่เอาอีกแล้ว แซม Keep This Party Going (2009)
Not again. Please, not again.ไม่ อีกแล้วนะ ได้โปรด ไม่เอาอีกแล้วนะ Episode #3.5 (2009)
Exactly. No more Logan "scum" Fell.แน่นอน ไม่เอาอีกแล้ว พ่อจอมยุ่งเฟลล์ The Turning Point (2009)
- But no more. Promise?- แต่ไม่เอาอีกแล้วน่ะ สัญญาไหม? Polly Wants a Crack at Her (2010)
Not again.ไม่เอาอีกแล้ว The Edge (2010)
Insert marbles. He can insert his own bloody marbles.สัญญานะ ไม่เอาอีกแล้ว The King's Speech (2010)
Thanks but no thanks, General.ขอบคุณแต่คงไม่เอาอีกแล้วครับ ท่านนายพล Chuck Versus the Role Models (2010)
Oh, God, never again.โอว พระเจ้า ไม่เอาอีกแล้ววววว The Zazzy Substitution (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Enough is enough.[IDM] พอแล้ว, See also: ไม่เอาอีกแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top