ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เป็นระเบียบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เป็นระเบียบ-, *ไม่เป็นระเบียบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่เป็นระเบียบ(v) be not in order, See also: be in disorder, be in a mess, be in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: หนังสือที่ชั้นไม่เป็นระเบียบเหมือนอย่างที่แม่จัดให้เลย, Thai Definition: มีลักษณะไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้
ไม่เป็นระเบียบ(adv) in disorder, See also: in a mess, in confusion, Syn. ไม่มีระเบียบ, ไม่เรียบร้อย, ไม่เข้าที่, ไม่เข้าที่เข้าทาง, ไร้ระเบียบ, Example: ทำไมวันนี้รถจอดกันไม่เป็นระเบียบเลย, Thai Definition: อย่างไม่เรียบร้อยหรือไม่ตรงตามแบบแผนที่กำหนดไว้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chaoticไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]
Disorganizedไม่เป็นระเบียบ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
at sixes and sevens(idm) ไม่เป็นระเบียบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เละเทะ
be out of order(idm) รก, See also: ไม่เป็นระเบียบ, Syn. be in
desultory(adj) ไม่ต่อเนื่อง, See also: ไม่เป็นระเบียบ
irregular(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่สม่ำเสมอ, หยุดเป็นพักๆ, Syn. erratic, spasmodic, unsystematic, Ant. regular
rough(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: เอะอะโวยวาย, ตึงตัง, Syn. noisy, rowdy
rough-and-tumble(sl) ยุ่งวุ่นวาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, โกลาหล
scattered(adj) กระจัดกระจาย, See also: ไม่เป็นระเบียบ, ระเนระนาด, เกลื่อนกลาด, Syn. strewed
tousled(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ยุ่งเหยิง, Syn. massy, untidy
unkempt(adj) ยุ่งเหยิง, See also: ไม่เป็นระเบียบ, Syn. untidy, Ant. tidy, neat
untidy(adj) ไม่เป็นระเบียบ, See also: ไม่เรียบร้อย, เลอะเทอะ, รุงรัง, Syn. messy, disorderly, sloppy, Ant. tidy, neat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
desultory(เดส'ซัลโทรี) adj. ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่เป็นระเบียบ,โยกเยก, See also: desultoriness n., Syn. cursory
disconnectedadj. ซึ่งแยกออก,ไม่ปะติดปะต่อ,ไม่เชื่อมติดกัน,ไม่ต่อกัน,ซึ่งไร้เหตุผล,ไม่เป็นระเบียบ., Syn. rambling
disconnectionn. การแยกออก,การไม่ต่อกัน,การไร้เหตุผล,การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion
dishabille(ดิสชะบีล') n. การแต่งตัวรุ่มร่าม,ความไม่เป็นระเบียบ, ภาวะจิตฟุ้งซ่าน., Syn. deshabille n.
disjointvt.,vi. แยกข้อต่อ,แยกส่วนต่อ,ทำให้ข้อต่อหลุด,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle, Ant. order, form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy, unruly, Ant. tidy, civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
messy(adj) ยุ่ง,สกปรก,ไม่เป็นระเบียบ,ลำบากใจ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top