ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่เชื่อฟัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่เชื่อฟัง-, *ไม่เชื่อฟัง*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่เชื่อฟัง[mai cheūafang] (v, exp) EN: disobey  FR: désobéir
ไม่เชื่อฟัง[mai cheūafang] (adj) EN: disobedient  FR: désobéissant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, ฝ่าฝืน, Syn. break, defy, Ant. obey
dogged(adj) ดื้อรั้น, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn
in defiance of(idm) ต่อต้าน, See also: ไม่เชื่อฟัง, ไม่ยอมรับ
obdurate(adj) ดื้อ, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. stubborn, obstinate, Ant. yielding, tractable
rise up(phrv) ลุกฮือต่อต้าน, See also: ไม่เชื่อฟัง, ขัดขืน
scrub round(phrv) ไม่ปฏิบัติตาม, See also: ไม่เชื่อฟัง, Syn. get round, skate round, slide round
troublesome(adj) ไม่เชื่อฟัง, See also: ดื้อ, มีปัญหา
walk over(phrv) ไม่เชื่อฟัง, See also: ขัดขืน, Syn. trample on, tread on, walk on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deaf(เดฟ) adj. หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง., See also: deafness n. ดูdeaf
disobedience(ดิสโอบี'เดียนซฺ) n. การไม่เชื่อฟัง, Syn. defiance
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
disobey(ดิสอะเบ') vt.,vi. ไม่เชื่อฟัง
insubordinate(อินซะบอร์'ดิเนท) adj. ไม่เชื่อฟัง,ไม่คล้อยตาม,ไม่อ่อนน้อม,ขัดคำสั่ง. n. บุคคลที่ไม่เชื่อฟัง,คนดื้อ,คนที่ขัดคำสั่ง., See also: insubordinately adv. insubordination n., Syn. disobedient
naughty(นอ'ที) adj. ไม่เชื่อฟัง,ซน,ไม่เหมาะสม,หยาบคาย., See also: naughtily adv. naughtiness n., Syn. disobedient
rebellious(รีเบล'เยิส) adj. เป็นกบฏ,ซึ่งก่อการกบฏ,ซึ่งก่อการจลาจล,ขัดขืน,ทรยศ,พยศ,ไม่เชื่อฟัง, See also: rebelliousness n., Syn. defiant, mutinous
recalcitrant(รีแคล'ซีเทรินทฺ) adj. ดื้อรั้น,พยศ,ดื้อดึง,ไม่เชื่อฟัง,ไม่อ่อนน้อม,หัวแข็ง,หัวรั้น n. บุคคลที่มีลักษณะดังกล่าว, See also: recalcitrance n. recalcitrancy n.
recalcitrate(รีแคล'ซิเทรท) vi. ต้าน,ต่อต้าน,ฝ่าฝืน,ไม่เชื่อฟัง., See also: recalcitration n.
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong

English-Thai: Nontri Dictionary
deaf(adj) หูตึง,หูหนวก,ไม่ยอมฟัง,ไม่เชื่อฟัง
deafness(n) อาการหูหนวก,อาการหูตึง,การไม่เชื่อฟัง
disobedience(n) ความดื้อดึง,ความดื้อ,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
disobey(vt) ไม่เชื่อฟัง,ขัดขืน,ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง
insubordinate(adj) ไม่เชื่อฟัง,ดื้อ,แข็งข้อ,ไม่อ่อนน้อม
naughtiness(n) ความซน,ความดื้อรั้น,ความไม่เชื่อฟัง
naughty(adj) ซน,ดื้อรั้น,ไม่เชื่อฟัง,หยาบคาย
recalcitrant(adj) ไม่เชื่อฟัง,ฝ่าฝืน,บิดพลิ้ว,ไม่อ่อนน้อม,ดื้อรั้น,พยศ
unruly(adj) ปกครองยาก,ไม่เชื่อฟัง,ดื้อด้าน,เกเร

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top