ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่สิ้นสุด

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่สิ้นสุด-, *ไม่สิ้นสุด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
indeterminateไม่สิ้นสุด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In particular, 1431 Lieutenant Colonel Grapple, later to be known as Grapple of the Bedoo, who impressed me no end.1431 ผู้พัน กแรปล, ต่อมาเป็นที่รู้จักใน กแรปล ของ เบดู, ที่ทำให้ฉันประทับใจไม่สิ้นสุด How I Won the War (1967)
If you won't end this happen, they'll kill you!ถ้าคุณจะไม่สิ้นสุดนี้ พวกเขาจะฆ่าคุณ First Blood (1982)
look at the middle of Discovery.มองไปที่ตรงกลางของดิสคัเฟอ รี ตรงกลางไม่สิ้นสุด 2010: The Year We Make Contact (1984)
Teens are insatiable consumers. They spend hard cash. Take a memo.วัยรุ่นจะเป็นลูกค้าที่มีความต้องการไม่สิ้นสุด พวกเขาจะใช้เงินกันหนักมาก โน้ตไว้นะ Mannequin: On the Move (1991)
You are infiniteนายไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
And on those keys, the music that you can make is infiniteคีย์พวกนั้น ดนตรีที่นายเล่นออกมามันไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
You played out your happiness, but on a piano that was not infiniteเราเล่นเพลงให้สบายใจ แต่เปียโนนั้นมันไม่ใช่ไม่สิ้นสุด The Legend of 1900 (1998)
Through eternity and silence... flies a while glider.ทะลุไปไม่สิ้นสุด และ ความเงียบ... การโบยบินของเครื่องร่อน All About Lily Chou-Chou (2001)
The worst of the Eight Hells is called Continuous Hellขุมนรกที่เลวร้ายที่สุดใน 8 หลุม เรียกว่านรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
It has the meaning of Continuous Suffering. Thus the nameมันหมายถึง ความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดตรงตามชื่อ Infernal Affairs (2002)
"He who is in Continuous Hell never diesผู้ที่อยู่ในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)
Longevity is a big hardship in Continuous Hell"อายุยืนยาวทุกข์ทรมานในนรกไม่สิ้นสุด Infernal Affairs (2002)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evermore[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Syn. always, forever
infinite[ADJ] ไม่สิ้นสุด, See also: นับไม่ได้, Syn. measureless, perpetual, indefinite, Ant. finite, few, scant
unfailing[ADJ] ไม่สิ้นสุด, See also: ไม่ยุต, ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. unerring, dependable, infallible, sure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aeon(อี' ออน. อี' อัน) n. ระยะเวลาที่ยาวนานไม่สิ้นสุด, ชั่วนิรันดร., Syn. eon
asymptote(แอส'ซิมโทท) n. เส้นตรงที่เส้นโค้งเช้าหา, ค่าไม่สิ้นสุด (infinity)
ceaselessadj. ไม่สิ้นสุด,ไม่รู้จักจบ, See also: ceaselessness n.
endlessadj. ไม่มีขอบเขต,ไม่สิ้นสุด, See also: endlessness n. ดูendless, Syn. eternal,
forever(ฟอร์เอฟ'เวอะ) adj. ถาวร,นิรันดร,ตลอดไป,ต่อเนื่อง,ไม่สิ้นสุด., See also: forever and a day ตลอดไป,ชั่วนิรันดร, Syn. eternally
inexhaustible(อินอิกซอส'ทะเบิล) adj. ไม่รู้จักหมด,ไม่สิ้นสุด,ใช้ไม่หมด,ไม่รู้จักเหนื่อย., See also: inexhaustibility,inexhaustibleness n. inexhaustibly adv., Syn. boundless
night(ไนทฺ) n. กลางคืน,ความมืด,ความคลุมเครือ,โชค ไม่ดี,การไม่รู้, -Phr. (night and day ไม่หยุดหย่อน ไม่รู้จักเหนื่อย ไม่สิ้นสุด)
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.
unfailing(อันเฟ'ลิง) adj. ไม่สิ้นสุด,เชื่อถือได้ตลอด,ไม่ทำให้ผิดหวังโดยตลอด,ไม่มีขาด,ไม่เคยพลาด., See also: unfailingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
ever(adv) เสมอ,เคย,แต่เดิม,ตลอดไป,ตลอดกาล,เรื่อยไป,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
forever(adv) เป็นนิตย์,ตลอดกาล,ตลอดไป,ถาวร,นิรันดร,ไม่สิ้นสุด
inexhaustible(adj) ไม่เพลี่ยงพล้ำ,ไม่สิ้นสุด,ไม่หมดสิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top