ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่รู้จบ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่รู้จบ-, *ไม่รู้จบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่รู้จบ[ADV] endlessly, See also: interminably, ceaselessly, Syn. ไม่รู้จักจบสิ้น, ไม่สิ้นสุด, Example: การแก้ปัญหาไม่ได้ผลจึงเกิดปัญหาแบบนี้อย่างไม่รู้จบ
ไม่รู้จบรู้สิ้น[V] be endless, See also: be eternal, Syn. ไม่รู้จบสิ้น, ไม่จบไม่สิ้น, ไม่รู้จักจบสิ้น, Example: ปัญหานี้ไม่รู้จบรู้สิ้นเสียที รังแต่จะยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆ, Thai definition: มีเรื่องอยู่ตลอดเวลาไม่มีการสิ้นสุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then whenever I wanted to, I could uncork the bottle and live the memory all over again.และเมื่อใดที่ฉันต้องการ ก็แค่เปิดจุกขวด และระลึกถึงความทรงจำนั้นได้ไม่รู้จบ Rebecca (1940)
An endless parade of parties and cotillions... yachts and polo matches.มีงานเลี้ยงงานเต้นรำไม่รู้จบ เล่าเรื่องแล่นเรือยอร์ชกับดูโปโล Titanic (1997)
In an infinite verbal loop.ด้วยคำตอบที่ไม่รู้จบนะครับ Bicentennial Man (1999)
But amidst the endless screams andแต่ท่ามกลางเสียงโหยหวนไม่รู้จบ มีคำพูดอยู่ 2 คำ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The permutations were endless.ความเป็นไปได้มีไม่รู้จบ Primer (2004)
Now, the sea - bear with me - the sea in this context has been interpreted as representing politics - the sea which eternally rages with conflict, with turmoil, with revolution.ทีนี้มาดู, ทะเล ในเรื่องนี้ เป็นการกับการเมือง ทะเลอันที่ไม่รู้จบและยุ่งยากที่จะเกิดขึ้น The Omen (2006)
Sir, have you enjoyed enough so far?แกจะได้เดินสนุกไม่รู้จบแน่ No Regret (2006)
I just wanted to stop my racing thoughts, constant worry and never-ending anxiety.ผมอยากจะหยุดความคิดบ้าๆ และความวิตกกังวลไม่รู้จบนี่ไปเลยต่างหาก Numb (2007)
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Department's not a massive fan of office romance. The policy seminar was endless, wasn't it? I kept finding myself staring at you.นายเราไม่นิยมรักในที่ทำงานด้วย งานสัมมนาก็ยืดยาวไม่รู้จบ Pilot (2008)
No developments, no leads, no progress, endless cups of bush tea.ไม่พัฒนาไม่นำไปสู่ ไม่มีความคืบหน้า ถ้วยชาบุซที่ไม่รู้จบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The manpower of millions of immigrants, the energy of coal, the unbridled power of oil.แรงงานของผู้อพยพนับล้าน พลังงานจากถ่านหิน และพลังไม่รู้จบของน้ำมัน Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่รู้จบ[adj.] (mai rū jop) EN: endless ; neverending ; never-ending ; never ending ; recurrent   FR: sans fin ; récurrent ;

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forever[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, ชั่วกาลนาน, ชั่วกัลปาวสาน, ชั่วกัปชั่วกัลป์, ชั่วนิรันดร์, ตลอดกาล, ตล, Syn. everlastingly, evermore, eternally
unceasing[ADJ] ไม่หยุดยั้ง, See also: ไม่รู้จบ, ไม่ขาดสาย, ต่อเนื่อง, Syn. continuous, eternal, incessant, unending, Ant. sporadic, inconstant
undying[ADJ] ไม่รู้จักตาย, See also: ไม่รู้จบ, ไม่สิ้นสุด, อมตะ, ถาวร, Syn. eternal, everlasting, classic, immortal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unceasing(อันซีส'ซิง) adj. ไม่หยุดยั้ง,ไม่รู้จบ, Syn. ceaseless
undying(อันได'อิง) adj. ไม่รู้จักตาย,ไม่รู้จบ,ไม่สิ้นสุด,อมตะ,ถาวร., See also: undyingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ
endless(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด,ไม่สุดสิ้น,ไม่รู้จบ,ชั่วกัลปาวสาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Ewigkeit(n) |die, pl. Ewigkeiten| นิรันดร, ระยะเวลาที่ยาวนานมากไม่รู้จบ, ชั่วกัลปาวสาน, ความไม่มีที่สิ้นสุด, ความไม่รู้จักตาย, ความอมตะ,

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top