ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่มีค่า

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มีค่า-, *ไม่มีค่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มีค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มีค่า[mai mī khā] (v, exp) EN: be worthless ; be valueless  FR: n'avoir aucune valeur ; être sans valeur
ไม่มีค่า[mai mī khā] (adj) EN: valueless ; without value

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
no great shakes(idm) ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, ไม่น่าสนใจ
not worth a button(idm) ไม่มีค่า, See also: ไม่มีราคา
not worth a cent(idm) ไม่มีค่า, See also: ไม่มีราคา
not worth a penny(idm) ไม่มีค่า, See also: ไม่มีราคา
inconsiderable(adj) ซึ่งไม่สำคัญ (คำทางการ), See also: ไม่มีค่า, ไม่น่าสนใจ, Syn. trivial, unimportant, Ant. considerable, important, significant
null(adj) ไม่มีค่า, See also: ไม่สำคัญ, Syn. invalid, vain
run out(phrv) ไม่มีค่าอีกต่อไป
for chicken feed(sl) ไม่มีเงิน, See also: ไม่มีค่าตอบแทน, Syn. for peanuts
for peanuts(sl) ไม่มีเงิน, See also: ไม่มีค่าตอบแทน, Syn. for chicken feed
village(sl) ไร้ประโยชน์, See also: ไม่มีค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bauble(บอ'เบิล) n. การประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของฉาบฉวย,สิ่งที่ไม่มีค่า,ของเด็กเล่น, Syn. trifle
chaff(ชาฟ,แชฟ) -vt.,vi. ล้อ,หยอกล้อ -n. การหยอกล้อ,การล้อ,แกลบ,ฟางข้าว,ของไม่มีค่า,ขยะ
cipher(ไซ'เฟอะ) {ciphered,ciphering,ciphers} n. เลขศูนย์,คนที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่สำคัญ,สิ่งที่ไม่มีค่า,รหัสลับ,เครื่องหมายลับ,สัญลักษณ์ลับ,อักษรไขว้,ตัวหนังสือไขว้ vt. คำนวณเป็นตัวเลข,เขียนเป็นระหัส,คิดออกมา. vi. ใช้ตัวเลขหรืออักษรในการคิดคำนวณ คำศัพท์ย่อย:
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
nihil(ไน'ฮิล) n. สิ่งที่ไม่มีค่า
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
peppercorn(เพพ'เพอะคอร์น) n. พวกเม็ดพริกไทย,สิ่งเล็กที่ไม่มีค่า,เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ค่าเช่าที่มีแต่ตัวเลขแต่ไม่มีนาม. adj. เป็นพวง,เป็นกลุ่ม
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
straw(สทรอ) n. ฟาง,ฟางข้าว,กองฟาง,สิ่งที่ทำด้วยฟาง,สิ่งที่มีค่านิดเดียวหรือไม่มีค่า,หลอดดูดของเหลว,หมวกฟาง adj. ซึ่งใช้ฟาง,ทำด้วยฟาง,มีค่าเล็กน้อย,ไร้ค่า., See also: strawy adj. -Phr. catch clutch, grasp at a straw ฉวยโอกาส

English-Thai: Nontri Dictionary
bauble(n) ของฉาบฉวย,ของเด็กเล่น,ของไม่มีค่า
gewgaw(n) ของเล็กน้อย,ของไม่มีประโยชน์,ของไม่มีค่า
invalid(adj) เจ็บไข้,ไม่สมบูรณ์,ทุพพลภาพ,ไร้กำลัง,อ่อนแอ,ไม่มีค่า
invalidate(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้ใช้การไม่ได้
nothingness(n) ความไม่มีค่า,การไร้ความหมาย
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
nullify(vt) ทำให้ไม่มีค่า,ทำให้เป็นโมฆะ,ทำให้ไม่มีผล
priceless(adj) ไม่มีราคา,ไม่มีค่า
scrap(n) ชิ้น,เศษ,สิ่งเล็กน้อย,ของไม่มีค่า
tinsel(n) เครื่องประดับ,ของไม่มีค่า,ของเก๊

German-Thai: Longdo Dictionary
ehrenamtlich(adj) ซึ่งเกิดจากการทำงานให้โดยไม่ได้รับผลตอบแทน ยินดีช่วยทำงานโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น Es können jedoch nicht alle sozialen Aufgaben ehrenamtlich organisiert werden., See also: freiwillig

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top