ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไม่มี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่มี-, *ไม่มี*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ความลับไม่มีในโลก
หน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลยหน้าที่หนักของฉันคือ ดูแลโปรกแกรมให้ถูกต้อง และ หากเป็นไปได้ต้องไม่มีข้อผิดพลาดเลย
ไข่พะโล้(n) ไม่มีคำแปลตรงๆ แต่เรียกได้หลายแบบ เช่น Boiled eggs in sweet brown sauce. Boiled eggs in sweet gravy. Five-spice eggs. หรือ ทับศัพท์ตรงๆ ว่า Phalo Eggs

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่มี(v) (there) be no, Ant. มี, Example: ภายในห้องไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียว, Thai Definition: ไม่ปรากฏอยู่
ไม่มีผล(v) have no result, See also: come to nothing, be ineffective, fail to produce the effect, Syn. ไม่เป็นผล, Example: คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่มีผลต่อการคัดเลือกว่าจะรับเข้าทำงานหรือไม่, Thai Definition: ไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีความผูกพันต่อสิ่งอื่น
ไม่มีค่า(v) be worthless, See also: be valueless, Syn. ไร้ค่า, ไร้คุณค่า, Example: คนที่ผิดหวังในความรักมักจะคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเมื่อคนรักได้ตีจาก
ไม่มีทาง(v) impossible, Syn. เป็นไปไม่ได้, ไม่มีวัน, Ant. เป็นไปได้, Example: นายไม่มีทางที่จะเอาชนะฉันได้หรอก, Thai Definition: ไม่เป็นอันขาด
ไม่มีวัน(aux) shall never, Syn. ไม่มีทาง, Example: คนที่ขยันขันแข็งไม่มีวันจะตกอับ
ไม่มีสติ(v) be senseless, See also: lose consciousness, be unconscious, Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, หมดสติ, Example: เขาไม่มีสติแล้วแพทย์ต้องรีบช่วยอย่างรีบด่วน, Thai Definition: ไม่รู้สึกตัวแต่ยังมีลมหายใจอยู่
ไม่มีสติ(v) lose one's mind, See also: lose one's sense, Syn. ขาดสติ, ไร้สติ, Example: เธอไม่มีสติที่จะคิดแก้ไขปัญหาต่อไปอีกแล้ว, Thai Definition: ขาดความรู้สึก, ขาดความระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่
ไม่มีหัว(v) have no tricks of, See also: be not skillful, not understand, Syn. ไร้หัว, โง่, เขลา, โง่เขลา, Example: ฉันไม่มีหัวในทางค้าขายเหมือนสามี ที่คิดอะไรเป็นธุรกิจไปหมด, Thai Definition: ปราศจากความรู้ความชำนาญ, ไม่เข้าใจ
ไม่มีแรง(v) burn oneself out, See also: burn someone out, burn out, become extremely tired, Syn. หมดแรง, เหนื่อย, Ant. มีแรง, Example: ตอนนี้ผมไม่มีแรงที่จะปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้
ไม่มีใคร(n) nobody, Syn. ไม่มีผู้ใด, Example: ไม่มีใครไม่เคยผิดพลาด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่มีปี่มีกลอง, ไม่มีปี่มีขลุ่ยก. ไม่มีเค้า เช่น การที่เจ็บนั้นก็ไม่มีปี่มีกลอง (พระราชหัตถเลขา ร. ๗).
ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ก. ไม่มีเหตุย่อมไม่มีผล.
ไม่มีวันเสียละว. ไม่มีทางจะเป็นไปได้.
ไม่มีเงาหัวก. เป็นลางว่าจะตายร้าย.
ซีดเซียวไม่มีเลือดฝาด.
ถ้วนไม่มีเศษ เช่น ร้อยบาทถ้วน.
ทื่อไม่มีลับลมคมใน เช่น พูดทื่อ ๆ
น้อยแง่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม.
บอดไม่มีแวว เป็นวงทึบไม่โปร่ง (ใช้แก่หัวตัวหนังสือ) เช่น เขียนหนังสือหัวบอด
เปล่าไม่มีข้อผูกพัน เช่น ให้เปล่า ได้เปล่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lawlessไม่มีกฎหมาย, ไม่เป็นไปตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sans recours (Fr.)ไม่มีการไล่เบี้ย (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
no parไม่มีกำหนดมูลค่า (หุ้น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unbounded aboveไม่มีขอบเขตบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
unbounded belowไม่มีขอบเขตล่าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nullum crimen sine lege (L.)ไม่มีความผิดถ้าไม่มีกฎหมายกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
not guilty by reason of insanityไม่มีความผิดเพราะเหตุวิกลจริต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non-abilityไม่มีความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuelessไม่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
innominateไม่มีชื่อ, นิรนาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Without rightsไม่มีสิทธิ์ [การบัญชี]
Acheiraไม่มีมือมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Achylia Gastricaไม่มีกรดและเอนไซม์ย่อยอาหาร [การแพทย์]
Afebrileไม่มีไข้ [การแพทย์]
Aftermovementsไม่มีการกระเพื่อม [การแพทย์]
Airlessไม่มีอากาศ [การแพทย์]
Alopecia, Non-Scarringไม่มีแผลเป็นที่หนังศีรษะ [การแพทย์]
Ameliaไม่มีแขน, ผู้ที่ไม่มีแขนเลย, ไม่มีแขนขาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Amelia of Both Lower Extremitiesไม่มีขาเลยทั้งสองข้าง [การแพทย์]
Amenorrhea, Lactationไม่มีประจำเดือนระหว่างให้นม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่มี[mai mī] (v, exp) EN: be no  FR: ne pas avoir ; il n'y a pas
ไม่มี[mai mī] (v, exp) FR: aucun ; sans
ไม่มีกระดูกสันหลัง[mai mī kradūk sanlang] (adj) EN: invertebrate  FR: invertébré
ไม่มีกลิ่น[mai mī klin] (adj) FR: inodore
ไม่มีการละเว้น[mai mī kān lawen] (x) EN: without exception  FR: sans exception
ไม่มีการศึกษา[mai mī kānseuksā] (v, exp) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant  FR: manquer d'éducation
ไม่มีกำลัจ[mai mī kamlang] (x) EN: weak (without energy or strength)  FR: faible (sans énergie, sans force)
ไม่มีกำไร[mai mī kamrai] (x) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless  FR: non rentable ; non profitable
ไม่มีขน[mai mī khon] (adj) FR: glabre
ไม่มีข้อบกพร่อง[mai mī khø bokphrǿng] (adj) EN: flawless ; irreproachable

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
flash memory(n) หน่วยความจำประเภทสารกึ่งตัวนำชนิดหนึ่ง ที่สามารถลบข้อมูลแล้วเขียนใหม่ได้ และสามารถคงข้อมูลไว้ได้แม้ไม่มีกระแสไฟฟ้าเลี้ยง
illegally(n) (คนที่อยู่) อย่างไม่ถูกต้อง, โดยไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
innocent(adj) ไร้เดียงสา,ซื่อบริสุทธิ์,ไม่มีพิษมีภัย
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้, Syn. tankless water heater
inactive(adj) ไม่มีการใช้งาน
loafer(n) รองเท้าส้นเตี้ยไม่มีเชือกผูก ส่วนใหญ่ทำจากหนัง
leotard(n) ชุดรัดรูปที่เป็นชิ้นเดียวยาวตั้งแต่คอ คลุมลำตัว แต่ไม่มีส่วนปกคลุมขา นักกายกรรมและนักเล่นยิมนาสติกมักใส่ชุดประเภทนี้
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
Greyhound racing(n) การแข่งวิ่งสุนัขพันธ์เกรย์ฮาวนด์ เป็นที่นิยมในอังกฤษ(คล้ายแข่งม้าแต่ไม่มี jockey)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absolute(adj) ไม่มีขอบเขต, See also: ไม่จำกัด, Syn. unlimited, Ant. limited
ad infinitum(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, Syn. endlessly, forever
aimless(adj) ไม่มีจุดหมาย, See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย, Syn. purposeless, pointless
airtight(adj) ไม่มีจุดอ่อน, See also: ที่ไม่มีจุดให้โต้ตอบ
asleep(adj) ชา, See also: ไม่มีความรู้สึกเนื่องจากมีเลือดไปเลี้ยงไม่พอ
bad(adj) ไม่มีความสุข, See also: ไม่พอใจ, ผิดหวัง, Syn. unfavorable, unfortunate, Ant. favorable, pleasant
badly(adv) ไม่มีความสุข, See also: ทรมาน, Syn. unhappily, unfavourably, Ant. happily, well
bare(adj) ไม่มีสิ่งยืนยัน
barelegged(adj) ไม่มีสิ่งใดคลุมขา
barelegged(adv) ไม่มีสิ่งใดคลุมขา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a gogo(อาโก' โก) มากเท่าที่คุณต้องการ, ไม่มีขอบเขต, เดินเพ่นพ่าน, จังหวะเต้นรำอะโกโก้, เวที่เต้นรำจังหวะอะโกโก้, Syn. a Go go, a go-go, au gogo
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abiogenesis(เอ' บิโอเจน' นิซิส) n. การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต, การเกิดขึ้นเอง. -abiogenetic adj. (spontaneous generation)
abiosis(เอ' ไบโอ' ซิส) n. การไร้ชีวิต, ภาวะที่ไม่มีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิต. -abiotic adj.
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence, Ant. presence, adequacy
abstractadj. (แอบ' สแทรคทฺ, แอบสแทรคทฺ') (n.,v. แอ็บสแทรคทฺ') นามธรรม,ไม่มีตัวตน, ลอย ๆ , เฉย ๆ , รายการย่อ, ถอน,ถอด,ควัก, สรุป
acyclic(เอโส' คลิค, เอซิด' คลิค) adj. ไม่เป็นวัฏจักร, ไม่มีลักษณ์หมุนรอบ
ad infinitum(แอดอินฟะไน' ทัม) ไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีขอบเขต

English-Thai: Nontri Dictionary
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
achromatic(adj) ไม่มีสี
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
anarchy(n) อนาธิปไตย,ลัทธิไม่มีรัฐบาล
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
atheism(n) ความเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheist(n) ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
atheistic(adj) ที่เชื่อว่าไม่มีพระเจ้า
barely(adv) เกือบไม่มี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
less(adj) ไม่มีทางสู้ ไร้ทางสู้ อ่อนแอ
Man kann mit Sicherheit sagen, ...(phrase) ไม่มีความเสี่ยง และมีแนวโน้วสูงที่จะประสพความสำเร็จ
nonuniqueness(n) ไม่มีเอกภาพ
the sky is the limit(phrase) ไม่มีอะไรหยุดยั้งได้
toothless(adj) ไม่มีผลบังคับใช้
unsolicitedไม่มีการเรียกร้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しょうがない[しょうがない, shouganai] (vi, colloq) ไม่มีทางอื่น, ช่วยไม่ได้
無効[むこう, mukou] (adj) ไม่มีผล,ไม่มีประโยชน์
無罪[むざい, muzai] (vt) ไม่มีโทษ(ไม่ผิดกฎหมาย)
無題[むだい, mudai] (n, phrase) ไม่มีหัวเรื่อง, See also: R. untitled

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
非力[ひりき, hiriki] (n) ไม่มีแรง , หมดแรง
不人気[ふにんき, funinki] ไม่มีชื่อเสียง,ไม่เป็นที่รู้จัก,
無責任[むせきにん, musekinin] (n, adj) ไม่มีความรับผิดชอบ
役に立たない[やくにたたない, yakunitatanai] (adj) ไม่มี(บางสิ่งอย่าง), ไม่ได้ใช้(ประโยชน์)

German-Thai: Longdo Dictionary
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)
frei(adj, adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
gar nichtsไม่มีเลย เช่น Er hat gar nichts zu tun. เขาไม่มีอะไรทำเลย
keinไม่มี, ไม่ใช่
nichtsไม่มีอะไรเลย
niemandไม่มีใคร
ohneโดยไม่มี, ไม่เอา
keineswegs(adv) ไม่มีทาง, ไม่แน่นอน
ins kalte Wasser werfen(phrase) ต้องต่อสู้ทำิอะไีีรด้วยตนเอง ไม่มีใครช่วย

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
keine Rolle spielen(phrase) ไม่มีบทบาท/ไม่มีความสำคัญ

French-Thai: Longdo Dictionary
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Ant. début, commencement
ne pas avoir de monnaie(phrase) ไม่มีเหรียญ(เหรียญ)เล็ก,ย่อย ( เวลาไปจ่ายตลาด เป็นต้น )
dormir(vi) 1)นอนหลับ 2) อยู่ในสถานะที่สงบไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่มีการใช้งาน ex: Capitaux qui dorment.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top