ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไพเราะ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพเราะ-, *ไพเราะ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพเราะ(adj) melodious, See also: sweet, sweet-sounding, tuneful, Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นักวิจัยพบว่าถ้าเปิดเพลงไพเราะให้ผู้ที่ทำงานฟัง จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไพเราะ(adv) beautifully (for something heard or read), See also: sweetly, pleasingly (for something heard or read), Syn. เพราะ, เสนาะ, Example: นอกจากเธอจะมีหน้าตาสวยแล้ว ยังพูดจาไพเราะอีกด้วย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพเราะว. เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง.
ตระสักไพเราะ เช่น จักจั่นแลปักษี ดุจดนตรีตระสักสวรรค (ม. คำหลวง มหาพน).
วัลคุไพเราะ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพเราะ[phairǿ] (adj) EN: sweet-sounding ; melodious ; pleasant to the ear ; tuneful ; sugary  FR: mélodieux ; musical ; agréable à l'oreille
ไพเราะมาก[phairǿ māk] (x) EN: very pleasant to the ear  FR: très agréable à l'oreille

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melodic(adj) ไพเราะ, Syn. sweet-sounding, harmonious
melodious(adj) ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, น่าฟัง, Syn. agreeable, pleasing, sweet, Ant. harsh, discordant
musical(adj) ไพเราะ, See also: เพราะพริ้ง, เสนาะหู, Syn. harmonious, tuneful, sweet, pleasing, Ant. tuneles, harsh
sweet(adj) ไพเราะ, See also: หวาน, รื่นหู, เพราะ, Syn. dulcet, harmonious, melodious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dolce(โดล'เซ) adj. นิ่มนวล,ละมุนละไม,ไพเราะ
euphonic(al) (ยูฟอน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับความไพเราะรื่นหู ที่เกิดขึ้นจากเสียง., Syn. euphonious
euphonious(ยูโฟ'เนียส) adj. ไพเราะ,เพราะพริ้ง,รื่นหู., See also: euphoniousness n. ดูeuphonious, Syn. melodious
fair-spokenadj. มีวาจาไพเราะ,ปากหวาน,พูดดี., See also: fair-spokenness n.
fine(ไฟนฺ) {fined.fining,fines} adj. ดีเลิศ,เยี่ยม,ล้ำเลิศ,วิเศษ,ชั้นสูง,งดงาม,วิจิตร,หรูหรา,ประณีตไพเราะ,น่าชม,น่าฟัง,น่าดู,ละเอียดอ่อน,บอบบาง, (มีด) คม,ชำนาญ,บริสุทธิ์ adv. ดีเลิศ,เยี่ยม,ประณีต,ละมุนละไม,ละเอียดอ่อน. vi. บริสุทธิ์ขึ้น,ลดขนาดลง n. เงินค่าปรับ,
goo(กู) n. สารที่หนา,สารที่เหนี่ยว,คำพูดที่ไพเราะ
mellifluous(มะลิฟ'ลูอัส) adj. คล่อง,ไพเราะ,ไหลเหมือนน้ำผึ้ง, Syn. smooth, melodious
melodic(มะลอด'ดิค) adj. ไพเราะ,สละสลวย., See also: melodically adv., Syn. melodious
melodious(มะโล'เดียส) adj. ไพเราะ,สละสลวย, See also: melodiousness n., Syn. musical
melodise(เมล'ละไดซ) vt.,vi. ทำให้ไพเราะ กลายเป็นไพเราะ

English-Thai: Nontri Dictionary
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ
euphemistic(adj) สุภาพ,อ่อนหวาน,สละสลวย,ไพเราะ,นุ่มนวล
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ
fine(adj) ดี,วิเศษ,วิจิตร,งาม,ปลอดโปร่ง,ละเอียด,บอบบาง,ไพเราะ,น่าฟัง
flowery(adj) มีดอก,สละสลวย,หรูหรา,ไพเราะ
fluency(n) ความคล่อง,ความกลมกล่อม,ความไพเราะ,ความราบรื่น,การหลั่งไหล
fluent(adj) กลมกล่อม,ไพเราะ,ราบรื่น,หลั่งไหล,คล่องแคล่ว
mellifluous(adj) หวานเจื้อยแจ้ว,ไพเราะ
melodious(adj) ไพเราะ,รื่นหู,เสนาะหู
melody(n) ทำนองเพลง,ความไพเราะ

German-Thai: Longdo Dictionary
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft), See also: oftmals, Syn. oft
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top