ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ให้อภัย

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้อภัย-, *ให้อภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้อภัย[V] forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้อภัยก. ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Commander Schultz, I apologize for my friend.ผบ.ชูลท์ซ ให้อภัยกับความเขลาของเพื่อนผมด้วย The Great Dictator (1940)
I'll forgive you this once.ฉันจะให้อภัยคุณครั้งนี้ แต่จำไว้ ว่า Pinocchio (1940)
- Have you forgiven me?คุณให้อภัยฉันรึยังคะ Rebecca (1940)
- Forgiven you? What have I got to forgive you for?ให้อภัยรึ ผมต้องให้อถัยคุณเรื่องอะไรล่ะ Rebecca (1940)
- I beg pardon?- ฉันขอให้อภัย12 Angry Men (1957)
Pardon. This is my whole point.การให้อภัย ตรงนี้คือจุดทั้งหมดของฉัน 12 Angry Men (1957)
Pardon. I vote not guilty.การให้อภัย ผมออกเสียงลงคะแนนไม่ผิด 12 Angry Men (1957)
- I beg pardon...- ฉันขอให้อภัย ... 12 Angry Men (1957)
Pardon. Maybe you don't fully understand the term "reasonable doubt".การให้อภัย บางทีคุณอาจจะไม่เข้าใจคำว่า "ข้อสงสัย" 12 Angry Men (1957)
- Well, you can forgive.ดีที่คุณสามารถให้อภัย หายไป How I Won the War (1967)
- We'll be sucked into oblivion.เราจะถูกดูดลงในการให้อภัย Yellow Submarine (1968)
But it was nothing to do with you, madame.ให้อภัยฉันด้วย. แต่มันไม่เกี่ยว กับท่านเลย, มาดาม. Suspiria (1977)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condone[VT] ให้อภัย, Syn. forgive, pardon
excuse[VT] ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
let off[PHRV] ให้อภัยจาก, See also: ปล่อยให้พ้นผิดจาก, ยกโทษให้ในเรื่อง
pardon[VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
remit[VT] ยกโทษให้ (คำโบราณ), See also: ให้อภัย, Syn. absolve, forgive, Ant. condemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse,extinction
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top