ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใหญ่โต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใหญ่โต-, *ใหญ่โต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใหญ่โต(adj) enormous, See also: huge, vast, immence, Syn. ใหญ่ มหึมา, มโหฬาร
ใหญ่โตมโหฬาร(adj) grand, See also: huge, enormous, immense, large, grandiose, Syn. ใหญ่มาก, เบ้อเริ่ม, จัมโบ้, Ant. เล็ก, น้อย, Example: เขาซื้อบ้านที่มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใหญ่โต[yaitō] (adj) EN: enormous ; huge ; vast ; immense ; large  FR: énorme ; géant
ใหญ่โตมโหฬาร[yaitō mahōlān] (adj) EN: grand ; huge ; enormous ; immense ; large ; grandiose
ใหญ่โตเกะกะ[yaitō keka] (adj) EN: bulky
ใหญ่โตไม่สมรูป[yaitō mai som rūp] (adj) EN: bulky

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
colossal(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, Syn. enormous, immense
elephantine(adj) ใหญ่โตและงุ่มง่าม, See also: เทอะทะ, เชื่องช้า, Syn. awkward, clumsy, ungainly
grow into(phrv) เจริญเติบโตมากขึ้น, See also: ใหญ่โตมากขึ้น, เจริญรุ่งเรืองมากขึ้น, Syn. grow from, grow out of
grow together(phrv) ใหญ่โตขึ้นเพื่อมารวมกัน
gigantic(adj) มหึมา, See also: ใหญ่โต, มโหฬาร, Syn. massive, immense, Ant. tiny, small
grand(adj) ใหญ่โต, See also: หรูหรา, สง่างาม, โอ่อ่า, Syn. splendid, magnificent
huge(adj) ใหญ่โต, See also: เบ้อเร่อ, ใหญ่, มหึมา
large(adj) ใหญ่, See also: ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง, Syn. huge, enormous, immense, gigantic, colossal, massive, Ant. small
massive(adj) ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
megalo(prf) ใหญ่โต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bravado(บระวา'โด) n. การวางท่าใหญ่โตองอาจ -Conf. bravery
colossusn. สิ่งที่ใหญ่โต มหึมาหรือมีอำนาจมาก
edifice(เอด,'ดะฟิส) n. ตึก,อาคาร,คฤหาสน์,สิ่งปลูกสร้างที่ใหญ่โต, See also: edificial adj. ดูedifice
elephantineadj. เกี่ยวกับช้าง,คล้ายช้าง,ใหญ่โต,กำลังมหาศาล,หนักมาก,อุ้ยอ้าย
enormous(อีนอร์'เมิส) adj. มหึมา,ใหญ่โต,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย., See also: enormousness n. ดูenormous, Syn. immense
exaltation(อิกซอลเท'เชิน) n. การยกระดับ,การทำให้สูงขึ้น,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ,การกระทำที่มากเกินไป,ความใหญ่โตเกินไป
formidable(ฟอร์'มิดะเบิล) adj. น่ากลัว,ยาก,ลำบาก,ซึ่งเอาชนะยาก,เหนือกว่ามาก,ใหญ่โต,มีอำนาจมาก,มีกำลังมาก., See also: formidableness, formidability n. formidably adv., Syn. awesome
gigantic(ไจแกน'ทิค) adj. ใหญ่โตผิดปกติ,มหึมา,มหาศาล, See also: gigantically adv. giganticness n., Syn. huge, large
grand(แกรนดฺ) adj. ใหญ่โต,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,สำคัญมาก,ดีเยี่ยม,ผึ่งผาย,งดงาม,น่านับถือ,โอหัง,อวดดี,สมบูรณ์,ครอบคลุม. n. เปียนโนขนาดใหญ่,1000 ดอล-ลาร์., See also: grandly adv. grandness n., Syn. stately, main, excellent, good -A.
grand marchพิธีเปิดงานลีลาศที่ใหญ่โต

English-Thai: Nontri Dictionary
colossus(n) อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่,สิ่งที่ใหญ่โต
egregious(adj) มากมายใหญ่โต,เหลือเกิน,มหันต์
elephantine(adj) เหมือนช้าง,ใหญ่โต,อืดอาด,ของช้าง,อุ้ยอ้าย,งุ่มง่าม
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
enormous(adj) ใหญ่โต,มโหฬาร,มหึมา,ร้ายกาจ,เลวร้าย,ชั่วร้าย
giant(n) ยักษ์,สิ่งที่ใหญ่โต
gigantic(adj) ใหญ่โต,เหมือนยักษ์,กำยำ,มหึมา,มโหฬาร
grand(adj) ใหญ่โต,ใหญ่หลวง,หรูหรา,สำคัญ,ยิ่งใหญ่,มหึมา,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม
great(adj) ใหญ่,ยิ่งใหญ่,สำคัญ,ใหญ่โต,ประเสริฐ,เบ้อเร่อ,เขื่อง,ใหญ่หลวง,มาก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
無限大[むげんだい, mugendai] (n) ใหญ่โต มากมาย อินฟินิตี้ ∞
巨大[きょだい, kyodai] ใหญ่โต มโหฬาร

German-Thai: Longdo Dictionary
riesig(adj) ใหญ่โต มโหฬาร

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top