ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบแจ้ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบแจ้ง-, *ใบแจ้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบแจ้งความ(n) notice, See also: notification, Example: ตำรวจออกใบแจ้งความให้เพื่อไปทำบัตรประชาชนใบใหม่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฎีกาใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
account salesใบแจ้งการขาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notice of abandonmentใบแจ้งการสละทิ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protestใบแจ้งยืนยัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
extended protestใบแจ้งยืนยันโดยละเอียด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bank statementใบแจ้งยอดเงินฝากจากธนาคาร [การบัญชี]
Debit noteใบแจ้งว่าเป็นลูกหนี้ [การบัญชี]
Monthly statementใบแจ้งยอดประจำเดือน [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]
ใบแจ้งความ[baijaēngkhwām] (n, exp) EN: notice ; report
ใบแจ้งยอดเงินเดือน[baijaēng yøt ngoendeūoen] (n, exp) EN: pay slip
ใบแจ้งหนี้[baijaēng nī] (n, exp) EN: invoice

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bill(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบสำคัญเก็บเงิน, Syn. charge, invoice
birth certificate(n) สูติบัตร, See also: ใบแจ้งเกิด, Ant. death certificate
charge(n) ใบแจ้งหนี้, See also: ใบเรียกเก็บเงิน
invoice(n) ใบแจ้งราคาสินค้าที่ขายให้, See also: ใบส่งของ, Syn. bill
notice(n) การแจ้งล่วงหน้า, See also: ใบแจ้งหนี้, Syn. notification

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invoice(อิน'วอยซฺ) n. ใบส่งของ,ใบแจ้งรายการสินค้าที่ขายให้ รวมทั้งราคาและอื่น ๆ vt. ทำใบส่งของให้

English-Thai: Nontri Dictionary
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
billing address(n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
proforma invoice(n) ใบแจ้งหนี้
proforma invoice(n) ใบแจ้งหนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top