ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใบ-, *ใบ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ใบรับรองคุณวุฒิ(n) certificate
ใบเตยPandanus leaf

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบ(n) leaf, See also: foliage, Example: เด็กๆ มักเอาใบตำลึงมาจุ่มสีแล้วทาบบนกระดาษ จะได้รูปเหมือนกบ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือก้านเป็นต้น โดยมากมีลักษณะแบนๆ
ใบ(clas) numerative noun for tree leaves, fruit, container, document, etc., Example: แม่ซื้อโอ่งใหม่มา 3 ใบเพื่อรองน้ำไว้สำรองใช้, Thai Definition: ลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง 2 ใบ
ใบ้(adj) deaf, See also: dumb, Syn. พูดไม่ได้, พิการ, Example: เด็กคนนั้นเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิด, Thai Definition: ไม่สามารถพูดออกมาเป็นถ้อยคำที่คนทั่วไปเข้าใจได้
ใบ้(v) signal, See also: hint, gesture silently, give a high sign, tip off, Syn. บอกใบ้, Example: ผู้เข้าแข่งขันจับคู่และใบ้คำจนผ่านเข้ารอบสุดท้าย, Thai Definition: แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ, บอกเป็นนัย
ใบ้(adv) dumbly, See also: silently, mutely, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, นิ่งเฉย, Ant. ช่างพูด, Example: เขานั่งเป็นใบ้โดยไม่พูดกับใครสักคำ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด
ใบ้(adj) mute, See also: dumb, silent, Example: สวนสาธารณะวันนี้มีการแสดงดนตรีและละครใบ้, Thai Definition: ไม่พูดเป็นถ้อยคำที่เป็นเสียง
ใบชา(n) tea leaf, See also: tea leaves, Example: เดี๋ยวนี้ผู้คนนิยมดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของใบชากันเป็นจำนวนมาก, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบของต้นชา
ใบดำ(n) notification of funeral, Example: เขาส่งใบดำไปให้ญาติๆ ดูกำหนดการ, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบแจ้งกำหนดการฌาปนกิจศพ
ใบดำ(n) black marker which indicate that person must not enroll an army, Example: ผู้ที่จับได้ใบดำ ไม่ต้องเป็นพลทหาร และไม่ต้องเข้ากรมกองแต่ต้องมีใบสด. 43, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ใบสลากที่จัดไว้ให้ผู้ที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหารจับ ถ้าจับได้ใบดำก็ไม่ต้องเป็นทหาร
ใบปก(n) cover, See also: book-cover, book jacket, dust cover, binding or cover of a book, Syn. ปกหนังสือ, ปก, Example: หนังสือของร้านเปิดใหม่ตรงหัวมุมถนน บริการเคลือบใบปกให้ลูกค้าฟรี, Count Unit: แผ่น, ใบ, Thai Definition: กระดาษ หรือผ้า หรือหนัง ที่หุ้มอยู่ภายนอกสมุด หรือหนังสือ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใบน. ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือลำต้น โดยมากมีลักษณะเป็นแผ่นแบน ๆ รูปร่างต่าง ๆ กัน มีก้านใบหรือไม่มีก็ได้ มักมีสีเขียว
ใบสิ่งที่ทำด้วยผืนผ้าเป็นต้น สำหรับขึงที่เสากระโดงเพื่อรับลม
ใบแผ่นเอกสารหรือหนังสือสำคัญต่าง ๆ เช่น ใบขับขี่ ใบทะเบียน
ใบเรียกของที่เป็นแผ่น ๆ เช่น ใบหนังสือ ใบมีด ใบหู ทองใบ
ใบลักษณนามสำหรับใช้เรียกผลไม้ ภาชนะ เครื่องใช้บางอย่าง หรือแผ่นเอกสาร เช่น มะม่วง ๒ ใบ ถ้วย ๓ ใบ ตู้ ๔ ใบ ใบขับขี่ ๕ ใบ.
ใบ้ว. พิการแต่กำเนิด ไม่สามารถพูดเป็นถ้อยคำที่คนทั่ว ๆ ไปเข้าใจ, โดยปริยายหมายความว่า นิ่งไม่พูด เช่น นั่งเป็นใบ้.
ใบ้ก. แสดงกิริยาท่าทางแทนถ้อยคำ เช่น ใบ้คำ
ใบ้แนะด้วยอุบาย เช่น บอกใบ้, บอกเลศนัย เช่น ใบ้หวย.
ใบก้นปิดน. ชื่อไม้เถาชนิด Stephania japonica (Thunb.) Miers var. discolor (Blume) Forman ในวงศ์ Menispermaceae ก้านใบลํ้าอยู่ใต้แผ่นใบ ใบใช้ทำยาได้, ย่านปด ก็เรียก.
ใบกองหนุนน. ใบสำคัญทหารกองหนุน ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยสัสดีจังหวัดหรือทางราชการออกให้แก่ทหารกองประจำการที่รับราชการเป็นทหารกองประจำการจนครบกำหนด หรือทหารกองเกินที่มีอายุครบกำหนด ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leafใบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
leafใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
leafใบ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
slipใบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
vaneใบ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
frondใบ [แบบเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rosetteใบกระจุกแบบกุหลาบซ้อน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
radical leaves; basal leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basal leaves; radical leavesใบกระจุกใกล้ราก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
way-billใบกำกับของ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
End paperใบยึดปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Flyleaveใบรองปก, Example: อยู่หน้าถัดจากใบยึดปก ส่วนใหญ่เป็นกระดาษเปล่า ไม่มีข้อความใด ๆ นับเป็นหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของหนังสือ ใบรองปกช่วยยึดปกหนังสือกับตัวเล่มให้ติดกัน ทำให้หนังสือแข็งแแรงขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Book jacketใบหุ้มปก, Example: แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ใบหุ้มปกเสมอ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และนอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่่อสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ราคาหนังสือ ข้อความแนะนำจากผู้เขียน เรื่องย่อของหนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ รายชื่อผลงานอื่นๆ ของผู้เขียนหรือของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือนั้นๆ และอาจมีรายชื่อหนังสืออื่ืนๆ ในชุดเดียวกัน

BookJacket1
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปรากฏอยู่

BookJacket2
ภาพลักษณะทางกายภาพของใบหุ้มปกหนังสือ

BookJacket3
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีคำวิจารณ์หนังสือ เลข ISBN เป็นข้อมูลอยู่ด้านหลัง ส่วนด้านหน้า มีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dust jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Bill of ladingใบตราส่งสินค้า [เศรษฐศาสตร์]
Compulsory licenceใบอนุญาตตามที่กฎหมายบังคับ [เศรษฐศาสตร์]
Laissez-passerใบผ่าน [เศรษฐศาสตร์]
Trademark licenceใบอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า [เศรษฐศาสตร์]
Short-term warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ระยะสั้น, Example: เป็น warrant ประเภทที่มีอายุสั้น บริษัทจดทะเบียนที่ต้องการเพิ่มทุนอาจเลือกออกตราสารนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทนการให้ right โดยทั่วไป warrant ประเภทนี้มักมีอายุไม่เกิน 2 เดือน ผู้ถือสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทผู้ออกตราสารนี้ ตามอัตราสิทธิให้จองซื้อ ราคา และภายในระยะเวลาที่กำหนดบนตราสาร โดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนมักจะยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์รับ short-term warrants เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพื่อสามารถ ซื้อขายเปลี่ยนความเป็นเจ้าของสิทธิได้ ช่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ short-term warrants มาแต่ไม่ต้องการใช้สิทธินั้น สามารถขาย ตราสารดังกล่าวให้ผู้อื่นที่ต้องการได้ [ตลาดทุน]
Covered warrantใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่สำรองไว้, Example: ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยผู้หนึ่งผู้ใดที่มิใช่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ออกตราสารได้มีการกันสำรองหลักทรัพย์ไว้หรือวางหลักประกันไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกนั้น หากผู้ถือ covered warrant เรียกใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ผู้ออก covered warrant [ตลาดทุน]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[bai] (n) EN: leaf ; foliage  FR: feuille [f] ; feuillage [m]
ใบ[bai] (n) EN: warrant ; certificate ; document ; card  FR: document [m] ; certificat [m] ; permis [m]
ใบ[bai] (n) EN: sheet of paper  FR: feuille (de papier) [f]
ใบ[bai] (n) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]  FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
ใบ[bai] (n) EN: vane ; blade
ใบ้[bai] (adj) EN: dumb ; mute  FR: muet
ใบกระวาน[bai krawān] (n, exp) EN: bay leaf
ใบกล้วย[bai klūay] (n, exp) EN: banana leaf
ใบกองหนุน[bai køngnun] (n, exp) EN: certificate of reserve corps
ใบกองเกิน[bai køngkoēn] (n, exp) EN: enroll certificate

English-Thai: Longdo Dictionary
kaffir lime leaf(n) ใบมะกรูด
bolster(n) หมอนข้างหรือหมอนอิงที่มีลักษณะยาวๆ, ฐานรองใบมีดเพื่อลดแรงเสียดทาน
foliar feed(n) การให้อาหารโดยฉีดพ่นทางใบ
medical certificate(n) ใบรับรองแพทย์
dill(n) ผักชีลาว (สามารถใช้รับประทานหรือใช้ประดับก็ได้ เมื่อแก่ออกดอกสีเหลืองเล็กๆ ลักษณะใบเป็นท่อนเล็กๆแหลมๆมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว)
billing note(n) ใบวางบิล เช่น When I got my latest billing note, I went back and did some research. I did pay them twice. So, I sent off a note to customer service.
my two cents(phrase) เป็นสำนวน ย่อมาจาก "to put my two cents in" ใช้กล่าวก่อนจะแสดงความเห็นของตน โดยเป็นการถ่อมตัวว่า ความเห็นของตนอาจจะไม่ได้มีค่าอะไรมาก (เงิน 2 cents เป็นจำนวนที่น้อยมาก) ก่อนจะให้ความเห็นที่อาจจะแย้งกับความเห็นของอีกฝ่าย เช่น "If I may put my two cents in, that hat doesn't do you any favors." แปลว่า หมวกใบนั้นไม่สวย ไม่เหมาะกับคุณ หรือ "My two cents is that you should sell that stock now." คุณควรจะขายหุ้นนั้นทิ้งซะตอนนี้ (ที่มา http://en.m.wikipedia.org/wiki/My_two_cents)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acknowledgement(n) ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgment
acknowledgment(n) ใบตอบรับ, See also: ข้อความแสดงว่าได้รับ, Syn. acknowledgement
addendum(n) ใบแทรก (โดยเฉพาะสำหรับหนังสือ), See also: ภาคผนวก, คำเพิ่มเติม
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
balance sheet(n) ใบรายการแจ้งยอดรับและจ่ายเงิน, Syn. statement
ballot paper(n) ใบลงคะแนน
bank draft(n) ใบสั่งจ่ายเงินของธนาคาร, See also: ดร๊าฟ
basil(n) ใบโหระพา
bay(n) ต้นอบเชยเดือน, See also: ใบพืชที่มีกลิ่นหอมใช้ปรุงอาหาร
betel(n) ใบพลู, See also: ใบพลู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acanthus(อะแคน' ธัส) n. (pl. -thuses, -thi) พืชชนิดหนึ่งที่มีใบเป็นหยักหรือหนาม -acanthine adj.
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ
airscrew(แอร์ส' ครู) n. ใบพัดเครื่องบิน
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
ambary(แอมบา' รี) n. พืชจำพวก Hibiscus cannabinus ในอินเดีย ใช้ทำเส้นผ้าใบ ปอ ปอชวา ., Syn. kenaf
amphistomeพยาธิใบไม้ชนิดหนึ่งที่พบในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่กินพืช
annual ringการเกิดชั้นวงกลมในเนื้อไม้พืชแต่ละปีมีอยู่ 2 ชั้นคือชั้นฤดูใบไม้ผลิและชั้นฤดูร้อน
antihelix(แอนทิฮี' ลิคซ) สันโค้งข้างในของใบหู
aphid(เอ'ฟิด, แอฟ'ฟิด) n. แมลงที่ในตระกูล Aphididae ที่ดูดน้ำจากต้นหรือใบของพืช, Syn. phant louse. -aphidian adj., n. -aphidous adj. soft-bodied homopterous insects

English-Thai: Nontri Dictionary
airscrew(n) ใบพัดเครื่องบิน
application(n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง
auricle(n) ใบหู,หัวใจห้องบน
autumn(n) ฤดูใบไม้ร่วง
autumnal(adj) เกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง
awning(n) กันสาด,ผ้าใบบังแดด
battlement(n) เชิงเทิน,ใบเสมาบนกำแพง
bill(n) บิล,ใบเสร็จ,ธนบัตร,พันธบัตร,ตั๋วเงิน,ใบแจ้งความ,พระราชบัญญัติ,ร่างญัตติ
billhead(n) ชื่อที่อยู่ตอนบนใบเสร็จ
billsticker(n) ผู้ติดประกาศ,ผู้ติดโฆษณา,ผู้ติดใบปลิว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
application(n) ใบคำร้อง, ใบคำขอ
bay leaf(n) ใบกระวาน
billing address(n) ใบแจ้งค่าบริการ, ใบเสร็จรับเงิน
Brasilianischer Wassernabel {m} (Hydrocotyle leucocephala)(n) ใบบัวบก
debenture certificate(n) ใบหุ้นกู้
Engagement Orderใบสั่งที่เป็นข้อผูกพัน
Export entry(n) ใบขนสินค้าขาออก
handout(n, slang) ใบปลิว ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)
Import Entry(n) ใบขนสินค้าขาเข้า
non-voting depository right(n) ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้น ซึ่งคือ "บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด" (Thai NVDR Company Limited) โดยมีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อกระตุ้นการลงทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้ตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งช่วยให้ชาวต่างประเทศลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนได้ โดยไม่ติดเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ (Foreign Limit) พร้อมทั้งสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
伝票[でんぴょう, denpyou] (n) ใบสั่งอาหาร สินค้า
保証書[ほしょうしょ, hoshousho] (n) ใบรับรอง, ใบรับประกัน
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบไม้ซึ่งเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองหรือแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วง, Syn. 紅葉こうよう
紅葉[もみじ, momiji] (n) ใบของต้นเมเปิล
耳介[じかい, jikai] (n) ใบหู, Syn. 耳殻
[は, ha] (n) ใบไม้
証明書[しょうめいしょ, shoumeisho] (n) ใบรับรอง ประกาศนียบัตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
診断書[しんだんしょ, shindansho] (n) ใบรับรองแพทย์
鋸歯[のこぎりば, nokogiriba] ใบเลื่อย
補論[ほろん, horon] (n) ใบแทรก, ส่วนเพิ่มเติม, ภาคผนวก
請求書[せいきゅうしょ, seikyuusho] (n) ใบแจ้งหนี้
許可書[きょかしょ, kyokasho] (n) ใบอนุญาต
船荷証券[ふなにしょうけん, funanishouken] ใบตราส่งสินค้า
領収書[りょうしゅうしょ, ryoushuusho] ใบเสร็จรับเงิน
[やいば, yaiba] (n) ใบมีด, ดาบ
研削砥石[けんさくといし, kensakutoishi] (n) ใบตัด, หินตัด
研磨砥石[けんまといし, kenmatoishi] (n) ใบเจียร์, หินเจียร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
素顔[すがお, sugao] TH: ใบหน้าที่ไม่มีการแต่งเติม  EN: face with no make-up

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
gehören(vi) |gehörte, hat gehört| เป็นของ.. เช่น Wem gehört der Rucksack? ใครเป็นเจ้าของกระเป๋าเป้ใบนี้
Frühling(n) |der, pl. Frühlinge| ฤดูใบไม้ผลิ
Herbst(n, phrase) |der| ฤดูใบไม้ร่วง
Turnschuh(n) |der, pl. Turnschuhe| รองเท้าผ้าใบ, รองเท้ากีฬา, See also: der Sportschuh
Hinweis(n) |der, pl. Hinweise| ข้อชี้แนะ, การบอกใบ้ เช่น Leihfristhinweis ข้อแนะนำหรือคำเตือนเรื่องกำหนดการยืม, See also: hinweisen
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)
stumm(adj, adv) เป็นใบ้ หรือ ไม่ยอมพูด เช่น 1° Er sitzt die ganze Zeit stumm da. = เขานั่งเงียบไม่ยอมพูดอะไรตลอดเวลา 2° Meine einzige Tochter ist nach dem Unfall stumm geworden. = ลูกสาวคนเดียวของผมกลายเป็นใบ้หลังจากเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
Studienbescheinigung(n) |die, pl. Studienbescheinigungen| ใบรับรองสถานภาพการศึกษา (ในนี้ จะบอกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาของนักศึกษา เช่น สถาบัน, คณะ, ภาคการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน และรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับเจ้าตัวเองด้วย, โดยส่วนมากแล้ว ทางสถาบันจะออกใบรับรองนี้เป็นรายเทอม)
Quittung(n) |die, pl. Quittungen| ใบเสร็จรับเงิน, Syn. Kassenbon

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
das Teilnahmeformular, -e(n) ใบสมัคร เพื่อเข้าร่วมงาน/กิจกรรม/สมาคม ฯลฯ
Führerschein {m}(n) ใบขับขี่
Führerschein {m}(n) ใบขับขี่
Führerschein {m}(n) ใบขับขี่
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
permis de conduire(n) |m| ใบอนุญาตขับขี่รถ (สังเกตว่าเพศของคำประสมนี้จะตามนามตัวหน้า)
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก
aile(n) n.f. 1) ปีก เช่น ปีกนก, ปีกไก้, ส่วนปีกของเครื่องบิน 2) ส่วนของใบพัดหรือกังหัน
feuille de vigne(n) |f| ใบองุ่น
voile(n) |f| กีฬาแล่นเรือใบ เช่น aller faire de la voile
RIB(n, abbrev) (relevé d'identité bancaire) ใบแสดงรายละเอียดเกี่ยวับบัญชีธนาคาร มีระบุหมายเลขบัญชี ชื่อผู้เปิดบัญชี หมายเลขสาขา เป็นต้น เช่น Vous recevrez un fax de confirmation d’ouverture avec un RIB (Relevé d’Identité Bancaire)., Depuis les années 1970, c'est le R.I.B. (Relevé d'Identité Bancaire) qui a été utilisé pour traiter les opérations bancaires domestiques.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top