ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ในนาม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในนาม-, *ในนาม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในนาม(adv) in the name of, See also: on behalf of, Syn. ในชื่อ, Example: ผู้ชายที่ใส่สูทดูมีอายุหน่อยขึ้นไปรับรางวัลในนามของช่อง 7
ในนามของ(adv) on behalf of, Example: ผมโอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันในนามของบริษัทล็อกซเล่ย์จำกัด(มหาชน)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suo nomine (L.)ในนามของตนเอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในนาม[nai nām] (adj) EN: nominal
ในนามของ[nai nām khøng] (x) EN: on behalf of  FR: pour le compte de ; au nom de ; de la part de

English-Thai: Longdo Dictionary
franchise(n) ธุรกิจที่ผู้ค้ารายย่อยดำเนินธุรกิจในนามของอีกบริษัทหนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากบริษัทนั้นๆ โดยมากก็จะขายสินค้าหรือบริการรวมทั้งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจ, และรูปลักษณะการจัดร้านที่แนะนำหรือควบคุมโดยบริษัทผู้ให้สิทธิอนุญาต ตัวอย่างเช่น 7-11, ชายสี่หมี่เกี๊ยว
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
behalf(n) ในนามของ, See also: ตัวแทน
in name only(idm) ในนาม
in someone's name(idm) ในนามของ, See also: เป็นชื่อของ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
behalf(บิฮาล์ฟ') n. ประโยชน์,ตัวแทน,ในนามของ, Syn. profit
figureheadn. หัวหน้าในนาม (ไม่มีอำนาจ) ,รูปแกะสลักของเรือ
nominal(นอม'มะเนิล) adj. เพียงในนาม,ตามที่เรียกกัน,พอเป็นพิธี,เกี่ยวกับชื่อ
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally, popularly
titular(ทิช'ชะลา) adj. เกี่ยวกับtitle (ดู) ,มีตำแหน่ง,มียศ,แต่ในนามเท่านั้น,มีกรรมสิทธิ์ครอบครอง n. ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์., See also: titularity n. titularly adv., Syn. nominal
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)

English-Thai: Nontri Dictionary
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
nominal(adj) เพียงในนาม,น้อย,พอเป็นพิธี,ตามชื่อ
nominally(adv) เพียงในนาม,อย่างพอเป็นพิธี
titular(adj) มียศ,โดยตำแหน่ง,แต่ในนาม,โดยสิทธิ์

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in nomine domine(phrase) ในนามของพระเจ้า

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top