ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจเย็น

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจเย็น-, *ใจเย็น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจเย็น(v) be steady and calm, See also: keep cool, be composed, be patient, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: กัปตันเครื่องบินใจเย็นมาก แม้ในเวลาคับขันก็ทำให้ผู้โดยสารอุ่นใจ, Thai Definition: ใจหนักแน่น ไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน
ใจเย็น(adj) calm, See also: cool, cool-headed, patient, unemotional, composed, unruffled, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขารักแม่มากกว่าพ่อเพราะแม่เป็นคนใจเย็นแต่พ่อเป็นศิลปินเจ้าอารมณ์
ใจเย็น(adv) calmly, See also: patiently, composedly, Ant. ใจร้อน, รีบร้อน, Example: เขาซุ่มดูพฤติกรรมของสิงโตอย่างใจเย็น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจเย็นว. ใจหนักแน่นไม่ฉุนเฉียว, ไม่รีบร้อน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[jaiyen] (adj) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady  FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น[jai yen-yen] (v, exp) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited  FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น[jai yen-yen] (xp) EN: take it easy ! ; keep cool  FR: du calme !
ใจเย็น ฯ เพื่อน[jai yen-yen pheūoen] (xp) FR: du calme, l'ami !
ใจเย็นลง[jai yen long] (v, exp) EN: chill out  FR: se relaxer ; décompresser

English-Thai: Longdo Dictionary
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, Syn. Calm down!
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, See also: stable, Syn. patient
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cool(adj) ใจเย็น, Syn. calm, composed, coolheaded
coolheaded(adj) ใจเย็น, Syn. cool
Cool it!(idm) ใจเย็น
go easy(idm) ใจเย็น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ต้องกังวล, Syn. go slow, slow down, take easy
hang loose(idm) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจเอาไว้
keep one's head(idm) สงบนิ่ง, See also: ใจเย็น
philosophical(adj) เยือกเย็น, See also: ใจเย็น, อดทน, ซึ่งมีเหตุผล
play cool(phrv) ใจเย็นๆ, See also: ไม่ตื่นเต้น
cool off(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ
cool out(sl) ใจเย็นๆ, See also: สงบใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
countenance(เคา'นะเนินซฺ) n. หน้าตา,สีหน้า,โฉมหน้า,หน้า,การสนับสนุน,การให้กำลังใจ,สีหน้าที่ใจเย็น,ความสุขุม vt. อนุญาต,ยอม,เห็นด้วย,สนับสนุน,ให้กำลังใจ, See also: countenancer n., Syn. appearance
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
equanimity(อีควอนิม'มิที) n. ความใจเย็น,ความสงบใจ,
equanimous(อีควอน'นะเมิส) adj. ใจเย็น,สงบใจ,มีอารมณ์เย็น.
hourglass iconนาฬิกาทรายหมายถึง สัญลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง ซึ่งปกติเป็นรูปลูกศร จะเปลี่ยนเป็นรูปนาฬิกาทราย เพื่อบอกให้รู้ว่า ในขณะนั้น เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังปฏิบัติการตามคำสั่งอยู่ (ขอให้รอผลด้วยความใจเย็นด้วยก็แล้วกัน)
impassionate(-แพช'ชะเน็ท) adj. เต็มไปด้วยอารมณ์,มีอารมณ์เร่าร้อน,กระตือรือร้น adj. ไร้อารมณ์,ใจเย็น,ปราศจากอคตี
impassive(อิมแพส'ซิฟว) adj. ไม่มีอารมณ์,ใจเย็น,เมินเฉย,สงบใจ,ไม่มีความรู้สึก,ไม่รู้สึกทุกข์ร้อน., See also: impassiveness, impassivity n., Syn. insensitive
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm
imperturbation(อิมเพอเทอเบ' เชิน) n. การปราศจากการถูกรบกวน, ความสงบ, ความเงียบ, ความใจเย็น, Syn. calmness

English-Thai: Nontri Dictionary
calm(adj) เงียบสงบ,ใจเย็น,ไม่ตื่นเต้น
calm(n) ความเงียบ,ความสงบ,ความใจเย็น
complacence(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
complacency(n) ความพึงพอใจ,ความอิ่มเอมใจ,ความใจเย็น
composed(adj) เงียบ,สงบ,สำรวม,ใจเย็น
cool(adj) เย็น,เยือกเย็น,ใจเย็น,สุขุม,เฉยเมย,ไร้อารมณ์
coolness(n) ความเย็น,ความเยือกเย็น,ความสุขุม,ความใจเย็น,ความเฉยเมย
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
equanimity(n) ความมีใจมั่นคง,ความใจเย็น,ความมีใจสงบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
落ち着く[おちつく, ochitsuku] (vt) ใจเย็น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top