ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใกล้

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้-, *ใกล้*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฮอม(adv) ใกล้เสร็จ เช่น ฮอมแล้ว แปลว่า ใกล้เสร็จแล้ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใกล้(v) come near, See also: approach, Syn. เกือบ, จวนเจียน, จวน, Ant. ไกล, Example: ความฝันที่จะเป็นวิศวกรของเขาใกล้เป็นความจริงแล้ว
ใกล้(prep) near, See also: close, by, next, adjacent, Syn. เคียง, ชิด, ใกล้เคียง, ประชิด, Ant. ไกล, Example: บ้านเขาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
ใกล้ชิด(adv) near, See also: close, Syn. ประชิดติดกัน, จรดกัน, ติดกัน, เคียง, ใกล้, Example: โต๊ะทำงานของพนักงานอยู่ใกล้ชิดกันมาก
ใกล้ชิด(adj) close, See also: intimate, Syn. ชิดใกล้, สนิทสนม, คุ้นเคย, สนิท, Ant. ห่างไกล, Example: ญาติที่ใกล้ชิดกับผู้ตายก็เหลืออยู่ไม่กี่คน
ใกล้ฝั่ง(adv) onshore, Ant. ไกลฝั่ง, Example: เมื่อเรือหาปลาของเขาแล่นเข้ามาใกล้ฝั่งมากเท่าไร ลูกเมียเขาก็ยิ่งตื่นเต้นเท่านั้น
ใกล้เคียง(v) be similar to, See also: look like, resemble, be alike, Syn. ละม้าย, คล้าย, คล้ายคลึง, Example: ลูกสาวมีหน้าตาใกล้เคียงกับคุณพ่อมาก
ใกล้เคียง(adj) nearby, See also: close, adjoining, adjacent, neighboring, Syn. ใกล้ชิด, ใกล้, ประชิด, ชิด, Ant. ไกล, Example: วัดเป็นสถานที่รวมของคนในหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใกล้(ไกฺล้) ว. จวน, เกือบ, เคียง, ไม่ห่าง.
ใกล้ชิดว. สนิทสนมกัน เช่น ๒ คนนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
ใกล้ชิดเป็นที่ไว้วางใจ เช่น เขาเป็นคนใกล้ชิดของเจ้านาย.
ใกล้เกลือกินด่างก. มองข้ามหรือไม่รู้ค่าของดีที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ตนกลับไปแสวงหาสิ่งอื่นที่ด้อยกว่า, อยู่ใกล้ผู้ใหญ่แต่กลับไม่ได้ดี.
ใกล้เคียงว. ไม่ไกลกัน เช่น เพื่อนบ้านใกล้เคียง
ใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมากนัก, พอ ๆ กัน เช่น รอ กับ คอย มีความหมายใกล้เคียงกัน หนังสือสองเล่มนี้มีขนาดใกล้เคียงกัน.
อันตร-ใกล้เคียง, เกือบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paroccipitalใกล้กระดูกท้ายทอย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parapancreaticใกล้ตับอ่อน, ข้างตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paracentralใกล้ศูนย์กลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proximateใกล้เคียง, ประชิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
approximateใกล้เคียง, ประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
paraperitonealใกล้เยื่อบุช่องท้อง, ข้างเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
costalใกล้เส้นกลางใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adaxialใกล้แกน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Most Likelyใกล้เคียงที่สุด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้[klai] (v) EN: near ; approach ; come near  FR: approcher
ใกล้[klai] (adj) EN: close ; adjacent ; immediate ; near  FR: proche
ใกล้[klai] (adv) EN: nearly ; almost ; about  FR: pratiquement ; sur le point de
ใกล้[klai] (prep) EN: near ; by ; nearby ; next to  FR: à côté de ; près de ; proche de ; à proximité de
ใกล้[klai-klai] (adv) EN: nearby ; near  FR: tout près ; à portée ; aux alentours de
ใกล้ ๆ หัวมุม[klai-klai hūamum] (x) EN: just around the corner
ใกล้จะ[klai ja] (adv) EN: almost  FR: sur le point de ; près de
ใกล้จะตาย[klai ja tāi] (x) EN: dying  FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir
ใกล้จะถึง[klai ja theung] (adv) EN: close at hand  FR: à portée
ใกล้จะสิ้นใจ[klai ja sinjai] (x) EN: dying  FR: mourant ; à l'agonie ; à l'article de la mort ; sur le point de mourir

English-Thai: Longdo Dictionary
CITES(abbrev) CITES (อ่านว่า ไซเตส) ย่อมาจาก The Convention of International Trade in endangered spicies of Wild Fauna and Flora หมายถึง อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งห้ามการค้าชนิดสัตว์และพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
coccygeal(adj) ที่ใกล้หรือที่เกี่ยวข้องกับก้นกบ, See also: coccyx
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
gloriosa lily[กลอริโอซา ลิลี่] (n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
on short noticeบอกล่วงหน้าอย่างฉุกละหุก, แจ้งล่วงหน้าในระยะใกล้
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
about(prep) ใกล้กับ
anear(adv) ใกล้, Syn. near
anear(prep) ใกล้
approach(vt) คล้าย, See also: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น
approximate(adj) ใกล้เคียง, See also: ราวๆ, เกือบจะ, Syn. proximate, rough, estimated
around(adv) ใกล้ๆ, See also: ไม่ไกลนัก, Syn. nearby, colse to
about to do something(idm) เกือบทำบางสิ่ง, See also: ใกล้จะถึงบางอย่าง
approximate to(phrv) ใกล้กันมากกับ (ปกติใช้รูป simple tenses และไม่ใช้ในรูป passive voice), See also: คล้ายกับ, เหมือนกับ
at death's door(idm) ใกล้ตาย, See also: จวนจะตาย
at hand(idm) ใกล้จะถึง (เวลา / ระยะทาง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about(อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว, Syn. regarding, concerning, around
adjacent(อะเจ' เซินทฺ) adj. ใกล้,ชิด, ติดต่อกัน, ซึ่งมียอดและด้านเดียวกัน, Syn. adjoining
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
alpha centauriชื่อดาวขนาดใหญ่ในกลุ่มดาว Centaurus เป็นดาวที่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด
anear(อะเนียร์') adv., prep. ใกล้
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
antarctic(แอนทาร์ค' ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือใกล้ขั้วโลกใต้ (...South Pole)
application(แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด, Syn. administration, utility, request
appose(อะโพซ') vt. ใส่หรือวางชิดกับ,ใส่หรือวางใกล้กับ. -apposer n., Syn. juxtapose
approach(อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near)

English-Thai: Nontri Dictionary
adjacent(adj) ใกล้กัน,ติดกัน,ถัดไป,ชิด
adjoin(vi, vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ
alongside(pre) ใกล้ชิด,เทียบ(ท่า),อยู่ติดกับ,เคียงกับ
approach(n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป
approach(vi, vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง
approximate(adj) ราวๆ,ประมาณ,คร่าวๆ,ใกล้เคียง,คล้าย
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
beside(pre) ข้าง,เทียบกับ,เคียงกับ,ใกล้,ชิด,ติดกับ,ห่างจาก
border(vt) ติดต่อกับ,ใกล้กับ,เชื่อมติดกับ
bosom(adj) ใกล้ชิด,สนิท

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
around the corner(idiom) ใกล้เข้ามาแล้ว , บางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า Trip is around the corner., Syn. imminent

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
最短[さいたん, saitan] (adj) ใกล้ที่สุด, Ant. 最長

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
そろそろ[さいたん, sorosoro] ใกล้ถึงเวลา อย่างช้าๆ ทีละน้อย
もう直ぐ[もうすぐ, mousugu] ใกล้เข้ามาแล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
近い[ちかい, chikai] TH: ใกล้  EN: near, close by

German-Thai: Longdo Dictionary
Nähe(n) |die, nur Sing.| ความใกล้, บริเวณใกล้เคียง เช่น in der Nähe von der Post
bei(prep) อยู่ใกล้ๆ เช่น Der Wochenmarkt ist beim Rathaus. ตลาดสดประจำอาทิตย์อยู่ใกล้กับที่ว่าการเมือง
direkt(adj, adv) ติดกับ หรือ อยู่ใกล้ เช่น direkt am Wasser, direkt neben mir
nah(adj, adv) |näher, am nächsten| ใกล้, See also: A. weit
auffällig(adj) สะดุดตา, เป็นที่เตะตา เช่น Der gesuchte Mann hat sich in der Nähe der Schule Levkes auffällig verhalten. ผู้ชายคนที่กำลังถูกตามหาทำตัวแปลกสะดุดตาใกล้ๆโรงเรียนเลฟเคส
umliegend(adj, adv) ล้อมรอบ,ใกล้เคียง เช่น Umliegend stehen Ihnen traumhafte Ski- und Wandergebiete zur Verfügung.

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
finir(vt) |je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent| เสร็จ, ทำให้เสร็จ, จบ, สิ้นสุด เช่น Vous finissez presque votre étude? คุณใกล้จะเรียนจบหรือยัง
près de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Il est donc près du Quartier Latin.
du côté de(prep) ใกล้กับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Du côté de la gare, il y a beaucoup de cafés. ใกล้ๆกับโรงแรมมีร้านกาแฟมากมาย
auprès de(prep) ข้างๆ กับ, ใกล้กับ เช่น s'assesoir auprès de qn(นั่งข้างๆใครคนนึง)
proximité(n) |f| ที่ใกล้เคียง เช่น Le campus est à proximité des grandes autoroutes.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top