ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โอ้อวด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โอ้อวด-, *โอ้อวด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, crow, Syn. อวด, โม้, คุยโว
โอ้อวด(v) boast, See also: brag, gloat, Syn. อวด, โม้, โว, Example: ผมไม่ได้พูดถึงคนไข้เหล่านี้เพื่อจะโอ้อวดว่าผมเก่ง, Thai Definition: พูดยกตัว, พูดอวดมั่งมี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โอ่อวด, โอ้อวดก. อวด, พูดยกตัว, พูดอวดความรู้ความสามารถหรือความมั่งมีเป็นต้น.
โอ่อวด, โอ้อวดว. ขี้อวด, ชอบพูดยกตัว, ชอบพูดอวดความรู้ความสามารถหรือความมั่งมีเป็นต้น.
สฐะโอ้อวด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โอ้อวด[ō-ūat] (v) EN: boast ; brag ; crow ; gloat  FR: se vanter ; être prétentieux

English-Thai: Longdo Dictionary
down-to-earth(adj) (คน)ไม่ถือตัว, ไม่โอ้อวด เช่น I like her. She is a down-to-earth kind of person., It's so surprised find the super-star so down-to-earth.
sophomoricที่พยายามทำให้ดูว่าตัวเองสำคัญ, ซึ่งโอ้อวด, See also: bombastic, inflated in style or manner; immature, crude, superficial, Syn. pretentious
gewgaw(adj) (ข้าวของ เครื่องประดับ)ที่แสดงความโอ้อวดไม่ได้มีค่า, ที่ดูราคาถูก เช่น Everything is very well arranged and it doesn’t look gewgaw. The front hood is modified with three air-shafts with skew lines for perfect harmony.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boast about(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
boast of(phrv) คุยโม้ในเรื่อง, See also: โอ้อวด, คุยโต, Syn. brag about
brag about(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
brag of(phrv) คุยโต, See also: โอ้อวด, โม้, Syn. boast about
flash(adj) โอ้อวด, Syn. showy, ostentatious
flaunt(vt) โอ้อวด, See also: โม้, คุยโต, Syn. show off, brandish, vaunt, Ant. hide, conceal
grandiloquent(adj) โอ้อวด, See also: ขี้คุย, ขี้โม้, Syn. pompous, boastful
grandiloquently(adv) โอ้อวด, See also: ขี้คุย
shoot a line(idm) คุยโว, See also: โอ้อวด, พูดเกินจริง
ostentatious(adj) โอ้อวด, See also: ขี้อวด, Syn. showy, gaudy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arty(อาร์'ที) adj. มีลักษณะโอ้อวดทางศิลปะ
ballyhoo(แบล'ลีฮู) {ballyhooed,ballyhooing,ballyhoos} n.,v. (การ) โฆษณาชวนเชื่ออย่างมาก,การคุยโวโอ้อวด, Syn. babble
blazon(เบล'เซิน) {blazoned,blazoning,blazons} n. ตรา,เครื่องหมาย ธง vt. ทำเครื่องหมาย,ทำตรา,แสดง,ประกาศ,เผยแพร่,โอ้อวด, See also: blazoner n. blazonment n. ดูblazon blazoning n. ดูblazon, Syn. proclaim
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ printer, พล็อตเตอร์ plotter ฯ
ego tripn. การกระทำที่อวดดี,การกระทำที่โอ้อวด
ego-trip(เอก'โกทริพ,อี'โกทริพ) vi. โอ้อวด
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.
fanfare(แฟน'แฟรฺ) n. เสียงแตรที่ดังกังวาล,การแสดงโอ้อวด,การโฆษณา,การประชาสัมพันธ์,การประโคม,แตรเดี่ยว
fanfaronn. คนขี้อวด,คนขี้โม้,การแสดงโอ้อวด
fanfaronade(แฟนฟะระเนด') n. การคุยโต,การโอ้อวด.

English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
boast(n) การคุยโว,การโม้,การโอ้อวด
boast(vi, vt) คุยโว,โม้,โอ้อวด
boastful(adj) ชอบคุยโว,ชอบโม้,ชอบโอ้อวด
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
exaggerate(vt) ทำให้เกินจริง,ขยายเกินปกติ,โอ้อวด
exaggeration(n) การคุยโว,การพูดเกินจริง,การพูดโอ้อวด
flaunt(vi) ปลิวสะบัด,โบก,โอ้อวด,สะบัดพริ้ว
flourish(vi) เจริญ,เฟื่องฟู,มั่งคั่ง,โอ้อวด,ประโคม,กวัดแกว่ง,โบก
frippery(n) ของโก้เก๋,ของหรูหรา,การโอ้อวด

German-Thai: Longdo Dictionary
neunmalklug(adj) (ein Kind, ein Kerl)ที่เชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องทุกอย่างดีกว่าคนอื่นๆ, โอ้อวด, See also: angeberisch

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top