ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โหว่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหว่-, *โหว่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหว่ว. เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป.
โหว้ว. โว่, เป็นช่องเป็นรูที่แลเห็นลึกหรือทะลุ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหว่[wō] (n) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw
โหว่[wō] (adj) EN: hollow ; perforated ; gaping  FR: grand ouvert ; troué

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunken(adj) โบ๋, See also: โหว่, จมลง, ตอบ, ซูบ, Syn. drawn, haggard, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
harelip(แฮร์'ลิพ) n. ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด.
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection, severance

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
concave(adj) เว้า,โหว่
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
slit(n) ร่อง,ทางยาว,รู,ช่องโหว่,รอยขาด,แผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top