ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โหว

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหว-, *โหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหว(adj) hollow, Syn. โบ๋, Example: ถ้ำนี้เป็นรูโหวเข้าไปลึกมาก, Thai Definition: เว้าลึกเข้าไป
โหว(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวงเหวง, เบามาก, Example: กระเช้าฟางที่คล้องแขนของเขาดูเบาโหวง, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหว(n) sound of a steam whistle, Syn. หวูด, Thai Definition: เครื่องเปิดไอน้ำให้มีเสียงดังเช่นนั้น
โหว(v) vote, Syn. ลงมติ, ลงคะแนนเสียง, Example: เธอโหวตให้กับนักร้องคนนี้ทุกครั้ง, Notes: (อังกฤษ)
โหว่(adj) hollow, See also: perforated, gaping, Syn. แหว่ง, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มากแม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่, Thai Definition: เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป
โหวกเหวก(v) make a noise, See also: give out a hue and cry, Syn. เอะอะ, โวยวาย, โหวกเหวกโวยวาย, Example: เขามาตะโกนโหวกเหวกอยู่หน้าบ้านแต่เช้ามืด, Thai Definition: ทำเสียงเรียกกันเอะอะโวยวาย
โหวงเหวง(adv) lightly, See also: weightlessly, buoyantly, Syn. โหวง, เบามาก, Example: กล่องนี้เบาโหวงเหวงเลยยกได้สบายมาก, Thai Definition: แทบจะไม่มีน้ำหนัก
โหวงเหวง(v) be extremely light, See also: be weightless, Example: เขารู้สึกโหวงเหวงในใจมาก เมื่อต้องมาอยู่คนเดียวแบบนี้, Thai Definition: มีความรู้สึกดูเหมือนจะว่างๆ ในจิตใจ
โหวตเสียง(v) vote, See also: cast one's vote, elect, Syn. โหวต, ลงมติ, Example: ในรัฐธรรมนูญใหม่กำหนดให้การเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีต้องโหวตเสียงกันอย่างเปิดเผยในสภาผู้แทนราษฎร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหว(โหฺว) ว. เว้าลึกเข้าไป.
โหว่ว. เป็นช่องกลวงเข้าไป, ทะลุเข้าไป.
โหว้ว. โว่, เป็นช่องเป็นรูที่แลเห็นลึกหรือทะลุ.
โหวกเหวก(โหฺวกเหฺวก) ว. มีเสียงดังเอะอะโวยวาย เช่น เรียกกันโหวกเหวก ตะโกนโหวกเหวก.
โหว(โหฺวง) ว. มาก เป็นคำใช้ประกอบคำ เบา เป็น เบาโหวง หมายความว่า เบามาก.
โหวงเหวง(-เหฺวง) ว. มาก, เป็นคำใช้ประกอบคำ เบา เป็น เบาโหวงเหวง หมายความว่า เบามาก
โหวงเหวงมีความรู้สึกเหมือนจะว่าง ๆ ในจิตใจ เช่น เมื่ออยู่ในที่เงียบสงัดรู้สึกโหวงเหวง, มีความรู้สึกคล้าย ๆ ว่าขาดอะไรบางสิ่งบางอย่างไป เช่น พอเข้าไปในบ้าน บรรยากาศเงียบผิดปรกติ รู้สึกโหวงเหวง.
โหวด ๑(โหฺวด) น. เครื่องเปิดไอนํ้าให้มีเสียงดังเช่นนั้น.
โหวด ๑(โหฺวด) ว. เสียงดังเช่นนั้นอย่างเสียงเปิดโหวด.
โหวด ๒(โหฺวด) น. เครื่องดนตรีประเภทเป่าชนิดหนึ่งของภาคอีสาน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหว่[wō] (n) EN: gap ; hole ; loophole ; flaw
โหว่[wō] (adj) EN: hollow ; perforated ; gaping  FR: grand ouvert ; troué
โหว[wōt] (v) EN: vote  FR: voter
โหวตเสียง[wōt sīeng] (v, exp) EN: vote ; cast one's vote ; elect  FR: voter ; élire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sunken(adj) โบ๋, See also: โหว่, จมลง, ตอบ, ซูบ, Syn. drawn, haggard, hollow

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chink(ชิงคฺ) n. รอยร้าว,รอยประสาน,รอยแยก,ช่องโหว่,เงิน,เงินสด -v. อุดช่อง
cleft palaten. เพดานปากแหว่งหรือโหว่แต่กำเนิด
concave(คอนเคฟว') {concaved,concaving,concaves} adj. เว้า,เว้าเข้าข้างใน,โหว่. n. (คอน'เคฟว) ด้านเว้า. vt. ทำให้เว้า., See also: concaveness n. ดูconcave
flaw(ฟลอ) {flawed,flaw,flaws} n. รอยร้าว,มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่. vt. ทำให้เกิดรอยร้าว (มลทิน,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,จุดด่างพร้อย,ช่องโหว่) . vi. เป็นรอยร้าว,เกิดจุดด่างพร้อย., See also: flawless adj., Syn. blemi
gap(แกพ) n. ช่องว่าง,ปากโหว่,ช่องห่าง,ความแตกต่าง,ความไม่เหมือนกัน,หุบเขาลึก,ห้วยลึก. vt. ทำให้เกิดช่องว่าง
harelip(แฮร์'ลิพ) n. ปากแหว่งหรือปากโหว่แต่กำเนิด.
hole(โฮล) n. รู,โพรง,ถ้ำ,ช่อง,ร่อง,รอย,รอยโหว่,หลุม,จุดอ่อน,ข้อบกพร่อง,ห้องขัง,ที่หลบซ่อน. v. เจาะรู,ขุดหลุม,เจาะผ่าน,ลงหลุม., Syn. aperture
pit(พิท) n. หลุม,บ่อ,บ่อแร่,เมล็ดในของผลไม้,ปลัก,ถังดัก,หลุมพราง,รอยโบ๋,รอบโหว่,เหมือง,นรก,อุโมงค์เก็บพืชผล,เล้าสัตว์,สังเวียนไก่หรือสัตว์,เมล็ดในของผลไม้. vt.อาเมล็ดในออก,เก็บไว้ในหลุม,ทำให้เป็นหลุมเป็นบ่อ,ฝังในหลุม,ขุดหลุม,ปล่อยไก่ให้ชนกัน,ทำให้ต่อสู้กันvt. กลายเป็นหลุม
separation(เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน, Syn. disconnection, severance

English-Thai: Nontri Dictionary
breach(n) รอยแตก,ช่องโหว่,ความแตกหัก,ความบาดหมาง
chink(n) รอยร้าว,รู,ร่อง,ช่องโหว่,รอยแยก,เสียงกระทบ
concave(adj) เว้า,โหว่
gap(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,ความแตกต่าง
hiatus(n) ช่องว่าง,ช่องโหว่,รอยร้าว
interval(n) เวลาพัก,เวลาว่าง,ระยะห่าง,ช่องโหว่
loophole(n) ช่องว่าง,ช่องแสง,ช่องโหว่ของกฎหมาย,ทางหนี,รูกำแพง
rift(n) ช่องโหว่,รอยแตก,ร่องรอย,ช่อง
separation(n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง
slit(n) ร่อง,ทางยาว,รู,ช่องโหว่,รอยขาด,แผล

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top