ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โหล

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหล-, *โหล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหล(clas) dozen, Example: หากเดินเลาะไปตามริมน้ำ เราจะได้เห็นฝูงนากราว 1 โหล กำลังระเริงเล่นน้ำราวกับว่ายน้ำในสระของโรงแรมทันสมัย, Thai Definition: ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ 12
โหล(adj) inferior, See also: poor, shoddy, Example: ชายหนุ่มในชุดนักโทษแบบเสื้อคอกลม กางเกงโหลขาสั้น มือเท้ายังตีตรวน นั่งเหม่อมองอย่างคนไร้สติ, Thai Definition: โดยปริยายหมายความว่า ถือกันว่ามีคุณภาพต่ำ
โหล(n) widemouthed glass jar, Syn. ขวดโหล, Example: บริเวณนั้นมีร้านค้าเล็กๆ อยู่ร้านเดียว ขายก๋วยเตี๋ยว ขายน้ำและขนมใส่โหล, Count Unit: ใบ, Thai Definition: ขวดปากกว้าง มีฝา
โหล(adj) hollowed, See also: sunken, Syn. โบ๋, ลึก, กลวง, Example: เขาเป็นไข้ป่า ผอม ตาโหล นอนซมอยู่หลายวัน, Thai Definition: ลึกลงไป
โหล่(adv) last, Syn. สุดท้าย, บ๊วย, Example: เขามาโหล่เสมอๆ, Thai Definition: อยู่ในลำดับสุดท้าย
โหล่(adj) last, See also: rearmost, hindmost, final, Syn. สุดท้าย, บ๊วย, Example: เขาสอบไล่ได้ที่โหล่ของห้อง, Thai Definition: อยู่ในลำดับสุดท้าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหล่(โหฺล่) ว. อยู่ในลำดับสุดท้าย.
โหล(โหฺล) น. ลักษณนามบอกจำนวนนับหน่วยละ ๑๒ เช่น ดินสอโหลหนึ่ง ปากกา ๒ โหล.
โหล(โหฺล) ว. โดยปริยายหมายความว่า ที่ถือกันว่ามีคุณภาพตํ่า เช่น เสื้อโหล.
โหล(โหฺล) น. ขวดปากกว้างมีฝา, ขวดโหล ก็เรียก.
โหล(โหฺล) ว. ดูลึกลงไป ในคำว่า ตาโหล.
โหลงโจ้ง(โหฺลง-) ว. ลักษณะที่มีแต่นํ้าเป็นส่วนใหญ่ แทบไม่มีเนื้อเลย เช่น แกงมีแต่นํ้าโหลงโจ้ง.
โหลเหล(-เหฺล) ว. ดูซูบซีดอิดโรย เช่น หน้าตาโหลเหล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overloadโหลดเกิน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
โหล่ตลก [ศัพท์วัยรุ่น]
Loadน้ำหนักบรรทุก, โหลด ปริมาณ น้ำหนักบรรทุก บรรจุ ภาระ [พลังงาน]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหล[lō] (n) EN: dozen  FR: douzaine [f]
โหล[lō] (n) EN: widemouthed glass jar  FR: bocal [m]
โหล[lō] (adj) EN: sunken ; hollowed
โหล่[lō] (adj) EN: last ; rearmost ; hindmost ; final ; end  FR: dernier ; ultime ; final
โหล[lōt] (v) EN: load ; download  FR: charger ; télécharger
โหลหนึ่ง[lō neung] (n, exp) EN: a dozen  FR: une douzaine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dozen(n) หนึ่งโหล, See also: โหล, 12 ชิ้น, Syn. twelve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bregman. จุดเชื่อมระหว่างรอยประสานกึ่งกลางกับรอยประสานกับรอยประสานส่วนหน้าของกะโหลกศีรษะ
bundled softwareโปรแกรมโหลหมายถึง ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมที่ร้านขายคอมพิวเตอร์ มักจะให้มา เมื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนมากจะเป็นเป็นโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โปรแกรมระบบดอสและวินโดว์แล้ว
cranial(เคร'เนียล) adj. เกี่ยวกับกะโหลกศีรษะ
cranio-Pref. "กะโหลกศีรษะ" Pref.
craniology(เครนีออล'โลจี) n. กะโหลกวิทยา.
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
dozen(ดัซ'เซิน) n. โหล,จำนวน12. -adj. เป็นจำนวน 12 -pl. dozens,dozen
gross(โกรส) adj. โดยไม่มีการลด,ไม่เหมาะสม,หยาบ,หยาบคาย,ใหญ่,จำนวนมาก ๆ ,ทั้งหมด,เหมา,อ้วนมาก,หนา,แน่น,หนัก. n. 12 โหล,หนึ่งกุรุส,จำนวนมาก,จำนวนส่วนใหญ่,รายได้ทั้งหมดที่ยังไม่ได้หัก,ร่างกาย. vt. ได้กำไรทั้งหมด
hallo(ฮะโล') interj.,v.,n. ฮัลโหล!, (การ) ร้องเสียงดัง,เปล่งเสียงดัง., Syn. halloa, hallo, hallow. hollo, holloa, holloo
hello(เฮล'โล,ฮีโล') interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. n.,vi. (การ) เอ่ยคำ"ฮัลโหล"

English-Thai: Nontri Dictionary
dozen(n โหล, จำนวน) 12
gross(n 12) โหล,กุรุส
haggard(adj) หน้าเศร้า,ซีดเซียว,โหลเหล,แห้งเหี่ยว,ซูบผอม
jar(n) โอ่ง,ตุ่ม,ไห,โหล,โถ,กระปุก,เหยือก
phrenology(n) การทายนิสัยจากรูปกะโหลกศีรษะ
pot(n) หม้อ,โหล,กระปุก,ไห,กระถาง,เหยือก,ถ้วยรางวัล
skull(n) หัวกะโหล
slop(n) อาหารเหลว,น้ำสกปรก,เลน,เสื้อผ้าโหล

German-Thai: Longdo Dictionary
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, Syn. laden

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top