ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โล่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โล่ง-, *โล่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โล่ง(adj) bare, Syn. เตียน, โล่งเตียน, เตียนโล่ง, Ant. รก, รุงรัง
โล่ง(adv) clear
โล่งอก(v) be relieved, See also: feel relieved, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: เขาโล่งอกและดีใจที่ทำได้, Thai Definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งอก(adv) relievedly, See also: without worry or anxiety, Syn. โล่งใจ, เบาใจ, หมดกังวล, Ant. หนักอก, หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชายร่างอ้วนถอนหายใจอย่างโล่งอก, Thai Definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งใจ(v) be relieved, See also: feel relieved, be carefree, be at ease, be relaxed, Syn. เบาใจ, หมดกังวล, โล่งอก, Ant. หนักใจ, หนักอกหนักใจ, Example: ชาวโลกบางส่วนคงโล่งใจขึ้น เมื่อสงครามในอ่าวเปอร์เซียสงบลง, Thai Definition: หมดความกังวลเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไป
โล่งโถง(v) be roomy, See also: be broad, be wide, be spacious, Syn. โปร่งกว้าง, Example: บ้านของเขาโล่งโถงใหญ่โตดี แต่คนในบ้านไม่ค่อยจะมีความสุขเท่าไหร่, Thai Definition: เปิดว่างตลอด
โล่งแจ้ง(adj) clear, See also: open, spacious, Example: แผ่นฟ้าสีครามกว้างไกลดูสะอาดหมดจด โล่งแจ้ง ไร้ขอบเขต, Thai Definition: ไม่มีหลังคาคุม
โล่งโจ้ง(adj) clear, See also: open (space), Syn. โล่ง, Example: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ, Thai Definition: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง
โล่งโจ้ง(adj) clear, See also: open (space), Syn. โล่ง, Example: สภาพของป่าหนาทึบกลายเป็นพื้นที่โล่งโจ้งพร้อมที่จะต้อนรับแขกคนสำคัญ, Thai Definition: ที่มีลักษณะว่างหรือเปิดตลอด, ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โล่งว. มีลักษณะว่าง เตียน ไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ที่โล่ง ป่าถูกตัดต้นไม้เสียโล่ง, ที่เปิดตลอดไม่มีอะไรกีดกั้นหรือปิดบัง เช่น ห้องโล่ง, โดยปริยายหมายความว่า ปราศจากอุปสรรค เช่น เปิดทางโล่งแล้ว.
โล้งน. โรง.
โล่งคอก. อาการที่รู้สึกว่าลำคอปลอดโปร่งชุ่มชื่นเพราะดื่มน้ำชาหรือซดน้ำแกงร้อน ๆ เป็นต้น.
โล่งจมูกก. รู้สึกว่าหายใจสะดวก.
โล่งหูก. รู้สึกสบายอกสบายใจเพราะไม่ได้ยินเสียงที่เคยทำให้รำคาญหูอยู่เป็นประจำ.
โล่งอกก. รู้สึกปลอดโปร่งใจเพราะปลดเปลื้องภาระหนักได้แล้ว.
โล่งอกโล่งใจก. รู้สึกปลอดโปร่งเพราะหมดความกังวลใจ.
โล่งโจ้งว. โล่งโต้ง.
โล่งโต้ง, โล้งโต้งว. ล่อนจ้อน, เปล่าเปลือย, เช่น เดินเปลือยกายโล่งโต้ง ถอนขนห่านเสียโล้งโต้ง ย่านซื่อซื่อว่าบ้าน ย่านยาว เหนแต่ชุมนุมลาว ล่อนโล้ง ลากอวนส่วนหนุ่มสาว เสียงแซ่ แม่เอย เท่าแก่แลโล้งโต้ง ต่างหล้อนห่อนอาย (นิ. สุพรรณ), โล่งโจ้ง ก็ว่า.
โล่งโถงว. เปิดว่างตลอด ขาดสิ่งที่ควรมี เช่น ห้องโล่งโถง คือ ห้องที่ควรจะมีฝากั้น แต่ไม่มี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โล่ง[lōng] (adj) EN: clear ; unobstructed ; without hindrance ; open  FR: dégagé ; ouvert ; sans obstacle ; clair
โล่ง[lōng] (adj) EN: wide ; broad ; airy ; spacious ; vast  FR: vaste ; spacieux
โล่งใจ[lōngjai] (v) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed  FR: être soulagé ; être apaisé

English-Thai: Longdo Dictionary
good riddance(phrase) โล่งไปที, พ้นไปที

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bald(adj) โล่ง, Syn. plain, unvarnished
empty(adj) ว่างเปล่า, See also: โล่ง, ว่าง, เปล่าๆ, Syn. blank, vacant, void, Ant. filled
naked(adj) โล่ง, See also: ว่าง, ไม่ปกปิด, Syn. bare, denuded, exposed, peeled
open(adj) เปิดโล่ง, See also: โล่ง, ที่ไม่มีสิ่งใดปิดกั้น, Syn. clear, Ant. blocked

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aerate(แอ' เรท) vt. เผยให้ปรากฎในอากาศ, ทำให้โล่ง, อัดอากาศเข้า, ให้ออกซิเจน.
agoraphobia(แอกโกราโฟ' เบีย) n. โรคกลัวอยู่ในที่โล่งหรือที่ชุมชน (fear of being in open space)
airing(แอ' ริง) n. การตาก,การสนทนาโต้แย้ง (ข้อ คิดเห็น,ข้อเสนอ) ,การเดินหรือขับรถในที่โล่งแจ้ง
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless, Ant. hairy
clearing(เคลีย'ริง) n. การชำระล้าง,การทำความสะอาด,ที่โล่ง,การแลกเปลี่ยนเอกสารธนาคาร,การหักบัญชี,ยอดจำนวนเงินที่หักบัญชีกัน
debouch(ดิบูช') {debouched,debouching,debouchs} vi. เดินเป็นขบวนออกจากบริเวณที่แคบ ป่าหรือเขาสู่ที่โล่ง,ไหลออก. vt. ทำให้เดินออกจาก,ทำให้ไหลออก,ปรากฎ, See also: debouchment n. ดูdebouch, Syn. emerge
debouche(เดบูเช') n. ปากทาง,ทางออกจากที่แคบ,ป่าหรือภูเขาสู่ที่โล่ง,การจำหน่ายสินค้า
glade(เกลด) n. ที่โล่งในป่า
gracious(เกร'เชิส) adj. มีมารยาท,กรุณา,ปรานี,เมตตา,สุภาพ,สง่างาม,สวยงาม,เรียบร้อย. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ-ความโล่งอก-ความผิดหวังหรืออื่น ๆ, See also: graciousness n., Syn. kind, courteous, Ant. harsh
lawn(ลอน,ลาน) n. สนามหญ้า,ที่โล่งกลางป่า

English-Thai: Nontri Dictionary
bare(adj) เปลือย,โกร๋น,โล่งเตียน,ว่างเปล่า
champaign(n) ทุ่ง,ที่ราบ,สนามรบ,ที่โล่ง
clearing(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,การหักบัญชี,การชำระล้าง
down(n) ขนนุ่ม,ขนอ่อน,ที่โล่ง,เนิน
glade(n) ที่โล่งในป่า,บึง
lawn(n) สนามหญ้า,ที่โล่ง
open(adj) เปิดอยู่,โปร่ง,เปิดเผย,โล่ง,ไม่ปิดบัง
open(n) ที่โล่ง,ที่แจ้ง,กลางแจ้ง,ช่องว่าง,ที่เปิดเผย
openness(n) การเปิด,ความเปิดเผย,ที่โล่ง,ส่วนแรก
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
溜飲が下がる[りゅういんがさがる, ryuuingasagaru] (vi) โล่งใจ (หลังจากที่มีความทุกข์สุมอยู่เต็มอก)

German-Thai: Longdo Dictionary
Freibad(n) |das, pl. Freibäder| สระว่ายน้ำแบบเปิดโล่งไม่ได้อยู่ในอาคาร

French-Thai: Longdo Dictionary
locaux(n) |m, pl.| บริเวณกว้าง, พื้นที่โล่งกว้าง เช่น des locaux pour les activités libres des élèves

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top