ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โผล่ออกมา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โผล่ออกมา-, *โผล่ออกมา*
English-Thai: Longdo Dictionary
emerge(vi) ออกมา, โผล่ออกมา, ปรากฎออกมา, Syn. issue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beetle(vi) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. jut
be out(phrv) ปรากฏออกมา (พระจันทร์, พระอาทิตย์ฯลฯ), See also: โผล่ออกมา
crop out(phrv) โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop up
crop up(phrv) โผล่ออกมาจากผิวดิน, See also: เป็นปุ่มป่ำจากหน้าดิน, ยื่นออกมาจากผิวดิน, Syn. crop out
fetch out(phrv) ทำให้เห็น, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, Syn. be out, bring out, come out
expose(vt) เปิดเผยออกมา, See also: โผล่ออกมา, ปรากฏออกมา, เผยออกมา, Syn. disclose, show up, uncover
extrude(vi) โผล่ออกมา, See also: โผล่, Syn. eject, expel, force out
jut out(phrv) ยื่นออกมา, See also: โผล่ออกมา, Syn. poke out, project from, protude from, stand out, stick out
poke(vi) โผล่ออกมา, See also: ยื่นออกมา, ล้ำ, Syn. protrude
protrude(vi) ยื่น, See also: โผล่ออกมา, Syn. stick out, obstrude, project

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emerge(อีเมิร์จฺ') vi. โผล่ออกมา,ปรากฎออกมา,พัฒนา,มีตัวตน
emergence(อิเมอ'เจินซฺ) n. การโผล่ออกมา,การปรากฎออกมา,การวิวัฒนาการ
emergent(อีเมอ'เจินทฺ) adj. ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งปรากฎออกมา,ฉุกเฉิน,ปัจจุบันทันด่วน.
emersion(อิเมอ'เชิน) n. การโผล่ออกมา
eviscerate(อีวีส'เซอเรท) vt. เอาไส้พุงออก,เอาไส้ในออก,เอาส่วนสำคัญออก. adj. สิ่งภายในโผล่ออกมา., See also: evisceration n. ดูeviscerate eviscerator n. ดูeviscerate
extant(เอคซฺ'เทินทฺ) adj. มีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,ซึ่งยื่นออกมา
issuant(อิช'ชิวเอินทฺ) adj. เป็นร่างที่ยืนตรงและเห็นส่วนหน้า โผล่ออกมา
lug(ลัก) {lugged,lugging,lugs} vt.,vi. ลาก,ดึง,ฉุดคร่า,ดึงดัน,ดึงลาก. n. การลาก,การฉุดคร่า,หู,ใบหู,ส่วนที่โผล่ออกมา,ห่วงหนังของเครื่องบังเหียนม้า,คนงุ่มง่าม,คนทั่วไป
outcrop(เอาทฺ'ครอพ) n. ชั้นหินที่โผล่ออกมา,ส่วนที่โผล่,สิ่งที่ปะทุขึ้นvi. โผล่,โผล่ออก,ปะทุ
pip(พิพ) n. เมล็ดในของผลไม้,เมล็ดพันธุ์,แต้มบนไพ่,แต้มบนผลสับประรด- v. โผล่ออกมา,ออกมาจากไข่, Syn. peep

English-Thai: Nontri Dictionary
beetling(adj) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา
emergence(n) การออกไป,การปรากฏออกมา,การโผล่ออกมา,วิวัฒนาการ
extant(adj) ยังมีอยู่,ซึ่งโผล่ออกมา,เท่าที่มีอยู่
extrude(vt) ยื่นออกไป,โผล่ออกมา,ไหลออกมา,เล็ดลอดออกมา
shoot(vi) โผล่ออกมา,ผุดขึ้น,ปล่อยออก,พุ่ง,ยิง,โยนลูก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
飛び出す[とびだす, tobidasu] TH: โผล่ออกมา  EN: to appear suddenly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top