ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โปรด

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โปรด-, *โปรด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โปรด(v) love, See also: like, be fond of, Syn. ชื่นชอบ, พอใจ, ถูกใจ, พึงใจ, Ant. เกลียด, ชัง, ไม่ชอบ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงโปรดดนตรีไทยมากโดยเฉพาะระนาด, Thai Definition: ถูกใจหรือพอใจมาก, Notes: (เขมร)
โปรด(adj) favorite, Syn. ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: เพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉัน, Thai Definition: ที่ถูกใจหรือพอใจมาก
โปรด(v) help, See also: assist, aid, relieve, Syn. ช่วย, คุ้มครอง, บรรเทา, เมตตา, กรุณา, สงเคราะห์, Example: แม่เกลียดคนที่เอาแต่นั่งรอให้พระมาโปรด
โปรด(aux) please, Syn. ได้โปรด, กรุณา, Example: รถทุกคันโปรดหลีกทางให้รถพยาบาลด้วย, Thai Definition: คำช่วยหน้ากริยาเพื่อขอให้แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อน
โปรดปราน(v) fond of, See also: show kindness on, like, favour, Syn. โปรด, ชอบ, ชื่นชอบ, Ant. เกลียด, Example: การแข่งม้าเป็นกีฬาที่เขาโปรดปรานที่สุด, Thai Definition: เอ็นดู รักใคร่ หรือชอบเป็นพิเศษ
โปรดสัตว์(v) show clemency to animal, See also: save mankind from sin, Example: พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดสัตว์, Thai Definition: สงเคราะห์สัตว์, Notes: (ปาก)
โปรดเกล้า(v) be kind enough to, Syn. โปรดเกล้าโปรดกระหม่อ, กรุณา, Example: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงแก่บรรดานักเรียนนายร้อยที่สำเร็จการศึกษา, Notes: (ราชา)
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม(v) royal to please, Syn. โปรดเกล้า, กรุณา, Example: พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีตามการกราบบังคมทูลของประธานรัฐสภา, Notes: (ราชา)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โปรด(โปฺรด) ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดสิ่งสวยงาม, แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปลื้องความเดือดร้อนเป็นต้น เช่น โปรดข้าพเจ้าสักครั้ง, ใช้ประกอบหน้ากริยา แสดงความขอร้องอย่างสุภาพ เช่น โปรดนั่งนิ่ง ๆ.
โปรด(โปฺรด) ว. ที่ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น คนโปรด ของโปรด.
โปรดปราน(-ปฺราน) ก. เอ็นดู, รักใคร่.
โปรดสัตว์ก. สงเคราะห์สัตว์, (ปาก) เรียกลักษณะที่พระออกรับบิณฑบาต ว่า พระไปโปรดสัตว์.
โปรดสัตว์ได้บาปก. ทำดีแต่กลับได้ชั่ว, มักพูดเข้าคู่กับ ทำคุณบูชาโทษ ว่า ทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาป.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PRODESIGN II (Computer program)โปรดีไซน์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
R.S.V.P.โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไป ร่วมงานหรือไม่ เป็นคำย่อมาจากภาษาฝรั่งเศสที่ว่า Répondez s'il vous plaît ซึ่งระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ แปลว่า โปรดตอบให้ผู้เชิญทราบด้วยว่าผู้ได้รับเชิญจะไปร่วมงานหรือไม่ [การทูต]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โปรด[prōt] (v) EN: like ; favour ; be fond of ; be keen on  FR: plaire ; affectionner ; agréer (litt.)
โปรด[prōt] (x) EN: please ; would you mind ... ?  FR: pardon ; s'il vous plaît ; S.V.P. (abrév.) ; veuillez ...
โปรด[prōt] (adj) EN: favourite  FR: favori ; préféré
โปรดงดสูบบุหรี่[prōt ngot sūp burī] (xp) EN: thank you for not smoking  FR: merci de ne pas fumer
โปรดปราน[prōtprān] (v) EN: fond of ; show kindness on ; like ; have a liking for ; prefer ; favour  FR: préférer
โปรดปราน[prōtprān] (adj) FR: favori ; préféré
โปรดสัตว์[prōt sat] (v, exp) EN: show clemency to animal ; save mankind from sin  FR: être indulgent envers les animaux
โปรดอย่าจับ[prōt yā jap] (x) FR: prière de ne pas toucher

English-Thai: Longdo Dictionary
fave food(n) ของโปรด, อาหารที่ชอบทาน เช่น My new fave food is fruit smoothies. I really love fruit smoothies. I make one out of skim milk and vanilla powder slim fast and add about 1/2 cup of fruit., Syn. favourite food

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
love(vt) ชอบ, See also: โปรด, พอใจ, รัก, Syn. like, Ant. detest, hate
q.v(abbr) ดู (คำย่อของ quod vide), See also: โปรดดู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beg(เบก) vt. ขอทาน,ขอ,อ้อนวอน,ขอความกรุณา -Phr. (beg off ขอได้โปรดยกเว้น), Syn. entreat
beware(บิแวร์') {bewared,bewaring,bewares} vi.,vt. ระวัง,โปรดระวัง,ระวังตัว, Syn. shun, mind
cosset(คอส'ซิท) {cossetted,cossetting,cossets} n. คนโปรด,ลูกแกะที่เลี้ยงด้วยมือตนเอง,สัตว์เลี้ยง. vt. ตามใจ,พะนอ,โอ๋
deus vult(เด'อูส'วูลท') Latin พระเจ้าทรงโปรด
disfavor(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
disfavour(ดิสเฟ'เวอะ) n. ความไม่ชอบ,ความไม่เห็นด้วย,การกระทำที่เป็นภัย. vt. ไม่ชอบ,ไม่โปรด, Syn. disgrace
fair-haired(แฟร'แฮร์ดฺ) adj. ซึ่งมีผมสีทอง,คนโปรดของนาย, Syn. favourite
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness, favourableness n. favorably, favourably adv., Syn. benefit
favored(เฟ'เวอด) adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับสิทธิพิเศษ,ซึ่งได้รับการสนับสนุน
favorite(เฟ'เวอริท) n. คนโปรด,ของโปรด,ผู้แข่งขันที่มีหวังชนะมากที่สุด. adj. ซึ่งเป็นที่โปรดปราน,ซึ่งได้รับการสนับสนุน

English-Thai: Nontri Dictionary
darling(adj) น่ารัก,เป็นที่รัก,เป็นที่โปรดปราน
darling(n) ที่รัก,ยอดรัก,ทูนหัว,สุดที่รัก,ขวัญใจ,คนรัก,คนโปรด
disfavour(vt) ไม่พอใจ,ไม่โปรด,กริ้ว,ไม่ชอบ,ไม่ถูกใจ,ไม่เห็นด้วย
favor(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(n) ความชอบ,ความโปรดปราน,ความกรุณา,การสนับสนุน,การเข้าข้าง
favour(vt) ชอบ,ให้,โปรดปราน,พอใจ,นิยม,เข้าข้าง,สนับสนุน
favourable(adj) เหมาะ,โชคอำนวย,ซึ่งอำนวยประโยชน์,เป็นที่ชื่นชอบ,เป็นที่โปรดปราน
favourite(adj) ที่ชอบมาก,ที่โปรดปราน,ที่ชื่นชอบ
favourite(n) สิ่งที่ชอบมาก,คนโปรด,ของโปรด,ตัวโปรด,ตัวเก็ง
please(vt) ทำให้พอใจ,โปรด,ทำให้ชอบ,ทำให้ถูกใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ลากิจ(n) โปรดแต่งกายสุภาพสวมใส่เครื่องแบบที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้นภายในสถานที่ทำงาน

German-Thai: Longdo Dictionary
Halt das Maul!(phrase, slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
bitteกรุณา, ได้โปรด เช่น Bitte nehmen Sie Platz! กรุณานั่งได้ หรือ เชิญนั่ง
Würze(n) |die, pl. Würzen| เครื่องปรุงที่ใช้แต่งเติมรสชาดของอาหาร Maggi ist seine Lieblingswürze. แมกกี้เป็นเครื่องปรุงรสที่เขาโปรดปราน, See also: das Gewürz
sich umziehen(vt) |zog sich um, hat sich umgezogen| เปลี่ยนเสื้อผ้า เช่น Tum, gib mir 5 Minuten bitte! Ich muß mich für die Party umziehen. ตุ้มครับ ขอเวลาผมห้านาทีนะ ได้โปรด ผมต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานเลี้ยงก่อน
Aufschrift(n) |die, pl. Aufschriften| ฉลากที่ติดตามขวดหรือห่อของ เช่น Die Aufschrift auf dem Karton lautet: Vorsicht Glas! ฉลากที่ข้างกล่องบอกว่า โปรดระวังแก้ว
Käse(n) |der, nur Sg.| เนยแข็ง (ผลิตผลที่เป็นของแข็งจากนม มีหลายรสขึ้นกับสายพันธ์ของแบคทีเรียที่ใส่ลงไปหมัก) เช่น Gauda ist mein Lieblingskäse. เกาด้าเป็นเนยแข็งที่ฉันโปรดปราน
ins kalte wasser schmeissen(phrase) โปรดดู ins kalte wasser werfen, Syn. ins kalte wasser werfen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top