ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยลำพัง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยลำพัง-, *โดยลำพัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยลำพัง(adv) alone, See also: by oneself, Syn. เพียงลำพัง, Example: แม่ทำงานโดยลำพังคนเดียว, Thai Definition: ไม่มีผู้อื่นหรือสิ่งอื่นร่วมด้วย, ด้วยตัวเองคนเดียว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยลำพัง[dōi lamphang] (adv) EN: alone ; by oneself  FR: seul ; par soi-même ; de soi-même

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alone(adv) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง, Syn. lone, lonely, lolitary, Ant. accompanied, attended
alone(adj) โดยลำพัง, See also: แต่ลำพัง, ตามลำพัง, เพียงลำพัง, ลำพัง
by oneself(idm) ตามลำพัง, See also: โดยลำพัง, Syn. apart, isolated, lonely, only
single-handed(adv) โดยลำพัง, See also: โดยตัวคนเดียว, อย่างไม่ต้องมีใครช่วย, Syn. without help, courageously
solely(adv) โดยลำพัง, Syn. exclusively, only, just
solo(adv) เพียงลำพัง, See also: โดยลำพัง
solus(adj) โดยลำพัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
individual(อินดะวิด'จวล) n. ตัวบุคคล,คน ๆ เดียว,สิ่งมีชีวิตเดียว,ปัจเจกชน. adj. ตัวบุคคล,เฉพาะราย,ส่วนบุคคล,ส่วนตัว,ตัวต่อตัว,โดยลำพัง, Syn. single, unique

English-Thai: Nontri Dictionary
alone(adj, adv) โดยลำพัง,เปล่าเปลี่ยว,โดดเดี่ยว,เดียวดาย,เดี่ยว,เอกา
aloof(adj) โดดเดี่ยว,สันโดษ,โดยลำพัง
singly(adv) ทีละอย่าง,โดยลำพัง,ข้างเดียว,เดียวดาย,โดดเดี่ยว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
solely or of itselfโดยลำพังหรือเกิดขึ้นได้เอง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top