ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยบังเอิญ

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยบังเอิญ-, *โดยบังเอิญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยบังเอิญ[ADV] accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
casualโดยบังเอิญ, เป็นครั้งคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
By Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]
Chanceโดยบังเอิญ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accidental[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidentally[ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
by chance[IDM] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่รู้สาเหตุ
casual[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidental, fortuitous
casually[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
chance[ADJ] โดยบังเอิญ, Syn. accidental
coincidentally[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
fortuitous[ADJ] โดยบังเอิญ, See also: ซึ่งไม่เจตนา, Syn. accidental, coincidental, unintentional, Ant. expected, intentional, planned
incidentally[ADV] โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ตั้งใจ, Syn. accidentally
perchance[ADV] โดยบังเอิญ, Syn. accidentally, by chance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alight 1(อะไลทฺ') vi. ลงจากพาหนะ, ลงเกาะ, พบ (โดยบังเอิญ), Syn. land, settle)
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
casualism(แคซ'ซวลลิสซึม) n. ความเชื่อหรือลัทธิที่เชื่อว่าสิ่งต่าง ๆ เป็นไปโดยบังเอิญ, See also: casualist n.
catch {caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catches}(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
catcing(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
caught(แคทชฺ) vt.,vi. จับ,จับไว้,คว้า,ตะครุบ,เกาะ,ฉวย,คล้องไว้,รับไว้,ต้านไว้,อุ้ม,รีบไป,พบโดยบังเอิญ,พบว่า,รับเชื้อ,ติดเชื้อ,ติดไฟ,ตีถูก,ทำให้เกิด,ก่อให้เกิด,เข้าใจ, Syn. take,see,contract
chance(ชานซฺ) n. โอกาส,หนทาง,ลักษณะที่เป็นไปได้,หนทางสำเร็จ,ความเป็นไปได้,การเสี่ยง,ช่องทาง,ท่าทาง,โชค,วาสนา,เคราะห์,ยถากรรม,ความบังเอิญ. -vi. ถือโอกาส,เสี่ยง,พบโดยบังเอิญ -vt. เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, Syn. happening,risk,opening,happen
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
contingency(คันทิน'เจินซี) n. ความบังเอิญ,สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,เรื่องบังเอิญ

English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
chance(vi) เกิดขึ้นโดยบังเอิญ,ประจวบเหมาะ,พอดี
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
hap(vi) เกิดโดยบังเอิญ,อุบัติขึ้น,ปรากฏขึ้น
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
incidental(adj) โดยบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ,ซึ่งมักเกิดขึ้น
incidentally(adv) โดยบังเอิญ,ในโอกาสนี้,อนึ่ง
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
happenstance[hap·pen·stance] (n ) โดยบังเอิญ , ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ , coincidence

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
紛れ[まぐれ, magure] (n) โดยบังเอิญ

German-Thai: Longdo Dictionary
zufällig(adj) โดยบังเอิญ
jn. treffen(vi) |trifft, traf, hat getroffen| พบคนใดคนหนึ่งโดยบังเอิญ
begegnen(vi) |begegnete, ist begegnet, mit jmdm.| พบหรือเจอโดยบังเอิญ เช่น Vorgestern bin ich im Aufzug meinem Chef begegnet. , See also: Related: treffen

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top