ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โดยชอบธรรม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โดยชอบธรรม-, *โดยชอบธรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยชอบธรรม(adv) rightfully, Syn. ตามเหตุผล, Example: พนักงานมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะเรียกร้องการชดใช้จากบริษัท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adj) EN: legitimate
โดยชอบธรรม[dōi chøptham] (adv) EN: rightfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
rightful(ไรทฺ'ฟูล) adj. โดยชอบธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง, See also: rightfulness n., Syn. legitimate, equitable
rights(ไรทซฺ) n. สิทธิ,สิทธิโดยชอบธรรม,สิทธิของพลเมือง adj. มีสิทธิ,มีสิทธิโดยชอบธรรมของพลเมือง, Syn. civil rights

English-Thai: Nontri Dictionary
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top