ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โซดา

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โซดา-, *โซดา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โซดา(n) soda water, See also: soda, sparkling water, Syn. น้ำโซดา, Example: เขาจัดแจงเทเหล้าแม่โขงผสมโซดา รินใส่แก้วซึ่งพร่องไปแล้วเกือบหมด, Thai Definition: น้ำที่เจือด้วยโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต, น้ำที่มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายและอัดไว้ในขวด, Notes: (อังกฤษ)
โซดาไฟ(n) caustic soda, See also: sodium hydroxide, Example: สารขัดห้องน้ำมีส่วนผสมของโซดาไฟ ซึ่งเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม, Thai Definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)
โซดาแผดเผา(n) caustic soda, See also: sodium hydroxide, Syn. โซดาไฟ, โซเดียมไฮดรอกไซค์, คอสติกโซดา, Thai Definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายน้ำได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โซดาน. นํ้าที่อัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยความดัน บรรจุไว้ในขวดหรือกระป๋อง เมื่อเปิดภาชนะบรรจุมีฟองแก๊สผุดขึ้นมา.
โซดาแผดเผาน. สารประกอบชนิดหนึ่ง ชื่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เป็นของแข็งสีขาว ดูดความชื้นดีมาก ละลายนํ้าได้ดี ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสบู่ ไหมเรยอง, โซดาไฟ หรือ คอสติกโซดา ก็เรียก.
โซดาไฟน. โซดาแผดเผา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soda nitreโซดาไนเตอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sodaliteโซดาไลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Caustic sodaโซดาไฟ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Soda ashโซดาแอส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sodium hydroxideโซดาไฟ [TU Subject Heading]
Sodium Hydroxideโซดาไฟ, Example: ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยาง ทำสบู่ และซักล้างขนสัตว์ เป็นอันตรายต่อผิวหนัง โดยจะกัดผิวหนัง [สิ่งแวดล้อม]
soda ashโซดาแอช, ชื่อสามัญของโซเดียมคาร์บอเนตชนิดไม่มีน้ำผลึก (Na2CO3) อาจเตรียมได้จากกระบวนการแอมโมเนีย -โซดา  หรือโซลเวย์โดยใช้เกลือหินเป็นวัตถุดิบ ใช้ในอุตสาหกรรมทำแก้ว สบู่ และกระดาษ ถ้ามีสูตรเคมีเป็น Na2CO3 .10H2O เรียกว่า โซดาซักผ้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โซดา[sōdā] (n) EN: soda water ; sparkling water ; soda  FR: eau gazeuse [f] ; soda [m]
โซดา[sōdā] (n) EN: soda  FR: soude [f]
โซดาแผดเผา[sōdā phaētphao] (n, exp) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]
โซดาไฟ[sōdāfai] (n) EN: sodium hydroxide ; caustic soda  FR: hydroxyde de sodium [m] ; soude caustique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bicarbonate(n) สารไบคาร์บอเนต, See also: โซดาไฟ
caustic soda(n) โซเดียมไฮดรอกไซด์, See also: โซดาไฟ, Syn. sodium hydroxide
soda(n) โซดา, See also: เครื่องดื่มผสมโซดา, น้ำอัดลม, น้ำโซดา, Syn. soft drink, tonic, cola, carbonated water, mineral water, fizz
soda ash(n) โซดาไฟ
washing soda(n) โซเดียมคาร์บอเนตที่ใช้สำหรับซักผ้า, See also: โซดาซักผ้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cream sodan. ครื่องดื่มรสวานิลาที่ใส่น้ำโซดา
ginger aleเครื่องดื่มโซดาใส่น้ำขิง,น้ำขิงแดง
highball(ไฮ'บอล) n. วิสกี้หรือเหล้าผสมน้ำโซดาหรือน้ำขิง
mix(มิคซฺ) v.,n. (การ) ผสม,ปรุง,ปนกัน,ใส่รวมกัน,รวมกันยุ่งเหยิง,รวมกัน,คบค้า,ผสมพันธ์,ส่วนผสม,น้ำโซดา,สูตร., See also: mixability n. mixable adj mixible adj., Syn. mingle, Ant. separate
soda(โซ'ดะ) n. =sodium hydroxide,=sodium carbonate,น้ำโซดา,เครื่องดื่มผสมน้ำโซดา,น้ำอัดลม.
soda ashn. =โซเดียมคาร์บอเนต,โซดาไฟ
tonic(ทอน'นิค) n. ยาบำรุง,ยาเสริมกำลัง,เสียงหลัก,น้ำควินินโซดา สำหรับดื่มผสมกับเหล้า. adj. บำรุงกำลัง,เกี่ยวกับความตึงตัว,เกี่ยวกับเสียงหนัก, See also: tonically adv., Syn. invigorating, bracing
washing sodan. โซเดียมคาร์บอนเนตหรือโซดาซักผ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
CAUSTIC caustic soda(n) โซดาไฟ
soda(n) โซดา
syphon(n) ขวดโซดาฉีด,ท่อคอห่าน,กาลักน้ำ,ท่อเก็บน้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top