ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โชติช่วง

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โชติช่วง-, *โชติช่วง*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โชติช่วง(โชด-) ว. สว่างรุ่งโรจน์, ช่วงโชติ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
one to change the light bulb and one to observe how it symbolizes an incandescentคนแรกเป็นคนเปลี่ยนหลอดไฟ และอีกคนอธิบายว่ามันแสดงถึงความโชติช่วง Masterpiece (2008)
But even as we carry forth the torch lit by those great men...แม้แต่ขณะที่เรากำลังถือคบเพลิงที่โชติช่วง จากฝีมือวีรบุรุษทั้งหลาย 24: Redemption (2008)
Out in a blaze of glory.ที่เจิดจรัสโชติช่วง Light (2009)
And take care of her until igniting the arena.ข้าต่อลมหายใจให้มัน จนกระทั่งมันลุกโชติช่วงที่สนามประลอง Sacramentum Gladiatorum (2010)
Do not burn for another cause is not mine.ข้าจะลุกโชติช่วงก็เพราะตัวข้าเองเท่านั้น Sacramentum Gladiatorum (2010)
They went to meet a bright defeat-- the hero's holocaust.หากแต่เหล่าศัตรู .. ต้องพบความพ่ายแพ้อย่างโชติช่วง ในทะเลเพลิงแห่งวีรบุรุษ Basilone (2010)
But she did look splendid, though.แต่เธอช่างดูโชติช่วงชัชวาล Consumed (2010)
Rise and shine!โชติช่วง ชัชวาล The Castle of Fyrien (2010)
Let the fire of the Holy Spirit descend, that this being may be awakened in the world beyond the life of this earth and infused with the power of the Holy Spirit.เพลิงจากพระจิตจงลุกโชติช่วง\ เพื่อนำพาให้ดวงวิญญาณ ให้หลุดพ้นจากโลกนี้ และไปสู่โลกหน้า และหลอมรวมเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ The Rite (2011)
At night they see fires blazing in the mountains from dusk until dawn.ยามราตรีพวกเขาเห็นเสงไฟ โชติช่วงในหุบเขา ตั้งแต่ค่ำจนเช้าตรู่ Fire and Blood (2011)
With any luck your little theme park is going to take off and i'm going to live off deputy salary foreverถ้าโชคดี สวนนม เอ้ย สวนน้ำของนายก็คง โชติช่วง แล้วชั้นก็จะนอนนับเงินสบายอุรา Piranha 3DD (2012)
♪ Somewhere there's a love in flames... ♪#ที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่เพลิงรักยังลุกโชติช่วงProm-asaurus (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alight[ADJ] ซึ่งกำลังลุกโชนอยู่, See also: โชติช่วง, Syn. lighted, burning
effulgent[ADJ] ที่สว่างไสว, See also: โชติช่วง, Syn. luminous, radiant, refulgent
resplendent[ADJ] สุกสว่าง, See also: โชติช่วง, งามอร่าม, Syn. brillant, dazzling, splendid
shine[VI] ส่องแสง, See also: โชติช่วง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bright(ไบรทฺ) adj. สว่าง,โชติช่วง,ใส,สดใส,แจ่มใส,ร่าเริง,ฉลาด,หลักแหลม,มีชีวิตชีวา,มีชื่อเสียงโด่งดัง., See also: brights n. ไฟหน้ารถที่ใช้ส่องให้สว่างจ้า,ความสว่างจ้า brightish adj. ดูbright
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster,radiance,genius ###A. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
candescencen. ความสว่างโชติช่วง
canneln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
cannel coaln. ถ่านหินเนื้อแน่นและมีน้ำมัน ให้ความร้อนและแสงสว่างโชติช่วง
effulgent(อิฟัล'เจินทฺ) adj. โชติช่วง,เปล่งปลั่ง,ส่งรังสี, See also: effulgence n. ดูeffulgent
flame(เฟลม) {flamed,flaming,flames} n. เปลวไฟ,เปลวเพลิง,การลุกเป็นไฟ,ความสว่างโชติช่วง,ความเร่าร้อนแห่งอารมณ์,ความเจิดจ้าของสี,ความเข้มข้น,คนรัก. vi. ลุกเป็นไฟ,มีอารมณ์เร่าร้อน,ระเบิด,ปะทุ,เดือดดาล. vt. ทำให้ลุกเป็นไฟ,ทำให้แดงฉาน,ใช้เปลวไฟแจ้งสัญญาณ. คำศัพ

English-Thai: Nontri Dictionary
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
effulgence(n) ความสุกสกาว,ความโชติช่วง,ความเปล่งปลั่ง,ความสดใส
flame(n) แสงไฟ,เปลวไฟ,ความโชติช่วง,ความเร่าร้อน
incandescence(n) ความร้อนเป็นไฟ,แสงไฟ,การลุกเป็นไฟ,การลุกโชติช่วง
incandescent(adj) ร้อนเป็นไฟ,ร้อนระอุ,เร่าร้อน,โชติช่วง,สว่างจ้า
luminous(adj) เรืองแสง,โชติช่วง,สว่างไสว,เรืองนาม
shine(vi) ส่องแสงระยิบระยับ,เป็นมันวาว,โชติช่วง,สุกใส
shining(adj) แวววาว,ส่องแสง,โชติช่วง,เปล่งเปลั่ง,ระยิบระยับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top