ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โค้ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โค้ง-, *โค้ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค้ง(v) bow, See also: bend, incline, stoop, Syn. ก้มลง, น้อมลง, คำนับ, Example: สุภาพบุรุษโค้งสุภาพสตรีเพื่อขอเต้นรำ
โค้ง(adj) curved, See also: bowed, bent, Syn. งอ, Ant. ตรง, Example: สิ่งที่ทำให้ความรู้สึกต่างๆ เกิดขึ้นแก่ผู้ชม เช่น การใช้เส้นคดโค้งหรืออ่อนช้อย, Thai Definition: ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลมอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม
โค้งสุดท้าย(n) final bend, See also: final curve, Example: ศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังซดกันมันหยดในโค้งสุดท้ายของการอภิปราย, Thai Definition: ใกล้จะชนะ, ใกล้จุดหมาย, ใกล้ความสำเร็จ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โค้งก. น้อมลง, ทำให้น้อมลง เช่น โค้งคำนับ โค้งตัว.
โค้งว. ลักษณะของเส้นหรือสิ่งที่มีรูปอย่างส่วนหนึ่งของวงกลม เช่น ทางโค้ง.
โค่ง ๑ว. โตหรืออายุมากกว่าเพื่อน.
โค่ง ๒น. คำเรียกผู้บรรพชาเป็นสามเณรมาจนอายุครบอุปสมบทเป็นภิกษุแต่ไม่ยอมอุปสมบท ว่า เณรโค่ง.
โค้งสุดท้ายน. ช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน ซึ่งมีความพยายามที่จะเอาชนะกันอย่างเต็มที่.
โข่ง ๒โค่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arcuateโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
rachiocampsisโค้งกระดูกสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arch, zygomaticโค้งกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
zygomatic archโค้งกระดูกโหนกแก้ม [มีความหมายเหมือนกับ zygoma ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
incurvedโค้งขึ้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arcuateโค้งคันศร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anastomosingโค้งจรดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tractrixโค้งจอมแห [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
luneโค้งจันทร์เสี้ยว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compensating curveโค้งชดเชย [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aortic Archโค้งเอออร์ต้า, เอออร์ตาส่วนโค้ง, ส่วนโค้งของเอออร์ตา [การแพทย์]
Arcadeโค้ง, ติดต่อซึ่งกันและกันเป็นข่ายโค้ง, ส่วนโค้งติดต่อกัน, ทางโค้ง [การแพทย์]
Arch, Plainโค้งราบ(ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arch, Tentedโค้งกระโจม (ของลายนิ้วมือ) [การแพทย์]
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Concave Upwardโค้งเว้าด้านบน [การแพทย์]
Cupid's Bowโค้งเหมือนคันศร [การแพทย์]
Curveโค้ง,โค้งเว้า,เส้นโค้ง [การแพทย์]
Curve, Asymmetricalโค้งที่ไม่สมมาตรกัน [การแพทย์]
Curve, Log-Normalโค้งลักษณะปกติ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค้ง[khōng] (v) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop  FR: courber ; arquer
โค้ง[khōng] (adj) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous  FR: courbé ; arrondi
โค้งสุดท้าย[khōng sutthāi] (n, exp) EN: final bend ; final curve

English-Thai: Longdo Dictionary
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
curvity(adj) ความโค้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched(adj) โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved
bend(vi) โค้ง, See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bent(adj) คดงอ, See also: โค้ง, งองุ้ม, Syn. curved, hunched
bight(n) โค้งยาวตามชายฝั่ง
bow in(phrv) โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow out
bow out(phrv) โค้งให้อย่างสุภาพ, See also: น้อมตัวให้อย่างสุภาพ, Syn. bow in
crook(vi) โค้งงอ, Syn. bend, curve
crooked(adj) โค้งงอ, Syn. curved, bent, Ant. unbent
flex(vt) งอ (ส่วนต่างๆ ของร่างกาย), See also: โค้ง
flex(vi) โค้ง, See also: งอ, Syn. bend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliasingหมายถึงรอยหยักที่ปรากฏกับภาพตรงบริเวณที่เป็นเส้นโค้ง ภาพของคอมพิวเตอร์ส่วนมากจะเห็นรอยหยักนี้ชัดเมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น
amphitheater(แอม' ฟิเธียเทอะ) n. อาคารรูปครึ่งวงกลม, โรงละครหรือมหรสพรูปครึ่งวงกลม, ห้องใหญ่ที่มีที่นั่งจัดเป็นรูปครึ่งวงกลม, ที่ดินเว้ารูปโค้ง.อัฒจันทร์, ที่มีเขาล้อมรอบ. -amphitheatric (al) adj.
antihelix(แอนทิฮี' ลิคซ) สันโค้งข้างในของใบหู
apophyge(อะพอฟ'ไฟจี) n. ส่วนโค้งเล็ก ๆ ที่เชื่อมลำเสากับฐาน, Syn. apophysis.
arc(อาร์ค) 1. n. ส่วนโค้ง,ความโค้ง,สะพานเรืองแสงที่อยู่ระหว่างปลายหรือ conductors ทั้งสอง,สิ่งที่มีรูปคล้ายคันศร -S...curve,arch,bend 2. เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่ใช้ในการหลอมรวมข้อมูลจากหลาย ๆ แฟ้มเข้าเป็นแฟ้มเดียวกัน เพื่อให้ใช้เนื้อที่ในการเก็บน้อยลง โปรแกรมนี้เคยได้รับความนิยมอย่างสูงมาก่อน ต่อมาความนิยมได้ลดลงเพราะมีโปรแกรมใหม่กว่า มีผู้นิยมใช้มากกว่า มีชื่อเรียกว่า ZIP โปรแกรมประเภทนี้จะสามารถอัด (compress) ข้อมูลจำนวนมาก ๆ ให้เก็บได้ในเนื้อที่น้อย ๆ เช่นในจานบันทึก (floppy disk) แต่เมื่อจะใช้ จะต้องนำมาขยายเป็นขนาดปกติก่อน เรียกว่า decompress (ดู compress)
arc de triomphe(อาร์ค ดา ทรีออฟ') โค้งชัยชนะที่อยู่ในปารีส (located in Paris)
arc lightดวงประทีปไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างจากส่วนงอโค้งเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าที่ขั้วเรืองแสงที่ล้อมรอบด้วยแก๊ส
arcade(อาร์เคด') n. อนุกรมของส่วนโค้งที่มีเสาค้ำ,ระเบียงโค้งครึ่งวงกลม ทางเดินที่มีหลังคาหรือที่บังแดดและสองข้างทางมีร้านขายของ,ทางเดินที่มีเสาทั้งสองข้าง, Syn. archway
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)

English-Thai: Nontri Dictionary
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
arched(adj) โค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน
bend(vi, vt) โค้งคำนับ,งอ,ดัด,เลี้ยว,เบน,บ่าย,หัน
bow(vi, vt) งอ,ก้ม,โค้ง,ผงก,ค้อม,น้อม,คำนับ
bowing(n) การคำนับ,การโค้ง,การคารวะ

German-Thai: Longdo Dictionary
Kurve(n) |die, pl. Kurven| เส้นโค้ง, ทางโค้ง เช่น in die Kurve fahren

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top