ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โครงร่าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โครงร่าง-, *โครงร่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โครงร่าง(n) framework, See also: frame, structure, plan, Syn. เค้าโครง, ขอบข่าย, แผนงาน, Example: เราจะต้องเขียนโครงร่างให้ชัดเจนก่อนที่จะเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไป, Count Unit: โครงร่าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skeletonโครงร่าง, โครงกระดูก, โครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
exoskeletonโครงร่างแข็งภายนอก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
endoskeletonโครงร่างแข็งภายใน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
boxworkโครงร่างแห [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiac Skeletonโครงร่างของหัวใจ,โครงกระดูกของหัวใจ [การแพทย์]
Cytoskeletal Frameworkโครงร่างของเซลล์ [การแพทย์]
Cytoskeletonโครงร่างของเซลล์ [การแพทย์]
Endoskeletonโครงร่างภายใน [การแพทย์]
endoskeletonโครงร่างแข็งภายใน, โครงกระดูกภายในร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็น ช่วยในการทรงตัว การเคลื่อนไหวและป้องกันอวัยวะภายในที่สำคัญด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
exoskeletonโครงร่างแข็งภายนอก, โครงร่างแข็งที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกร่างกายของหอยและสัตว์จำพวกอาร์โทรพอด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โครงร่าง[khrōngrāng] (n) EN: framework ; structure ; plan ; frame  FR: structure [f]
โครงร่างของมนุษย์[khrōngrāng khøng manut] (n, exp) EN: structure of the human body  FR: structure du corps humain [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
configuration(n) โครงร่างภายนอก, Syn. form, shape
framework(n) ขอบข่ายงาน, See also: โครงร่างงาน
line(n) โครงร่าง, See also: รูปร่าง, Syn. outline
rib(n) โครงร่าง, See also: โครงหลังคา, โครงปีก, โครงร่ม
silhouette(n) โครงร่าง, See also: เค้าโครง, Syn. profile, outline

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
angularity(แองกิวลา' ริที) n. ภาวะที่เป็นมุม, มุมแหลม, โครงร่างที่เป็นมุม (angular outlines)
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
configuration(คันฟิกยะเร'เชิน) n. โครงร่าง,สัณฐาน,รูปร่างภายนอก,องค์ประกอบ,กลุ่มดวงดาว,ตำแหน่งของอะตอมในโมเลกุล., See also: configurational adj. ดูconfiguration configurative adj. ดูconfiguration, Syn. arrangement, set
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity, structure, pattern
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline
croquis(โครคี') n. ภาพโครงร่าง,ภาพสเก็ตช์,การร่างภาพอย่างคร่าว ๆ, Syn. sketch
delineate(ดิลิน'นีเอท) vt. วาดโครงร่าง,วาดเค้าโครง,วาดเป็นลายเส้น,พรรณนา,วิเคราะห์, See also: delineable adj. ดูdelineate
delineation(ดิลินนีเอ'เชิน) n. การวาดโครงร่าง,แผนภูมิ,ภาพสเก๊ตช์,การพรรณนา

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
build(n) โครงร่าง,รูปร่าง,ร่าง,แบบ
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
frame(n) โครง,รูปร่าง,โครงร่าง,กรอบ,สะดึง,องค์ประกอบ
frame(vt) ประกอบ,ติดตั้ง,ทำโครงร่าง,วางโครง,ใส่กรอบ,กำหนด,วางแผน
framework(n) โครง,โครงร่าง,เค้าโครง,วงกบ,กรอบ,โครงประกอบ
outline(n) เค้าโครง,รูปร่าง,ภาพ,สัณฐาน,โครงร่าง,ต้นร่าง
outline(vt) ร่าง,เขียนโครงร่าง,สรุปความ,สังเขปความ
profile(n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก
silhouette(n) ภาพเงา,เค้าโครง,โครงร่าง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cytoskeletonโครงร่างที่ค้ำจุนเซลล์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規模[きぼ, kibo] โครงร่าง แผน รูปร่าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top