ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โก่ง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โก่ง-, *โก่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โก่ง(v) raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: พ่อค้ากักตุนสินค้าเพื่อโก่งราคา, Thai Definition: บอกราคาเกินสมควร
โก่ง(v) draw, See also: bend, arch, Example: นายพรานโก่งหน้าไม้, Thai Definition: ทำให้โค้ง
โก่ง(adj) arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร
โก่งราคา(v) raise the price, See also: raise the price, Syn. ขึ้นราคา, Example: แม่ค้าโก่งราคาสินค้าเป็น 2 เท่า เมื่อขายให้คนต่างชาติ, Thai Definition: บอกราคาเกินสมควร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โก่งก. ทำให้งอเป็นรูปโค้ง, ทำให้โค้ง, เช่น โก่งศร โก่งคอ, ก่ง ก็ว่า
โก่งบอกราคาเกินสมควร เช่น โก่งราคา.
โก่งว. โค้ง เช่น คิ้วโก่ง, ก่ง ก็ว่า.
โก้งเก้งว. มีลักษณะหรือท่าทางสูงโย่งเย่ง.
โก้งโค้งก. โก่งก้นให้โด่ง, โน้มตัวลงยกก้นให้สูงขึ้น, ก้งโค้ง ก็ว่า.
โก้งโค้งน. ที่เทลูกบาศก์สกา รูปคล้ายครก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โก่ง[kōng] (v) EN: bend ; draw ; arch ; flex  FR: courber ; arquer
โก่ง[kōng] (v) EN: inflate ; raise the price  FR: gonfler ; arrondir
โก่ง[kōng] (adj) EN: arched ; bent
โก่งค่าตัว[kōng khātūa] (adj) FR: prétentieux ; présomptueux
โก่งราคา[kōng rākhā] (v, exp) EN: ask too high a price  FR: gonfler le prix ; surfaire ; surestimer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hump over(phrv) โก่งตัวอยู่บน, See also: ก้มอยู่บน, ทำให้โค้งอยู่บน, ค้อมตัวอยู่บน
hog(vt) โก่งหลัง
hump(vt) ทำหลังโกง, See also: โก่งหลัง
hunch(vt) โค้ง, See also: โก่ง, คุดคู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arch 1(อาร์ค) n. ส่วนโค้ง,ประตูโค้ง,โค้งชัย,ประตู,เส้นโค้ง -vt.,vi. ทำให้โค้ง,โก่ง,ใช้ของหรือสิ่งที่โค้งคลุม (ogive, vault,arc,curve)
bandy-leggedadj. ซึ่งมีขาโก่ง
bowleg(โบ'เลก) n. ภาวะขาโก่ง,ขาที่โก่งงอ., See also: bowlegged adj. ขาโก่ง bowleggedness n. ภาวะขาโก่ง
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
crookback(ครุค'แบค) n. หลังโก่ง,หลังคร่อม.
draw(ดรอ) {drew,drawn,drawing,draws} vt.,vi. ดึง,ลาก,โก่ง,น้าว,ถอน,จับ (ฉลาก) ,เอาออก,ดึงออก,ชักนำ,วาด,สเก็ตช์,เขียน,บรรยาย,ร้อยกรอง,พรรณนา -Phr. (draw on ใกล้เข้ามา) . -Phr. (draw up ยกร่าง,ร่าง,ออกแบบ) n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ดึงดูดใจ,การเสมอกัน,ส่วนที่ชักขึ้น
hog(ฮอก) n. หมู,หมูตอน,คนที่ตะกละเห็นแก่ตัวหรือสกปรก vt.,vi.โก่งหลัง,เอาอย่างละโมบ., See also: hogger n.
hogbackn. หลังโก่ง,การโก่งหลัง
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
round-shoulderedadj. ไหล่โก่ง (ทำให้หลังส่วนบนโก่ง)

English-Thai: Nontri Dictionary
arch(vi) โค้ง,โก่ง
BANDY-bandy-legged(adj) ขาโก่ง
bowlegged(adj) ขาโก่ง
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
curl(vi, vt) งอ,โก่ง,โค้ง,เป็นวง,เป็นลอน,ม้วนผม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top