ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โกรธ

   
75 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกรธ-, *โกรธ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกรธจัด[V] rage, See also: be furious, go ballistic, go up to the wall, blow up, fly off the handle, seethe, storm, Syn. โกรธมาก, โมโห, ขุ่นเคือง, Example: เขาโกรธจัดจนอาจหักคอคนที่ทำให้เขาโกรธได้, Thai definition: การขุ่นเคืองใจอย่างแรงหรือไม่พอใจอย่างรุนแรง
โกรธขึ้ง[V] be angry, See also: be annoyed, flare up, flare out, rage, be offended, be furious, Syn. ขึ้งโกรธ, Example: เธออย่าโกรธขึ้งเขาเลย, Thai definition: โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก
โกรธแค้น[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. แค้นเคือง, โกรธเคือง, เกลียดชัง, Example: จำเลยทั้ง 2 โกรธแค้นที่โจทก์ไม่ยอมรับเงินสินบน 5 ล้านบาท, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หมาย
โกรธเคือง[V] be angry, See also: be annoyed, be indignant, be offended, be irate, Syn. เคืองโกรธ, ขุ่นเคือง, Example: ท่านไม่เคยโกรธเคืองผู้ใดที่มีความเห็นขัดแย้งกับท่าน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกรธ(โกฺรด) ก. ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง, ราชาศัพท์ว่า ทรงพระโกรธ เช่น ก็จะทรงพระโกรธดั่งเพลิงกาล (อิเหนา).
โกรธขึ้งก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.
โกรธ(โกฺร-) ก. โกรธ.
โกรธเกรี้ยวก. โกรธจัด, เกรี้ยวโกรธ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anger and Rageโกรธรุนแรง [การแพทย์]
Breath Holding Spellโกรธแล้วร้องไห้จนหน้าเขียว [การแพทย์]
Enragedโกรธจัด [การแพทย์]
Growth Hormoneโกรธฮอร์โมน, ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนเติบโต, ฮอร์โมนการเติบโต, โกร๊ธฮอร์โมน, ฮอร์โมนของการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนแห่งการเติบโต, โกร๊ทฮอร์โมน, ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนสำหรับการเจริญเติบโต, ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโต, โกรทฮอร์โมน, โกรทฮอร์โมนส์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Angry.-โกรธ Seven Psychopaths (2012)
He was angry.เขาโกรธ Coquilles (2013)
To arouse the people's anger.กระตุ้นความโกรธของประชาชน. The Great Dictator (1940)
Violence against the Jews might make the people forget their stomach.การใช้ความรุนแรงกับชาวยิว อาจทำให้ประชาชนโกรธ The Great Dictator (1940)
I told you he'd be furious!ฉันบอกคุณว่าเขาต้องการจะ โกรธPinocchio (1940)
You tell her. She'll be so angry.คุณบอกเถอะค่ะหล่อนต้องโกรธมากเเน่ๆ Rebecca (1940)
Often, he gets into a terrible rage, and when he does...ปกติเขาขี้โมโหง่าย และเมื่อเขาโกรธนะ-- Rebecca (1940)
Maxim, what is it? You look so angry.เเม็กซิม คุณเป็นอะไร คุณดูโกรธจัง Rebecca (1940)
You won't lose your temper, will you? Promise me that they won't make you angry.คุณจะไม่โมโหออกมาใช่มั้ยค่ะ สัญญาสิว่าคุณจะไม่โกรธ Rebecca (1940)
As a last resort, and with anguished hearts, they take the dying to the camp hospital.และในท้ายที่สุด ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้น พวกเขาพาเพื่อนที่ใกล้ตาย ไปยังโรงพยาบาลในแคมป์ Night and Fog (1956)
He's a wild, angry kid. That's all he's ever been. And you know why?เขาเป็นป่าเด็กโกรธ นั่นคือทั้งหมดที่เขาเคยได้รับ และคุณรู้ว่าทำไม? 12 Angry Men (1957)
Finally they saw the boy run, angry, out of the house. What does that prove?ในที่สุดพวกเขาได้เห็นการทำงานของเด็กโกรธออกจากบ้าน อะไรที่พิสูจน์? 12 Angry Men (1957)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกรธ[v.] (krōt) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended   FR: être en colère ; être fâché ; être furieux ; être exaspéré ; enrager ; s'emporter ; s'indigner ; être dépité ; exploser ; éclater
โกรธ[adj.] (krōt) FR: irrité
โกรธขึ้ง[v.] (krōtkheung) EN: be angry ; be annoyed ; flare up ; flare out ; rage ; be offended ; be furious   
โกรธง่าย[adj.] (krōt ngāi) FR: irritable ; irascible ; emporté
โกรธจัด[v.] (krōtjat) EN: rage ; be furious ; go ballistic ; go up to the wall ; blow up ; fly off the handle ; seethe ; storm ; tick off   FR: être furieux ; bouillir de colère ; passer un savon
โกรธจัด[adj.] (krōtjat) EN: as mad as hell (loc.)   
โกรธเคือง[v. exp.] (krōt kheūang) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   
โกรธแค้น[v.] (krōt khaēn) EN: be angry ; be annoyed ; be indignant ; be offended ; be irate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anger[VI] โกรธ, See also: โมโห, Syn. lose one's temper, forget oneself, get mad, Ant. calm
angry[ADJ] โกรธ, See also: โมโห, เดือด, แค้น, โกรธเคือง, ขุ่นเคือง, ขุ่นข้อง, ขัดเคือง, Syn. enraged, furious, irate, Ant. calm, pleased, restrained
bananas[ADJ] คลุ้มคลั่ง (คำสแลง), See also: โกรธมาก, หงุดหงิดมาก, Syn. insane
berserk[ADJ] โกรธมาก
blazing[ADJ] โกรธมาก
bristly[ADJ] ฉุนเฉียว, See also: โกรธเร็ว, โกรธง่าย
broil[VI] โกรธ
blaze with[PHRV] โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ, See also: โกรธจัดจนหน้าแดง, Syn. flame with
blow up[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ, Syn. tell off
boil over[PHRV] โกรธ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affront(อะเฟรินทฺ') vt. ทำให้โกรธ, สบประมาท, เผชิญหน้า. -n. การสบประมาท, การดูถูก
anger(แอง' เกอะ) n. ความโกรธ,โทสะ,ความฉุนเฉียว, ความ เจ็บปวด. -vt. ทำให้โกรธ, ทำให้ฉุนเฉียว -vi. โกรธ (wrath, ire)
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully)
angry(แอง' กรี) adj. โกรธ, ฉุนเฉียว, อักเสบ, Syn. wrathful, irate)
blackly(แบลค'ลี่) adv. มืด,ร้าย,โกรธ
blow(โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต
boil(บอยลฺ) {boiled,boiling,boils} vi. เดือด,เป็นไอน้ำ,เดือดดาล vt. ต้มเดือด,ทำให้อุณหภูมิจุดเดือด -Phr. (boil over ระเบิด,โกรธ) -n. การต้มให้เดือด,ผี,สิว,หัวสิว
bristle(บริส'เซิล) {bristled,bristling,bristles} n. ขนแข็งของสัตว์,สิ่งที่คล้ายขน,ขนแปรง,หนวดเคราของคน vt. ตั้งชัน,ขนลุก,โกรธ vt. แข็งหรือตั้งชันเหมือนขนสัตว์,ประดับหรือปกคลุมด้วยขน,ทำให้ตั้งชัน, See also: bristleness n., Syn. r
broil(บลอล) {broiled,broiling,broils} vt.,vi.,n. (การ) ย่าง,ปิ้ง,เผา,ทำให้ร้อนจัด, เร่าร้อน,โกรธ,ทะเลาะวิวาท, Syn. cook,heat,bake,burn
burn(เบิร์น) {burnt/burned,burnt/burned,burning,burns} vi.,vt. เผา,ไหม้,มีไฟ,ติดไฟ,ลุก,โกรธจัด ,เดือดดาล n. สถานที่เผาไหม้,บริเวณลุกไหม้,บาดแผลเนื่องจากการเผาไหม้

English-Thai: Nontri Dictionary
anger(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,โทสะ
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว
angry(adj) โกรธ,ฉุนเฉียว
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
broil(vi) เร่าร้อน,โกรธ
burn(vi,vt) เผา,ไหม้,ลวก,กัด,ลุก,โกรธจัด
chafe(vi,vt) ถู,สี,ครูด,โกรธ,ฉุนเฉียว,โมโห,อารมณ์เสีย,เร่าร้อน
choler(n) ความโกรธ,ความฉุนเฉียว,ความเดือดดาล
choleric(adj) โกรธง่าย,ฉุนเฉียวง่าย,เจ้าอารมณ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意地悪[いじわる, ijiwaru] (n vt ) โกรธ ปองร้าย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
怒る[おこる, okoru] Thai: โกรธ English: to get angry

German-Thai: Longdo Dictionary
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
Wut(n) |die, nur Sg.| ความโกรธ, ความโมโห, See also: wütend
Hexe(n vulgar) |die , pl. Hexen| แม่มด อาจใช้แสดงอาการโกรธ เช่น Du, alte Hexe!
jmd./etw. ist jmdm. ein Stachel im Fleische.(idomatisch) บุคคลหรือสิ่งของเป็นเหตุให้คนอีกคนโกรธ
zornig(adj) โกรธ, รู้สึกโกรธ เช่น Er ist immer noch zornig auf mich. เขายังโกรธฉันอยู่, See also: S. böse, sauer,
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
ärgerlich(adv) |über etw.(A)| โกรธเคือง, โมโห เช่น Sie ist sehr ärgerlich über die Zugverspätung. หล่อนโมโหที่รถไฟล่าช้า, See also: S. böse,
provozieren(vt) |provozierte, hat provoziert| ยั่วโมโห กวนประสาท ทำให้โกรธ เช่น Marco hatte zuvor zugegeben, das Mädchen provoziert zu haben.
ärgerlich(adj) |auf, über| โกรธ เช่น Ich weiß nun nicht wie ich mich verhalten soll ich bin ärgerlich über meine Mutter. , See also: S. verärgert (über)

French-Thai: Longdo Dictionary
foudre(n) la, = ฟ้าผ่า, อาการโกรธอย่างรุนแรง
colère(n) n.f. ความโกรธ être en colère = โกรธ
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top