ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แออัด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แออัด-, *แออัด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แออัด(adj) congested, See also: crowded, Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น, Ant. โล่ง, เตียน
แออัด(adv) tightly, See also: closely, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: สภาพตัวบ้านเป็นแหล่งที่อยู่อย่างแออัดและขาดสุขลักษณะ
แออัด(v) crowd, See also: be congested, be crammed, be packed, be jammed, be thronged, be crowded, squeeze, Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด, Example: บรรยากาศบนถนนเล็กๆ สายนี้คึกคักมาก และแออัดไปด้วยจักรยานและสามล้อ
แออัดยัดเยียด(v) be crowded, See also: be congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ช่วงนี้ห้องสัมมนาแออัดยัดเยียด นักศึกษาและผู้ฟังอื่นๆ ทยอยเข้ามาจนห้องแน่น
แออัดยัดเยียด(adj) crowded, See also: congested, Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด, Ant. โล่ง, ว่าง, Example: ผู้คนกำลังหลงใหลกับแสงสีบริเวณเวทีลีลาศ และเวทีประกวดนางงามอันแออัดยัดเยียดในสวนอัมพร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แออัดว. ยัดเยียด, แน่น, อัดแอ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé

English-Thai: Longdo Dictionary
gridlock(vi,, n) ติดขัด, แออัด, รถติด เช่น On Friday, a gridlocked intersection, blaring horns, and harsh looks resulted from drivers jockeying to merge from two lanes into one for most of the day., See also: traffic jam, Syn. pack

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crowded(adj) แออัด, See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น, Syn. packed, congested
jam(vi) แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, Ant. disperse, scatter
jam(vt) แออัด, See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด, Syn. cram, pack, crowd, Ant. scatter, separate
overcrowd(vt) แน่นมากไป, See also: แออัดเกินไป
packed(adj) แน่น, See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม, Syn. jamed, congested, overcrowded
pile(vt) ชุมนุม, See also: แออัด, จับกลุ่ม, ยัด, อัด, เบียด, ดัน
pack out(phrv) แน่นขนัด, See also: แออัดด้วยผู้คน
people with(phrv) เต็มไปด้วยผู้คน, See also: แออัดด้วย, แน่นด้วย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
ghetto(เกท'โท) n. เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
warren(วอร์'เริน) n. ทุ่งกระต่าย,สถานที่มีกระต่ายมาก,ที่แออัดไปด้วยคน

English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
jam(vt) บีบ,อัด,แออัด,ออ,ติดขัด,เบียดเสียด,รบกวน
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top