ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แอบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แอบ-, *แอบ*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
จอบ(vi) แอบ, ลอบ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แอบ(v) hide, See also: conceal, go into hiding, lie low, snuggle up to, slip, Syn. แนบ, Example: เด็กๆ วิ่งไปแอบเพื่อนอยู่หลังประตู, Thai Definition: ทำให้ไม่เห็นตน โดยอยู่แนบชิดกับสิ่งกำบัง
แอบ(v) tuck away, See also: be covert, hide, conceal, cover up, smuggle, slip, Syn. ซุกซ่อน, ซ่อน, Thai Definition: ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็น
แอบดู(v) peep at, See also: peek at, steal a glance at, Syn. แอบมอง, Example: หล่อนแอบดูเขามานานแล้ว
แอบมอง(v) peep at, See also: peek/peep at, steal a glance at, Syn. แอบดู, Example: เขายังคงเฝ้าแอบมองเธอจากห้องมืดยามค่ำคืน
แอบหนี(v) sneak away, See also: sneak off/out, Syn. หนี, Example: พ่อแม่บางคนนอนหลับไม่สนิท เพราะกลัวว่าลูกจะแอบหนีไปเที่ยวในตอนดึก, Thai Definition: ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต
แอบอิง(v) snuggle, See also: nestle, Syn. อิงแอบ, แนบชิด
แอบแฝง(v) hide, See also: conceal, Syn. แฝง, ซ่อน, แอบ, ซุกซ่อน
แอบแฝง(v) conceal, See also: cover up, hide, keep secret, be talent, dodge, camouflage, veil, shroud, Syn. ซ่อนเร้น
แอบซ่อน(v) hide, See also: conceal, keep secretly, dodge, make a hint, veil, shroud, Syn. ซ่อน, แอบ, Ant. เปิดเผย
แอบอ้าง(v) refer stealthily, See also: claim falsely, Example: เราไม่ควรขโมยความคิดของผู้อื่นมาแอบอ้างว่าเป็นความคิดของตน, Thai Definition: เอาไปอ้างโดยเจ้าตัวไม่รู้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แอบ, แอบก. ทำโดยไม่ให้ผู้อื่นรู้เห็นโดยอาการต่าง ๆ เช่น แอบทำ
แอบ, แอบเข้าไปชิด เช่น รถพยาบาลมาให้รถอื่นแอบเข้าข้างทาง.
แอบ, แอบว. อาการที่ยืน เดิน หรือวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นไม่ให้เกะกะหรือกีดขวางทาง เช่น เดินแอบข้างทาง วางของแอบ ๆ หน่อย.
แอบอ้างก. เอาไปอ้างโดยเจ้าตัวไม่รู้.
แอบอิงก. แนบชิด, อิงแอบ ก็ว่า.
แอบแฝงก. ซ่อนเร้น.
ผกแอบ, ซ่อน, ดัก.
เลียมแอบเข้ามา, เลียบ, เดินเลาะ
หลบแอบ เช่น หลบเข้าหลังตู้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abscissaแอบซิสซา, แกนนอน [การแพทย์]
Absorption Spectraแอบซอรพชันสเปคตรา [การแพทย์]
Alcohol, Absoluteแอบโซลูทแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล [การแพทย์]
Latencyแอบแฝงอยู่, เวลาชักนำ, การวัดเวลา, โรคติดเชื้อแบบแฝง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[aēp] (v) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as  FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอบ[aēp] (adj) EN: stealthily ; furtively ; on the sly ; secretly  FR: en douce ; discrètement ; furtivement
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบขวา[aēp khwā] (v, exp) FR: serrer à droite
แอบซ่อน[aēp-søn] (v) EN: hide ; conceal ; keep secretly ; dodge ; make a hint ; veil ; shroud  FR: cacher ; dissimuler
แอบดู[aēp dū] (v, exp) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at  FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
แอบปริคอต[aeppárikhǿt] (n) EN: abricot  FR: abricot [m]
แอบมอง[aēp møng] (v, exp) EN: steal a glance ; take a furtive glance ; peek ; peep  FR: jeter un coup d'oeil (furtif) ; regarder furtivement
แอบมองดู[aēp møngdū] (v, exp) FR: regarder à la dérobée
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)

English-Thai: Longdo Dictionary
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, Syn. betrayer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogate(vt) ถือสิทธิ์, See also: แอบอ้างสิทธิ์
abscond from(phrv) แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
arrogate to(phrv) แอบอ้างตน, See also: แอบอ้างสิทธิ
cover up(phrv) ซ่อน, See also: แอบซ่อน, Syn. hush up, smother up
creep over(phrv) ค่อยๆ คลานไปตาม (อย่างช้าและเงียบ), See also: แอบเล็ดลอดเข้ามาช้าๆและเงียบทาง
creep up(phrv) ดอดเข้ามาใกล้, See also: แอบเข้ามาใกล้, เล็ดลอดเข้ามาใกล้
crib from(phrv) แอบคัดลอก
eavesdrop on(phrv) ลอบฟัง, See also: แอบฟัง
disguise(vt) ปลอมตัว, See also: แอบแฝง, ซุกซ่อน, ปิดบัง, อำพราง, ปลอมแปลง, Syn. repress, conceal, hide, Ant. reveal, expose
eavesdrop(vi) ลอบฟัง, See also: แอบฟัง, Syn. overhear, wiretap

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abaci(แอบ' บะไซ) n. พหูพจน์ของ abacus
abacus(แอบ'บะเคิส, อะแบค'เคิส) (pl. abacuses, abaci) ลูกคิด, Syn. counting board
abalone(แอบ' บะโลน) n. หอยทากขนาดใหญ่จำพวก Haliotis เป็นแหล่งของมุก เนื้อของมันใช้เป็นอาหาร., Syn. ear shell, sea ear
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abbacy(แอบ' บะซี) n. ตำแหน่งสิทธิเหนืออำนาจของอธิการในวัดวาอาราม (of an abbot)
abbau(แอบ'โบ) ผลิตผลของการเผาผลาญ
abbe(แอเบ' แอบ' เบ) (pl. abbes) n. บาทหลวง, อธิการ, ตำแหน่งพระ (abbot)
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abbeville(แอบ' บีวิล) n. ชื่อเมืองในฝรั่งตอนเหนือ (a town)
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
eavesdrop(vt) แอบฟัง,ดักฟัง,ลอบฟัง
eavesdropper(n) ผู้แอบฟัง,คนดักฟัง,ผู้ลอบฟัง
frank(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่ปิดบัง,ไม่อ้อมค้อม,จริงใจ,ไม่แอบแฝง
furtive(adj) ทำแอบๆซ่อนๆ,ลอบทำ,ลับๆล่อๆ,ปกปิด,ลึกลับ,แอบแฝง,มีนัย
hide(vi, vt) ซ่อน,ปิดบัง,แอบ,ปกคลุม,อำพราง
latent(adj) ที่ซ่อนอยู่,ที่ซ่อนเร้น,ที่แอบแฝง
listen(vi) ฟัง,แอบฟัง,ดักฟัง,ตั้งใจฟัง
lurk(vi) ซ่อน,ดักซุ่ม,สิงสู่,แอบแฝง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
成り済ます[なりすます, narisumasu] (vt) แอบอ้าง, See also: S. なりすまし
横目[よこめ, yokome] แอบมอง ชำเลืองมอง
こっそり[よこめ, kossori] (adv) แอบทำ ขยายคำกริยาในประโยคว่าแอบทำ โดยที่ไม่ต้องการให้ใครรู้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
隠る[かくれる, kakureru] TH: แอบซ่อน  EN: to conceal oneself
潜む[ひそむ, hisomu] TH: แอบซ่อนอยู่  EN: to be hidden
潜む[ひそむ, hisomu] TH: แอบแฝงอยู่ภายใน  EN: to lie dormant
覗く[のぞく, nozoku] TH: แอบมอง  EN: to peep

German-Thai: Longdo Dictionary
verstecken(vt) |versteckte, hat versteckt| ซ่อน, แอบไว้ เช่น Komm raus, wo hast du dich versteckt? ออกมาซะดีๆ เธอหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ

French-Thai: Longdo Dictionary
poursuite(n) |f| การไล่ตาม, การติดตาม เช่น jeu de poursuite การเล่นซ่อนแอบ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top