ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แห้ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แห้ง-, *แห้ง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีแดกแห้งเป็นคำด่าประจานเด็กผู้หญิงที่ผัวตั้งแต่อายุยังน้อย เช่น ด่าเด็กที่ยังไม่มีประจำเดือนแต่มีผัวแล้ว เป็นต้น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แห้ง(v) be dry, See also: have no moisture, be damp, Syn. แห้งแล้ง, แล้ง, Ant. เปียก, ชื้น
แห้ง(v) dehydrate, See also: dry up, Ant. เปียก, Example: แผ่นพลาสติกที่ผ่านการเคลือบแล้วนั้น จะต้องแห้งสนิทก่อนนำเข้าสู่เตาอบ, Thai Definition: ไม่มีน้ำ, หมดน้ำ
แห้ง(adj) dried, See also: dry, arid, barren, parched, Ant. สด, Example: แกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมบนโต๊ะอาหาร
แห้งขอด(v) run dry, See also: run out of, dry up, Ant. เต็มเปี่ยม, ล้นเอ่อ, ท่วมท้น, Example: ลำคลองที่ฉันเห็นในวันนี้แห้งขอดไป ไม่เหมือนลำคลองที่ฉันเคยเห็นอีกแล้ว, Thai Definition: เหลืออยู่น้อย (ใช้กับของเหลว)
แห้งผาก(v) dry up, See also: dry completely, Ant. ชื้น, เปียก, Example: ผืนดินบริเวณนั้นแห้งผากไร้ความชุ่มชื้น คงจะเพาะปลูกอะไรไม่ได้, Thai Definition: แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่
แห้งแล้ง(v) dry, Syn. แห้ง, แล้ง, Ant. ชุ่มชื้น
แห้งแล้ง(v) be arid, See also: be dry, have dry weather, be waterless, Syn. กันดาร, แร้นแค้น, Example: ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศค่อนข้างแห้งแล้งทั่วไปเนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดเข้ามา, Thai Definition: ปราศจากความสดชื่น, ปราศจากความชุ่มชื้น
แห้งเหือด(v) dry up, See also: be parched, Syn. เหือดแห้ง, แห้ง, Example: เขากลัวว่าน้ำจะแห้งเหือดไปเพราะแสงแดด, Thai Definition: ค่อยแห้งหายไป
แห้งเหี่ยว(adj) dispirited, See also: spiritless, depressed, cheerless, listless, unjoyful, Syn. แห้งเหี่ยว, เหี่ยวเฉา, อับเฉา, Ant. เปิกบาน, สดชื่น, Example: เธอออกมายืนรอที่ป้ายรถเมล์ด้วยหัวใจแห้งเหี่ยว, Thai Definition: ขาดความสดชื่น, ไม่สดชื่น
แห้งเหี่ยว(v) wither, See also: wilt, Syn. เหี่ยวแห้ง, เหี่ยวเฉา, ร่วงโรย, แห้ง, เฉา, Ant. สดชื่น, เต่ง, สด, Example: นับวันต้นไม้ในสวนแห่งนี้จะแห้งเหี่ยวลงทุกที

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แห่งน. ที่, มักใช้ซ้อนกับคำอื่น ในคำว่า แห่งหนตำบลใด ตำแหน่งแห่งที่, ลักษณนาม เช่น มีที่ดินอยู่หลายแห่ง.
แห่งบ. ของ เช่น หอสมุดแห่งชาติ.
แห้งว. ไม่มีนํ้า, หมดนํ้า, เช่น คลองแห้ง โอ่งแห้ง, ไม่เปียก เช่น ผ้าแห้ง, ที่ไม่ใส่น้ำ เช่น ก๋วยเตี๋ยวแห้ง บะหมี่แห้ง, ไม่สด เช่น ใบไม้แห้ง
แห้งที่อาจเก็บไว้บริโภคได้นาน เช่น ของแห้ง หอมแห้ง พริกแห้ง
แห้งไม่แจ่มใส เช่น หน้าแห้ง ยิ้มแห้ง
แห้งขาดความชุ่มชื้น เช่น ผิวแห้ง ปากแห้ง จมูกแห้ง
แห้งโดยปริยายหมายความว่า ฝืดเคือง, อดอยาก, ในคำว่า ไส้แห้ง กระเป๋าแห้ง.
แห้งผากว. แห้งอย่างไม่มีความชื้นปนอยู่, แห้งสนิท.
แห้งเหี่ยวก. ขาดความสดชื่นเพราะหดหู่ใจ เช่น จิตใจแห้งเหี่ยว, เหี่ยวแห้ง ก็ว่า.
แห้งเหือดก. ค่อยแห้งหายไป, เหือดแห้ง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
xerotic; xer(o)-แห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xer(o)-; xeroticแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
xer(o)-; xeroticแห้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tabescentแห้งเหี่ยว, ซูบโทรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arid; xericแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
xeric; aridแห้งแล้ง [พฤกษศาสตร์ ๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crustedแห้งเป็นสะเก็ด [การแพทย์]
Dryแห้ง [การแพทย์]
Dry Formแห้ง,ชนิดที่ไม่มีการอักเสบ [การแพทย์]
Drynessแห้ง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่ง[haeng] (n) EN: place ; location ; spot ; stop ; point  FR: place [f] ; endroit [m] ; lieu [m] ; site [m]
แห่ง[haeng] (prep) EN: of  FR: de
แห้ง[haēng = haeng] (x) EN: dry ; dried  FR: sec ; séché ; desséché
แห่งชาติ[haengchāt] (adj) EN: national ; federal  FR: national ; fédéral
แห่งต้นคอ[haeng tonkhø] (adj) FR: nucal
แห่งท่องเที่ยว[haeng thǿngthīo] (n, exp) EN: tourist attraction
แห้งผาก[haēngphāk] (v) EN: dry up
แห่งรังไข่[haeng rangkhai] (adj) FR: ovarien ; ovarique (vx)
แห่งสวนดอกไม้[haeng sūan døkmāi] (adj) FR: horticole
แห่งสวรรค์[haeng sawan] (adj) EN: heavenly  FR: céleste

English-Thai: Longdo Dictionary
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง
dehydrator(n) เครื่องอบแห้ง สำหรับผัก ผลไม้ หรือเนื้อสัตว์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arid(adj) แห้ง, See also: แห้งแล้ง, Syn. dry
barren(adj) ปราศจากพืชผล, See also: แห้งแล้ง, ขาดแคลน
bone dry(adj) แห้งมาก, See also: แห้งผาก
coarsen(vi) แห้งหยาบ
dry off(phrv) ทำให้แห้ง, See also: แห้ง, Syn. dry out, dry up
dry out(phrv) ทำให้แห้งผาก, See also: แห้งผาก, Syn. dry off, dry up
dry up(phrv) ทำให้แห้งผาก, See also: แห้งผาก, Syn. dry off, dry out
firm up(phrv) แข็งมากขึ้น, See also: แห้งมากขึ้น
fish out(phrv) แห้งขอด, Syn. farm out
dead(adj) แห้งแล้ง, See also: เสื่อมสภาพ, Syn. infertile, barren, unproductive, Ant. fertile

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
air-dryvt., adj. ฝึ่งให้แห้ง, แห้งดีแล้ว
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
amontillado(อะมินทะเล' โด) ต้นเชอรี่สเปนที่แห้ง
angular(แอง'กิวละ) adj. ซึ่งเป็นมุม,มีมุม, เกี่ยว กับหรือวัดด้วยมุม,ผอมแห้ง,แข็งทื่อ,ไม่คล่อง แคล่ว. -angulous,angulose adj., Syn. gaunt
arid(แอร์'ริด) adj. ไม่มีความชื้น,แห้งมาก, แล้ง,ไม่น่าสนใจ, ไม่มีรสชาติ,จืดชืด. -aridity, aridness n., Syn. waterless, parched, dull-A. moist, humid, lively, exciting
bake(เบค) {baked,baking,bakes} vt. ผิง,ปิ้ง,อบ,เผา,ย่าง,อบให้แห้ง,เผาให้แห้ง n. การย่างหรืออบอาหาร
barren(บาร์'เริน) adj. แห้งแล้ง,ปราศจากพืชผล,ไม่ได้ผล,ไม่มีบุตร,เป็นหมัน,ขาดแคลน,ไม่น่าสนใจ,ไร้ความคิด,จืดชืด, Syn. sterile, Ant. fertile, creative
berry(เบอ'รี) {berried,berrying,berries} n. ลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เมล็ดแห้ง,เม็ดไข่ (กุ้ง,ปลา,แมงดา) vi. ออกผลเป็นลูกผลไม้เล็ก ๆ ,เก็บผลไม้เล็ก ๆ
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท

English-Thai: Nontri Dictionary
aridity(n) ความแห้งแล้ง
barren(adj) แห้งแล้ง,ไม่ได้ผล,เป็นหมัน,ไม่มีลูก
barrenness(n) ความแห้งแล้ง,ความขาดแคลน,ความเป็นหมัน
blight(vt) ทำลาย,ทำให้เสื่อม,ทำให้เน่าเปื่อย,ทำให้เหี่ยวแห้ง
copra(n) เนื้อมะพร้าวแห้ง
currant(n) ลูกเกด,องุ่นแห้ง
desert(n) ทะเลทราย,ที่แห้งแล้ง
desolate(adj) อ้างว้าง,โดดเดี่ยว,เปล่าเปลี่ยว,ไร้ผู้คน,ว่างเปล่า,แห้งแล้ง
desolation(n) ความอ้างว้าง,ความเปล่าเปลี่ยว,ความว้าเหว่,ความแห้งแล้ง,ความเศร้าใจ
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
乾く[かわく, kawaku] TH: แห้ง  EN: to get dry
枯れる[かれる, kareru] TH: แห้งเหี่ยว  EN: to wither

German-Thai: Longdo Dictionary
trocken(adj) แห้ง เช่น Im Winter sollen die Haare ganz trocken sein, sonst gefrieren sie im Freien., See also: Related: trocknen
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top