ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แหย่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แหย่-, *แหย่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหย่(v) tease, See also: mock, provoke, goad, pull someone's leg, Syn. เย้า, ยั่วเย้า, ยั่ว, ล้อ, หยอกล้อ, Example: เขาชอบแหย่ให้ผมโกรธนับครั้งไม่ถ้วน, Thai Definition: ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
แหย่(v) poke, See also: jab, nudge, prod, shove, thrust, Syn. แยง, จิ้ม, Example: อย่าเอามือไปแหย่ไฟ ไฟจะไหม้มือเราพอง, Thai Definition: เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นจิ้มเข้าไป
แหย่(n) support, See also: rest, Example: เขาคู้ตัวหมอบบนหลังช้าง สองมือเกาะแหย่งไว้แน่น, Thai Definition: ที่สำหรับรับรองเช่นสัปคับช้าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แหย่(แหฺย่) ก. เอานิ้วมือหรือปลายไม้เป็นต้นแยงเข้าไป
แหย่เย้า, ทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบอยู่ได้
แหย่ลองดูชั้นเชิง.
แหย่(แหฺย่ง) น. สัปคับ, ที่สำหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง, แหย่งช้าง ก็เรียก.
แหย็มก. เข้าไปยุ่งด้วยโดยไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของผู้ใหญ่ เด็กอย่างเราอย่าไปแหย็ม.
แส่แหย่ เช่น ผู้ใดเอาหอกดาบแหลนหลาวสาระพะสิ่งใดแส่เรือนแทงเรือนท่าน (สามดวง), เอาหอกทวนทิ่มแส่แหย่เรือนท่าน (สามดวง).

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหย่[yaē] (v) EN: tease ; mock ; provoke ; goad ; pull someone's leg  FR: taquiner ; asticoter (fam.)
แหย่[yaē] (v) EN: poke ; jab ; nudge ; prod ; shove ; thrust

English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
poke(vt) แหย่ (นิ้ว, ไม้ ฯลฯ)
prod(vt) แหย่, See also: แยง, Syn. push
poke in(phrv) แหย่, See also: กระตุ้น, ทิ่มแทง, Syn. put in, stick in
probe into(phrv) แหย่เข้าไป, See also: แทงหา
punch in(phrv) แหย่, See also: ตีเข้า, แยง, Syn. punch down

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agitator(แอจ'จิเทเทอะ) n. ผู้ยุแหย่, ผู้ปลุกปั่น, เครื่องเขย่าและผสม. -agitatorial adj.
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
badinage(แบด'ดินาจฺ) {badinaged,badinaging,badinages} vt.,n. (การ) เย้าแหย่,พูดล้อเลียน, Syn. banter
goad(โกด) n. เครื่องกระตุ้น,ปฏัก vt. กระตุ้น,ไล่,ยุแหย่,ปลุกปั่น
jab(แจบ) {jabbed,jabbing,jabs} vt.,vi.,n. (การ) ทิ่ม,แหย่,แทง,แย็บ,ต่อยอย่างรวดเร็ว, See also: jabbingly adv., Syn. poke
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
poach(โพช) vi.,vt. ลุกล้ำ,ล้ำ,ขโมยจับสัตว์ในที่ดินของคนอื่น,ล่าสัตว์หรือจับปลาอย่างผิดกฎหมาย,ถูกย่ำเป็นเลนหรือเป็นหลุม,ชิงตีลูก,แย่ง,แหย่, Syn. trespass
poke(โพค) v. แหย่,กระทุ้ง,กระแทก,ปัก,เสียบ,ดัน,กระตุ้น,ค้นหา., See also: poke fun at หัวเราะ. n. การผลัก, การดัน, Syn. prod, โพก <คำอ่าน>เป็นคำสั่งหนึ่งในภาษาเบสิก BASIC ที่สั่งกำหนดให้เก็บค่าใดค่าหนึ่งในเลขที่อยู่ address ที่แน่นอนในหน่วยความจำได้
poker(โพ'เคอะ) n. ผู้แหย่,สิ่งทีใช้แหย่,ไพ่โป๊กเกอร์
probe(โพรบ) vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,พิสูจน์,สืบสวน,แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. vi. แหย่หรือหยั่งด้วยเครื่องแหย่. n. เครื่องแหย่,เครื่องมือยาวสำหรับตรวจดูแผลหรือทางเดินในร่างกาย,การสืบสวน., See also: probable adj. prober n. คำที่มีความหมายเหมือน

English-Thai: Nontri Dictionary
agitator(n) ผู้ก่อการจลาจล,ผู้ปลุกปั่น,ผู้ยุแหย่,ผู้ก่อกวน
badinage(n) การพูดล้อเลียน,การพูดเย้าแหย่
badinage(vt) ล้อเลียน,เย้าแหย่
demagogue(n) ผู้ยุแหย่,ผู้ปลุกระดม,ผู้ปลุกปั่น
goad(vt) ลงประตัก,กระตุ้น,ยุแหย่,ยุ
jab(vt) แหย่,แย็บ(หมัด),แทง,ทิ่ม,กระทุ้ง
move(vt) ทำให้เคลื่อนไหว,เสนอ,กระตุ้น,แหย่,เร้าใจ
prod(vt) แยง,กระทุ้ง,แทง,แหย่,กระตุ้น
provocation(n) ความเร้าใจ,การยั่ว,การยุแหย่,การปลุกปั่น
provocative(adj) เร้าใจ,ยั่ว,ซึ่งยุแหย่,ซึ่งปลุกปั่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top