ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แสดงความยินดี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แสดงความยินดี-, *แสดงความยินดี*
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
恭喜[gōng xǐ, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ, ] (vi) แสดงความยินดี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แสดงความยินดี(v) congratulate, See also: felicitate, Syn. ยินดี, Ant. แสดงความเสียใจ, Example: ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่สอบเรียนต่อระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้, Thai Definition: ร่วมดีใจเมื่อผู้อื่นได้รับสิ่งดีๆ หรือประสบความสำเร็จ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แสดงความยินดี[sadaēng khwām yindī] (v) EN: congratulate ; felicitate ; acclaim  FR: congratuler ; féliciter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
congratulate(vt) แสดงความยินดี, Syn. felicitate, wish joy to
congratulate on(phrv) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง, Syn. compliment on, felicitate on
congratulate upon(phrv) แสดงความยินดีกับ...ในเรื่อง
felicitate on(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
felicitatfe upon(phrv) แสดงความยินดีกับ, Syn. congratulate on
felicitate(vt) แสดงความยินดี, See also: ถวายพระพร, อวยพร, Syn. congratulate, salute
gratulate(vt) แสดงความยินดี
get a pat on the back(idm) แสดงความยินดี, See also: ีให้กำลังใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boilerplateต้นแบบหมายถึง เอกสารประเภทหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นแบบ เรียกว่า boilerplate document นิยมนำมาใช้ในเวลาที่รีบร้อน ไม่มีเวลาคิดหาถ้อยคำเพราะ ๆ เช่น บัตรเชิญ จดหมายขอบคุณ จดหมายแสดงความยินดี แสดงความเสียใจ หรือ สัญญาต่าง ๆ เมื่อนำมาใช้ ก็เพียงแต่เปลี่ยนข้อความให้เหมาะกับสถานการณ์เท่านั้นมีความหมายเหมือน template
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
congratulate(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความยินดี,อวยพร., See also: congratulator n. ดูcongratulate congratulatory adj. ดูcongratulate
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร
gratulantadj. ซึ่งแสดงความขอบคุณ,ซึ่งแสดงความยินดี'
gratulate(แกรช'ชะเลท) vt.,vi. แสดงความยินดี
gratulation(แกรชชะเลง'เชิน) n. การแสดงความยินดี

English-Thai: Nontri Dictionary
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร
welcome(n) การต้อนรับ,การเชิญ,การแสดงความยินดี
welcome(vt) ต้อนรับ,เชิญ,แสดงความยินดี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
祝う[いわう, iwau] TH: แสดงความยินดี  EN: to congratulate

German-Thai: Longdo Dictionary
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top