ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แวว

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แวว-, *แวว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แวว(n) promising, See also: foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai Definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร
แวว(n) glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai Definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ
แวว(n) promising, See also: foreshowing, foreshadowing, Syn. เค้า, Example: ว่างเว้นจากงานในสภาเมื่อไรก็ต้องเห็นนักการเมืองผู้มีแววว่าจะดังคนนี้เยือนบ้านเกิดทุกครั้ง, Thai Definition: ลักษณะที่ส่อให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร
แวว(n) glitter, See also: light, sparkle, glint, twinkling, Example: แม้เขาจะเป็นดาราตลกแต่ก็มีสง่าราศี ดวงตามีแววสุกใสแฝงด้วยรอยยิ้มอย่างมีเมตตา, Thai Definition: แสงที่สุกใสวูบวาบ
แววตา(n) expression of eye
แววตา(n) light in one's eyes, See also: eyes expression, Example: ใบหน้าของแม่ปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากตลอดเวลา และแววตานั้นเล่าก็มีประกายแห่งความสุขยิ่งนัก, Count Unit: คู่
แวววับ(v) sparkle, See also: twinkle, glitter, glisten, flash, gleam, Syn. แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, Example: แหวนของคุณแม่แวววับทุกวง เพราะเวลาว่างคุณแม่ก็จะเอามาขัดอยู่เรื่อยๆ, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววับ(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวววาม, ระยิบระยับ, วิบวับ, Example: ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ส่องแสงแวววับอยู่กลางแดด, Thai Definition: มีแสงสุกใสวูบวาบเป็นประกายระยิบระยับ
แวววาม(v) sparkle, See also: twinkle, glitter, glisten, flash, gleam, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Example: ตุ้มหูเพชรรูปหยดน้ำมีน้ำแวววามชวนมอง, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน
แวววาม(adv) glisteningly, Syn. วับๆ, แวววาว, แวบวับ, ระยิบระยับ, Thai Definition: มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แววว. สุกใส, วูบวาบ, เช่น ดวงตาฉายแววแห่งความสุข ขัดหัวเข็มขัดเสียแวว เพชรซีกมีแววน้อยกว่าเพชรลูก.
แววน. ลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าจะเป็นคนชนิดไร, เค้า, ร่องรอย, เช่น เด็กคนนี้มีแววจะเป็นนักปราชญ์ต่อไป เขาไม่มีแววว่าจะสอบได้
แววกระจกเงาที่ตัดเป็นวงกลม ๆ เล็ก ๆ ใช้ติดตกแต่งเป็นไส้ลวดลายปูนปั้นหรืองานไม้แกะสลักปิดทอง.
แววตาน. สิ่งเป็นเยื่อบาง มีลักษณะใสเป็นแสงวาวดั่งแก้ว หุ้มด้านนอกของดวงตา, ความรู้สึกที่ปรากฏออกทางตาทำให้รู้ว่ารักหรือเกลียดเป็นต้น เช่น ดูแววตาก็รู้ว่ารักหรือชัง ใบหน้าและแววตาปรากฏความเบื่อหน่าย
แววตาโดยปริยายหมายความว่า เป็นยอดรักประดุจดวงตา เช่น โอ้พ่อพลายแก้วแววตา มรณาแน่แล้วฤๅอย่างไร (ขุนช้างขุนแผน).
แวววาม, แวววาวก. มีแสงกลอกกลิ้งอยู่ข้างใน เช่น เพชรเม็ดนี้มีน้ำงาม มีแสงแวววาว, วาวแวว ก็ว่า.
แวววิเชียรน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Angelonia goyazensis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบเรียวยาว ดอกออกตามง่ามใบ มีสีต่าง ๆ เช่น ม่วงแก่ ม่วงสลับขาว ชมพู ขาว ใบและดอกมีกลิ่น.
แววหัวตัวหนังสือน. หัวของพยัญชนะไทยบางตัวที่มีลักษณะเป็นวงกลม เช่นหัวตัว ค ด ง ถ.
แววหางนกยูงน. ตอนปลายของหางนกยูงที่เป็นวงกลม ๆ มีลักษณะเป็นแสงสีสันเลื่อมเป็นมัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แวว[waēo] (n) EN: glitter ; light ; sparkle ; glint ; twinkling ; gleam  FR: lueur [f] ; étincelle [f] ; éclat [m]
แวว[waēo] (n) EN: talent ; gift ; genius ; endowment  FR: talent [m]
แววตา[waēotā] (n) EN: light in one's eyes ; eyes expression
แววมยุรา[waēo mayurā] (n, exp) EN: Wishbone flower ; Bluewings, Torenia
แวววับ[waēowap] (n) EN: brilliance ; promise
แวววับ[waēowap] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววับ[waēowap] (adv) EN: glisteningly
แวววาม[waēowām] (n) EN: brilliance, promise
แวววาม[waēowām] (v) EN: sparkle ; twinkle ; glitter ; glisten ; flash ; gleam
แวววาม[waēowām] (adv) EN: glisteningly

English-Thai: Longdo Dictionary
up-and-coming(adj) มีแววรุ่ง มีท่าทางจะประสบความสำเร็จ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
glitter with(phrv) ระยิบระยับด้วย, See also: แวววาวด้วย, ส่องประกายแวววาวด้วย, Syn. gleam with, glisten with
glitter with(phrv) ฉายแวว, See also: แวววาวด้วย ความรู้สึกไม่ดีกบาลอย่าง, Syn. gleam with, glib
shimmery(adj) แวบวับ, See also: แวววาว
spangle(vi) เป็นประกาย, See also: แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง, Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
twinkle with(phrv) แวววาว, See also: ระยิบระยับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
brilliance(บริล'เยินซฺ) n. ความสุกใสมาก,ความฉลาดมาก,ความหลักแหลมมาก,ความโชติช่วง,ความแวววาว, Syn. luster, radiance, genius, Ant. dullness
brilliant(บริล'เยินทฺ) adj. สุกใส,โชติช่วง,ฉลาดมาก,หลักแหลมมาก,แวววาว n. เพชรนิลจินดา, See also: brilliantness n. ดูbrilliant, Syn. glittering
burnish(เบอร์'นิ?) {burnished,burnishing,burnishes} vt. ขัดเงา,ขัดให้วาว vi. เป็นวาว. n. ความเป็นวาว,ความแวววาว., See also: burnisher n. ดูburnish burnishment n. ดูburnish
chatoyantadj. แวววับ
coruscant(คะรัส'คันท) adj. แวววับ,เป็นประกายแวววับ,สุกใส
coruscate(คอ'รัสเคท) vi. แวววับ,เป็นประกายแวววับ, Syn. sparkle
flare(แฟลร์) {flared,flaring,flares} vi.,vt. (การ) ลุกไหม้เป็นเพลิงโชติช่วงอย่างกระทันหัน,ส่องแสงสว่างแวววับ,เดือดดาล,เกิดอารมณ์ขึ้นอย่างกะทันหัน,กางออก,บานออก,แผ่ออก,ผายออก,แสดงออกอย่างโอ้อวด,ให้สัญญาณด้วยแสงสว่างที่วอบแวบ., Syn. burn
flaring(แฟล'ริง) adj. ซึ่งลุกโชติช่วง,สว่างแวววับ,หรูหรา,ซึ่งค่อย ๆ บานออก., Syn. blazing
glist(กลิสท') n. แสงแวววัย,แสงระยิบระยับ,การสะท้อนแสง.

English-Thai: Nontri Dictionary
flare(n) เปลวไฟ,แสงแวววาว,การแผ่ออก
flare(vi) ลุกเป็นไฟ,แผ่ออกไป,ส่องแสงแวววาว,กางออก,บานออก,เดือดดาล
glisten(n) แสงระยิบ,แสงวับ,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glisten(vi) ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววับ,ส่องแสงแวววาว
glitter(n) แสงประกาย,แสงแวววาว,แสงระยิบระยับ
glitter(vi) ส่องแสงเป็นประกาย,ส่องแสงระยิบ,ส่องแสงแวววาว
gloss(n) ความเป็นเงา,ความเป็นมัน,ความแวววาว
gloss(vt) ขัดมัน,เคลือบเงา,ทำให้ขึ้นเงา,ทำให้แวววาว
JACK-O'-jack-o'-lantern(n) ผีกระสือ,แสงแวววาว
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
輝く[かがやく, kagayaku] TH: แวววาว  EN: to glitter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top