ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แลบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แลบ-, *แลบ*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แลบก. เหลื่อมหรือทำให้เหลื่อมออกจากที่เดิม (มักใช้แก่ของแบน ๆ ) เช่น แขนเสื้อชั้นในแลบ แลบลิ้น
แลบเป็นแสงแวบ ๆ ออกไป เช่น ฟ้าแลบ ไฟแลบ.
แลบลิ้นปลิ้นตาก. แลบลิ้นและปลิ้นตาแสดงอาการล้อเลียน (มักใช้แก่เด็ก).
แลบลิ้นหลอกก. แลบลิ้นแสดงอาการล้อเลียนหรือเยาะเย้ย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
labradoriteแลบราโดไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
LabVIEWแลบวิว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
LabVIEWแลบวิว [TU Subject Heading]
Laboratoryแลบอราทอรี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แลบ[laēp] (v) EN: stick out ; put out ; show ; flash  FR: faire surgir ; faire apparaître
แลบลิ้น[laēp lin] (v, exp) EN: put on one's tongue ; stick out one's tongue  FR: tirer la langue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flare(vi) ี่ลุกวูบวาบ (ไฟ), See also: แลบ เปลวไฟ, Syn. blaze, flicker, burn up
loll out(phrv) แลบออกมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blitz(บลิทซ) {blitzed,blitzing,blitzs} n. การรบแบบสายฟ้าแลบ,การทิ้งลูกระเบิดอย่างดุเดือด,การโจมตีอย่างรวดเร็ว vt. โจมตีอย่างรวดเร็ว, Syn. attack
collaborate(คะแลบ'บะเรท) {collaborated,collaborating,collaborates} vi. ทำงานร่วมกับผู้อื่น,ร่วมมือ,ช่วยเหลือ,สมรู้,ร่วมคิด, See also: collaborator n. ดูcollaborate
collaboration(คะแลบบะเร'เชิน) n. การร่วมมือกัน,การสมรู้ร่วมคิด,ผลิตผลของการร่วมมือกัน
disyllabic(ไดซิแลบ'บิด) adj. ซึ่งประกอบด้วย2พยางค์.
elaborate(อีแลบ'เบอเรท) adj. ประณีต,ซับซ้อน vt.,vi. วางแผนอย่างละเอียด,ทำอย่างประณีต,บรรยายอย่างละเอียด, See also: elaboration n. ดูelaborate elaborative adj. ดู elaborator n. ดู laborate, Syn. develop, Ant. simple
flash(แฟลช) {flashed,flashing,flashes} n. แสงวาบ,แสงแลบ,ชั่วแวบเดียว,การปรากฎขึ้นชั่วแวบหนึ่ง,การแสดงที่ฉูดฉาดหรูหรา,การแสดงโอ้อวด,ข่าวด่
flicker(ฟลิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) กระพือปีก,สะบัด,โฉบ,ริบหรี่,ลั่น,แลบ,เดี๋ยวผลุดเดี๋ยวโผล่. n. นกหัวขวาน, See also: flickeringly adv. flickery adj.
fulguratevi. สุกสกาว,เปล่งแสงวาบ (คล้ายฟ้าแลบ) vt. ทำลายด้วยไฟฟ้า., See also: fulguration n.
fulgurousadj. คล้ายฟ้าแลบ,เป็นลักษณะของฟ้าแลบ
fulminousadj. เกี่ยวกับฟ้าร้องและฟ้าแลบ

English-Thai: Nontri Dictionary
blitz(n) การโจมตีแบบสายฟ้าแลบ
flash(n) แสงแลบ,ไฟแฟลช,ข่าวด่วน,การปรากฏขึ้นแวบหนึ่ง
flash(vi) ส่งแสงแลบ,เกิดขึ้นโดยเร็ว,สะท้อนกลับ,เกิดขึ้นกะทันหัน
flashy(adj) มีแสงแวบ,เหมือนฟ้าแลบ,ชั่วแวบ,ชั่วประเดี๋ยว
flicker(vi) กระพือปีก,ตีปีก,แลบ,กะพริบ,วูบวาบ,โฉบ
goodman(n) คนดูแลบ้าน
goodwife(n) หญิงดูแลบ้าน,แม่บ้าน
housekeeping(n) การดูแลบ้านเรือน,การบ้านการเรือน,เคหกรรม
lambent(adj) ผ่านๆไป,แลบ,เรืองแสง,แวววาว,ระยิบระยับ
lightning(n) ฟ้าแลบ

German-Thai: Longdo Dictionary
blitzschnell(adj) เร็วมาก เร็วดั่งสายฟ้าแลบ
sich schonen(vt) |schonte sich, hat sich geschont| ดูแลบำรุง(เช่น สุขภาพหลังการผ่าตัด)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top