ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่น้ำ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่น้ำ-, *แม่น้ำ*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hé, ㄏㄜˊ, ] (n) แม่น้ำ

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[คัง] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) แม่น้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่น้ำ(n) river, Count Unit: สาย
แม่น้ำ(n) river, See also: waterway, Syn. สายน้ำ, ลำน้ำ, Example: ภูเขาเป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย, Count Unit: สาย, Thai Definition: ลำน้ำใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของสายน้ำเล็กๆ ทั้งปวง
แม่น้ำคงคา(n) Ganges river, Example: มีมหาเทพองค์หนึ่งพระนามว่าอิศวรประทานน้ำลงมาให้แม่น้ำคงคาในอินเดียกลายเป็นน้ำสวรรค์มีความศักดิ์สิทธิ์
แม่น้ำลำคลอง(n) river, Syn. น้ำ, แม่น้ำลำคลอง, Count Unit: สาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่น้ำน. ลำนํ้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของลำธารทั้งปวง.
แควแม่น้ำหรือลำธารสายเล็กที่ไหลลงสู่แม่น้ำหรือลำธารสายใหญ่ เช่น แควป่าสัก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
navigable riverแม่น้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี, Example: แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Chao Phraya River (Thailand)แม่น้ำเจ้าพระยา [TU Subject Heading]
Chi River (Thailand)แม่น้ำชี [TU Subject Heading]
International riversแม่น้ำระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Mae Klong Rive (Thailand)แม่น้ำแม่กลอง [TU Subject Heading]
Mekong Riverแม่น้ำโขง [TU Subject Heading]
Mun River (Thailand)แม่น้ำมูล [ตลาดทุน]
Riversแม่น้ำ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่น้ำ[maēnām] (n) EN: river ; waterway  FR: fleuve [m] ; rivière [f] ; cours d'eau [m]
แม่น้ำกก[Maēnām Kok] (n, prop) EN: Kok River
แม่น้ำคงคา[Maēnām Khongkhā] (n, prop) EN: Ganges river ; Ganges  FR: Gange [m]
แม่น้ำคองโก[Maēnām Khǿngkō] (n, prop) EN: Congo  FR: Congo [m]
แม่น้ำชี[Maēnām Chī] (n, prop) EN: Chi River
แม่น้ำดานูบ[Maēnām Dānūp] (n, prop) EN: Danube  FR: Danube [le]
แม่น้ำตาปี[Maēnām Tāpī] (n, prop) EN: Tapi River
แม่น้ำท่าจีน[Maēnām Thā Jīn] (n, prop) EN: Tha Chin river ; Makhamthao River ; Suphan River ; Nakhon Chaisi
แม่น้ำปัตตานี[Maēnam Pattānī] (n, prop) EN: Pattani River
แม่น้ำปาย[Maēnam Pāi] (n, prop) EN: Pai River

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon(n) แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
Colorado(n) แม่น้ำโคโลราโด
Ganges(n) แม่น้ำคงคา (แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของฮินดู), See also: แม่คงคา
Kabul(n) แม่น้ำคาบูล, See also: แม่น้ำที่ไหลผ่านอัฟกานิสถานและปากีสถาน
Main(n) แม่น้ำเมนในประเทศเยอรมัน (มีความยาว 523 กิโลเมตร)
Marne(n) แม่น้ำในฝรั่งเศส
Mekong(n) แม่น้ำโขง
Mississippi(n) แม่น้ำในอเมริกากลาง
Nile(n) แม่น้ำไนล์ของอียิปต์
river(n) แม่น้ำ, See also: แม่น้ำลำธาร, Syn. stream, waterway

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alemanni(แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alpheus(แอลพี' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำของกรีก
amazon(แอม' มะซอน) n. แม่น้ำอะเมซอนในภาคเหนือของอเมริกาใต้, หญิงที่ดุร้ายและตัวสูงใหญ่. -Amazonian adj.
anabranch(แอน' นะบรานซฺ) n. สาขาธารน้ำที่แยกจากสายแม่น้ำและมาบรรจบกับสายแม่น้ำอีก
anadromous(อะแตด' โรมัส) adj. ซึ่งว่ายจากทะเลสู่แม่น้ำเพื่อวางไข่ (running upward)
augean stablesคอกวัวของพระเจ้า Augeas ซึ่งเล่ากันว่ามีวัวอยู่ 3000 ตัวที่ไม่เคยได้ทำความสะอาดต่อม Hercules ได้ใช้น้ำในแม่น้ำ Alpheus ล้างวันเดียวสะอาด
backwater(แบค'วอเทอะ) n. น้ำไหลกลับ,กระแสที่ไหลกลับ,ห้วย,หนอง,ลำคลองที่ติดกับแม่น้ำสายใหญ่

English-Thai: Nontri Dictionary
entrance(n) การเข้า,ทางเข้า,ปากแม่น้ำ,ปากทาง,การเข้าเรียน
glacier(n) แม่น้ำ,น้ำแข็ง,ธารน้ำแข็ง
headwaters(n) ต้นแม่น้ำ,ต้นน้ำ
mouth(n) ปาก,ปากแม่น้ำ,ปากท้อง
river(n) แม่น้ำ
riverside(n) ริมฝั่งแม่น้ำ
source(n) แหล่งกำเนิด,ต้นเค้า,ที่มา,ราก,ต้นแม่น้ำ,แหล่ง
watercourse(n) ทางน้ำไหล,แม่น้ำลำคลอง,สายน้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[かわ, kawa] (n) แม่น้ำ

German-Thai: Longdo Dictionary
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
etw./jmd. vergiften etw.คนนั้นๆ หรือสิ่งนั้นๆ ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิษ เช่น Der Müll von dieser Fabrik hat das Wasser im Fluß vergiftet. ของเสียจากโรงงานนี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเสีย

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
แมน้ำ(n, vt, adj, adv, prep) แม่น้ำ, สายน้ำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top