ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แม่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แม่-, *แม่*
Longdo Dictionary ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH)
แม่(adv) ใช่
แม่นบ่(phrase) ใช่หรือไม่

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่[แม่ง] (slang) เป็นคำอุทานที่มักใช้พูดกันเวลาอารมณ์เสียหรือไม่พอใจในสิ่งที่เกิดขึ้น มีสันนิษฐานว่าเกิดมาจากการกล่อนคำของคำว่า แม่มึง แต่ไม่ได้ใ้ช้ในความหมายนี้ แต่เป็นเพียงแค่คำอุทาน ตัวอย่าง แม่งเอ้ย วันนี้ถูกหวยแดกอีกแล้วกู หรือในสมัยก่อนเวลาตกใจบางคนอาจจะอุทานว่า อุ๊ยแม่มึง!!!

Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่นหยัง[แม่นหยัง] อะไร, มีอะไร, ทำไมรึ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แม่หม้ายทรงเครื่อง(phrase) a rich widow

Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[hé, ㄏㄜˊ, ] (n) แม่น้ำ

Longdo Dictionary ภาษา เกาหลี (KO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[คัง] (n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) แม่น้ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่(n) mother, See also: mom, Syn. มารดา, พระชนนี, Ant. พ่อ, บิดา, พระชนก, Count Unit: คน
แม่(n) mother, See also: mom, mum, mummy, ma, mater, Syn. มาดา, มารดา, คุณแม่, มาตุรงค์, มารดร, มาตา, มาตุ, มาตุเรศ, ชนนี, Ant. บิดา, Example: ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลก, Thai Definition: หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แม่(n) goddess, Example: ถ้ากินข้าวไม่หมดจะเป็นบาปต่อแม่โพสพ, Thai Definition: คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก
แม่(pron) title used in front of girl or woman, Example: ฉันเลี้ยงแม่ทิพย์มาตั้งแต่เล็กเหมือนลูกของตัวเอง, Thai Definition: คำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้น
แม่(n) the female of an animal, Example: เมื่อแม่ช้างตัวใดตัวหนึ่งตกลูก ช้างตัวอื่นๆ ในโขลงจะช่วยกันดูแล, Thai Definition: คำที่แสดงบอกว่าเป็นเพศเมีย
แม่(adv) accurately, Syn. ตรง, ตรงเผง, แม่นยำ, ตรงเป๊ะ, Example: นอกจากเขาจะชักปืนได้ไวแล้ว เขายังยิงได้แม่นเหมือนจับวาง, Thai Definition: เที่ยงตรงหรือถูกต้อง, ตรงเป้าหมาย
แม่(adv) accurately, See also: exactly, precisely, Syn. ขึ้นใจ, Example: ยายจำเพลงอีแซวท่อนนี้ได้แม่นเชียว, Thai Definition: อย่างไม่ลืมเลือน, อย่างขึ้นใจหรือไม่พลาด
แม่ชี(n) nun, Syn. ชี, Example: ยายคนนี้ซัดเซพเนจรมาอาศัยอยู่กับแม่ชีที่วัดหลายปีมาแล้ว
แม่นม(n) wet nurse, Syn. นม, พี่เลี้ยงเด็ก, Example: สมัยก่อน ลูกเจ้านายขนุนจะต้องมีแม่นมคอยดูแลให้นมนอกจากแม่ตัว, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ให้นมเด็กกินแทนแม่
แม่บท(n) leading role, Syn. ตัวบทใหญ่, Example: กระทรวงการคลัง จัดประชุมคณะกรรมการร่างแผนแม่บทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แม่น. หญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิดหรือเลี้ยงดูตน
แม่คำที่ผู้ใหญ่เรียกผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าด้วยความสนิทสนมหรือรักใคร่เป็นต้น ว่า แม่นั่น แม่นี่
แม่คำใช้นำหน้านามเพศหญิง แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้า เช่น แม่บ้าน
แม่ผู้หญิงที่กระทำกิจการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ค้าขาย เรียกว่า แม่ค้า ทำครัว เรียกว่า แม่ครัว
แม่เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว
แม่เรียกคนผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นนายโดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง
แม่คำยกย่องเทวดาผู้หญิงบางพวก เช่น แม่คงคา แม่ธรณี แม่โพสพ, บางทีก็ใช้ว่า เจ้าแม่ เช่น เจ้าแม่กาลี
แม่เรียกสิ่งที่เป็นประธานของสิ่งต่าง ๆ ในพวกเดียวกัน เช่น แม่กระได แม่แคร่ แม่แบบ
แม่เรียกชิ้นใหญ่กว่าในจำพวกสิ่งที่สำหรับกัน เช่น แม่กุญแจ คู่กับ ลูกกุญแจ
แม่แม่นํ้า เช่น แม่ปิง แม่วัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accurateแม่[ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accurateแม่[คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
nurse, wet; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet-nurse; nurse, wetแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wet nurse; wet-nurseแม่นม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
navigable riverแม่น้ำการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rejuvenated riverแม่น้ำคืนพลัง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
motifแม่บท [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
housewifeแม่บ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
housewifeแม่บ้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yellow River (China)แม่น้ำเหลือง (จีน) [TU Subject Heading]
Clean riverแม่น้ำสะอาด, แม่น้ำชั้นดี, Example: แม่น้ำซึ่งไม่ปรากฎว่ามีภาวะมลพิษ และสามารถให้น้ำสะอาดดื่มได้โดยผ่านกระบวนการทำน้ำประปาแบบธรรมดา [สิ่งแวดล้อม]
Amazon Riverแม่น้ำอะเมซอน [TU Subject Heading]
Chao Phraya River (Thailand)แม่น้ำเจ้าพระยา [TU Subject Heading]
Chi River (Thailand)แม่น้ำชี [TU Subject Heading]
Dies (Metal-working)แม่พิมพ์ (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Electromagnetsแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Hensแม่ไก่ [TU Subject Heading]
Housewivesแม่บ้าน [TU Subject Heading]
International riversแม่น้ำระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม่[maē] (n) EN: mother ; mummy ; mommy (Am.) ; mum ; mom (Am.) (inf.) ; mater  FR: mère [f] ; maman [f]
แม่[maē] (n) EN: the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar
แม่[maē] (n) EN: mae [term of endearment]   FR: mae [terme affectif]
แม่[maē] (n) EN: Mother ; goddess  FR: maquerelle [f] ; mère maquerelle [f]
แม้[maē] (x) EN: even ; even if ; though  FR: bien que ; quoique ; même ; même si
แม่ ก กา[maē kø kā] (n, exp) EN: [in Thai Grammar, the Word Ending Protocol for open syllables]
แม่กก[maē kok] (n, exp) EN: [the first of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]
แม่กง[maē kong] (n, exp) EN: [the second of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]
แม่กด[maē kot] (n, exp) EN: [the third of the Eight Word Ending Protocols in Thai grammar]

English-Thai: Longdo Dictionary
primogeniture(n) สถานะการเป็นลูกคนโต, สิทธิที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่ของลูกคนโต
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
magnetic resonance imaging(n, phrase) การสร้างภาพด้วยการเกิดเรโซแนนซ์แม่เหล็ก ย่อด้วย MRI
burning timeช่วงเวลาสำหรับเหล่าแม่มดที่โชคร้ายที่ถูกกดขี่ข่มเหงในยุคกลาง ซึ่งเหล่าแม่มดถูกใส่ร้าย ป้ายคำโป้ปดต่างๆ, เหล่าแม่มดถูกจับเผาทั้งเป็นในสก็อตแลนด์และภาคพื้นทวีปยุโรป ส่วนในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พวกเธอถูกจับแขวนคอ(ทั้งเป็น)
MRI(n, abbrev) ระบบสร้างภาพจากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging)
goddess of mercy(n) เจ้าแม่กวนอิม, เทพเจ้าแห่งความเมตตา (ซึ่งหมายถึงเจ้าแม่กวนอิม โดยในภาษาอื่นอาจเรียกกันไปในหลายๆ คำ เช่น Quan Yin, Kuan Yim เป็นต้น)
housekeeper(n) แม่บ้าน, คนดูแลทำความสะอาดบ้าน เช่น We need a responsible and reliable housekeeper to help simplify our busy life!, Syn. maid

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Amazon(n) แม่น้ำแอมะซอนอยู่ในทางตอนเหนือของอเมริกาใต้
archetype(n) ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype
bawd(n) แม่เล้า (คำเก่า เป็นภาษาวรรณกรรม), Syn. procuress
Buddhist woman ascetic(n) แม่ชี
Colorado(n) แม่น้ำโคโลราโด
commander in chief(n) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, Syn. commandant, head, administrator, chief, leader, captain, dictator, ruler, skipper
cow(n) วัวตัวเมีย, See also: แม่วัว, Syn. moo-cow
dam(n) แม่พันธุ์ (ทางปศุสัตว์), See also: สัตว์สี่เท้าตัวเมีย
die(n) แม่พิมพ์ตอกโลหะ
dry nurse(n) พี่เลี้ยงเด็ก, See also: แม่นม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aar(อาร์) n. ชื่อแม่น้ำสายหนึ่งในสวิทเซอแลนด์มันไหลไปทางเหนือของแม่น้ำไรน์
abbess(แอบ' บิส) n. หัวหน้าสำนักแม่ชี
abvolt(แอบโวลท') n. หน่วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเซนติเมตร-กรัม-วินาที มีค่าเท่ากับ 10-9 โวลท์
accuracy(แอค' คิวราซี) n. ความแม่นยำ, ความถูกต้อง, ความเที่ยง, ความแน่นอน.
achelous(แอคคิโล' อัส) n. ชื่อเทพเจ้าแม่น้ำ
aclinic line(เอคลิน' นิค) เส้นศูนย์สูตรแม่เหล็ก., Syn. magnetic equator
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
ait(เอท) n. เกาะเล็ก ๆ (โดยเฉพาะในแม่น้ำ)
alemanni(แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
alnico(แอล' ไนโด) n. โลหะผสมที่เป็นแม่เหล็กและมีส่วนผสมของอะลูมินัม นิเกิลและโคบอลท์

English-Thai: Nontri Dictionary
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
bawd(n) โสเภณี,นางโลม,นางคณิกา,แม่เล้า
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน
block(n) ท่อนไม้,ตึกทั้งแถว,แม่พิมพ์,เครื่องกีดขวาง
cluck(n) เสียงแม่ไก่ร้อง
COMMANDER IN commander in chief(n) แม่ทัพ,ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
cow(n) แม่วัว,ช้างพัง,แมวน้ำตัวเมีย
dame(n) สตรีสูงศักดิ์,คุณผู้หญิง,คุณนาย,คุณท้าว,นาง,แม่บ้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fluffer(n) แม่เล้าหรือพ่อโลม ของนักแสดง เพื่อต้องการอวัยวะเพศชายแข็งตัว นิยมมีเฉพาะในการถ่ายทำหนังโป๊
frost(n) แม่คะนิ้ง (ภาษาถิ่นทางภาคเหนือ)
High Commander(n) แม่ทัพใหญ่
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
matriarchแม่แปรก (ปะ แหรก) ช้างพังที่เป็นจ่าฝูง
moulage(n) แม่พิมพ์ที่ใช้ในการสืบสวนคดี เช่นรอยเท้า หรือใช้ในทางการแพทย์เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติการ, See also: cast, Syn. mold
ponce[พอนซ์] (n) แม่เล้า, Syn. แมงดา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうとめ, shuutome] (n) แม่ของสามี
磁石[じしゃく, jishaku] (n) แม่เหล็ก
継母[けいぼ, keibo] (n) แม่เลี้ยง
魔女[まじょ, majo] (n) แม่มด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主婦[しゅふ, shufu] (n) แม่บ้าน
お袋[おふくろ, ofukuro] (n) แม่, คุณแม่
金型[かながた, kanagata] (n) แม่พิมพ์
[かわ, kawa] (n) แม่น้ำ
岳母[がくぼ, gakubo] (n) แม่สามี
母親[ははおや, hahaoya] (n) แม่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かた, kata] TH: แม่พิมพ์

German-Thai: Longdo Dictionary
Mutter(n) |die, pl. Mütter| แม่
jedoch(konj) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: doch, Syn. aber
Eltern(n) |pl.| พ่อแม่
Form(n) |die, pl. Formen| แม่แบบ
wohnen(vi) |wohnte, hat gewohnt| อยู่ อาศัย เช่น Ich habe immer bei meinen Eltern gewohnt. ฉันอยู่กับพ่อแม่เสมอ, See also: bleiben
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่าย
Witwe(n) |die, pl. Witwen| แม่ม่ายที่สามีตาย, See also: der Witwer
Lachs(n) |der, pl. Lachs| ปลาขนาดใหญ่ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำเย็นตามทะเลเหนือ และแพร่พันธุ์ตามแม่น้ำ รสชาดดี เนื้อปลามีสีส้ม
nennen(vt) |nannte, hat genannt| ตั้งชื่อ, ให้ชื่อ เช่น Seine Mutter nennt ihn Otto. แม่ของเขาเรียกเขาว่าอ๊อตโต
Gelegenheit(n) |die, pl. Gelegenheiten| โอกาส, ช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น Ich habe bisher keine Gelegenheit, meine Eltern zu besuchen. ถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่

French-Thai: Longdo Dictionary
maison mère(n) |f| บริษัทแม่, สำนักงานใหญ่
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
mère(n) |f| แม่, มารดา

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
แมน้ำ(n, vt, adj, adv, prep) แม่น้ำ, สายน้ำ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top