ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แพร่กระจาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แพร่กระจาย-, *แพร่กระจาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แพร่กระจาย(v) spread, See also: circulate, disseminate, propagate, Syn. แพร่ขยาย, แพร่, แพร่ระบาด, แพร่ไป, Example: ข่าวลือแพร่กระจายไปทั่วตลาดจนนักค้าเงินต่างพากันวิตกกังวล, Thai Definition: กระจายออกไปหรือแผ่ออกไปในที่ต่างๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autoinoculationแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย, การติดเชื้อด้วยตนเอง [การแพทย์]
Metasedแพร่กระจาย [การแพทย์]
Metastasis, Distanceแพร่กระจายไปอยู่ในบริเวณที่ห่างไกลออกไปจากก้อน [การแพทย์]
Metastasizeแพร่กระจาย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary
non-hodgkin's lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว
Hodgkin's disease(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายช้า เช่น Find out more about Hodgkin's disease, a cancer of the lymphatic system with symptoms that include unexplained, recurring fevers, unexplained weight loss., Syn. Hodgkin's lymphoma
non-Hodgkin lymphoma(n) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดแพร่กระจายเร็ว เช่น In multivariate analyses, the factors associated with a decreased risk for non-Hodgkin's lymphoma were allergy to plants, bee and wasp stings., Syn. NHL

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blaze abroad(phrv) ทำให้แพร่ออกไป, See also: แพร่กระจาย, Syn. bruit abroad, noise abroad, rumour abroad
diffuse(vi) กระจาย, See also: แพร่กระจาย, แพร่ออกไป, Syn. disperse, scatter, spread
get about(phrv) แพร่กระจาย, See also: กระจาย, แพร่ไปทั่ว, Syn. go about
get round(phrv) แพร่กระจาย, See also: แพร่สะพัด, Syn. go about
go round(phrv) แพร่กระจาย (ข่าว, โรคฯลฯ), Syn. go about
go round(phrv) แพร่กระจาย, See also: แพร่ไปทั่ว, Syn. go about
noise(vt) ป่าวประกาศ, See also: แพร่กระจายข่าว, เผยแพร่ ข่าวลือ, Syn. rumor, spread
noise(vi) พูดมาก, See also: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
overspread(vt) แพร่กระจายไปทั่ว, See also: แผ่ไปทั่ว, แพร่กระจาย, ปกคลุมไปทั่ว, Syn. spread over
percolate(vi) แพร่กระจาย, See also: เริ่มเกิดขึ้น, งอกเงย, เติบโต, Syn. spread

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blazer(เบล'เซอะ) n. สิ่งที่ลุกสว่างโชติช่วง,ผู้แพร่กระจาย,ผู้ประกาศ
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
bush telegraphn. ข่าวที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว
carry(แค'รี) {carries,carrying,carries} vt. ขนส่ง,แบก,ลำเลียง,หอบ,หาบ,อุ้ม,ยก,ถือติดตัว,นำติดตัว,นำไปสู่,สะพาย,บรรทุก,ส่ง,แพร่กระจาย,ออกข่าว,ประกอบด้วย,สนับสนุน,ค้ำจุน,ผลักดัน,ยืดได้,รับภาระ,วางตัว,ปฏิบัติ,ยกยอด,โอน,มีไว้ในร้าน. vi. ถือติดตัว,มีกำลังดัน,ดัน,ถู เลขทดตัวทดหมายถึง ค่าที่เกิดจากการบวกตัวเลขตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปในหลักเดียวกัน แล้วได้ผลมากกว่าหรือเท่ากับเลขฐาน ซึ่งจะนำไปบวกกับเลขในหลักถัดไป
circulate(เซอ'คิวเลท) {circulated,circulating,circulates} vi. หมุนเวียน,แพร่กระจาย vt. ทำให้หมุนเวียน,แพร่กระจาย, See also: circulative adj. circulator n. ดูcirculate circulatory adj. ดูcirculate, Syn. revolve
circulation(เซอคิวเล'เชิน) n. การหมุนเวียน,การโคจร,การแพร่กระจาย,การจำหน่าย,จำนวนพิมพ์,จำนวนขาย,ธนบัตร,เงินตรา, See also: circulable adj., Syn. revolution
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
disperse(ดิสเพิร์ส') vt. ทำให้กระจายไป,ทำให้หายไป,ไล่ไป vi. กระจาย,หายไป -adj. เกี่ยวกับอนุภาคที่แพร่กระจาย, See also: dispersedly adv. ดูdisperse disperser n. ดูdisperse
dispersionn. การแพร่กระจาย,การกระจายหายไป,สภาพที่แยกกระจาย, Syn. dispersal
disseminate(ดิเซม'มิเนท) vt. ทำให้กระจัดกระจาย,แพร่กระจาย,เผยแพร่., See also: dissemination n. ดูdisseminate disseminator n. ดูdisseminate, Syn. promulgate, circulate, propagate

English-Thai: Nontri Dictionary
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
diffusion(n) การแพร่กระจาย,การแผ่ออกไป,การกระจายตัว,การเผยแพร่
disperse(vi, vt) แพร่กระจาย,หายไป,แยกย้ายไป,จากกันไป
dispersion(n) การกระจาย,การแพร่กระจาย
disseminate(vt) แจกจ่าย,โปรยปราย,เผยแพร่,แพร่กระจาย
dissemination(n) การแจกจ่าย,การแพร่กระจาย,การเผยแพร่
epidemic(adj) ที่ระบาด,ที่แพร่เชื้อ,ที่แพร่กระจาย
overspread(vt) ปกคลุม,แผ่ไปทั่ว,ดาษดื่น,แพร่กระจาย

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top