ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แท่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แท่ง-, *แท่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แท่ง(clas) numerative noun for bars, ingots, pencils, Example: หนูน้อยถือไอศครีม 2 แท่งไว้ในมือ, Thai Definition: ลักษณนามเรียกของที่มีลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง(n) piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง(n) single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai Definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง
แท่ง(n) piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง(n) single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai Definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง
แท่ง(n) piece, Example: พิพิธภัณฑ์แห่งมณฑลซานสีเป็นที่รวบรวมแท่งศิลาจารึกขนาดใหญ่มีค่าในทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรม, Thai Definition: ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา
แท่ง(n) single, Example: เขายังเป็นหนุ่มทั้งแท่งแม้จะมีอายุ 40, Thai Definition: เรียกชายที่หนุ่มแน่นยังไม่มีภรรยาว่า หนุ่มทั้งแท่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แท่งน. ลักษณะของสิ่งที่ตันและกลมยาวหรือแบนหนา เช่น แท่งทอง แท่งเหล็ก แท่งหิน, ลักษณนามเรียกของเช่นนั้น เช่น ชอล์กแท่งหนึ่ง ดินสอ ๒ แท่ง
แท่งเรียกชายหนุ่มที่ยังไม่มีภรรยา ว่า หนุ่มทั้งแท่ง.
แท้งก. สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนกำหนดคลอด โดยที่ลูกในท้องไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้.
แท็งก์น. ภาชนะขนาดใหญ่ ใช้บรรจุน้ำ น้ำมัน เป็นต้น เช่น แท็งก์น้ำ แท็งก์พลาสติก แท็งก์สเตนเลส.
ปริซึมแท่งตันทำด้วยวัตถุโปร่งใส เช่นแก้ว หินควอตซ์ ปลายทั้ง ๒ เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งมีพื้นที่เท่ากัน เป็นรูปแบบเดียวกันและขนานกันด้วย ส่วนด้านข้างทุกด้านของแท่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ใช้ประโยชน์สำหรับหักเหแนวทางเคลื่อนที่ของแสง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
white barsแท่งขาว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
black barsแท่งดำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
torsion-bar spring; torsion barแท่งบิด, ทอร์ซันบาร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
torsion bar; torsion-bar springแท่งบิด, ทอร์ซันบาร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lingual barแท่งยึดด้านลิ้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross bar; gap barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gap bar; cross barแท่งยึดตัวประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
radiolusแท่งแยง, หมุดแยง, หลอดสวนแยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Control rodแท่งควบคุม, อุปกรณ์ควบคุมกำลังของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์มีลักษณะเป็นแท่ง แผ่น หรือท่อ ประกอบด้วยสารดูดกลืนนิวตรอน เช่น แฮฟเนียม โบรอน อุปกรณ์นี้อยู่ภายในแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์และสามารถปรับการเคลื่อนที่เข้าหรือออกเพื่อลดหรือเพิ่มอัตราการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์, Example: [นิวเคลียร์]
Mouthstickแท่งไม้ที่ใช้ปากควบคุม, อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งสำหรับผู้พิการทางร่างกาย ที่ไม่มีแขน จึงต้องใช้แท่งไม้ควบคุมด้วยปากเพื่อทำงานง่ายๆ เช่น กดแป้นโทรศัพท์ กดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อพิมพ์งาน เปิดหน้าหนังสือเป็นต้น [Assistive Technology]
Fuel assemblyชุดเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, แท่งหรือชิ้นส่วนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่ประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุด ทั้งนี้แกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ประกอบขึ้นจากชุดแท่งเชื้อเพลิงเพียงชุดเดียว หรือหลาย ๆ ชุดรวมกัน, Example: [นิวเคลียร์]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Aluminum ingotsแท่งอะลูมิเนียม [TU Subject Heading]
Blocksแท่งไม้,กลุ่ม [การแพทย์]
Cadmium Rodแท่งแคดเมียม [การแพทย์]
Cocco-Bacilliแท่งสั้นรูปไข่ [การแพทย์]
Column, Radiolucentแท่งโปร่งรังสี [การแพทย์]
Cordแท่ง,กลุ่ม,เป็นสาย,สาย,สายต่อเสียงช่วยฟัง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แท่ง[thaeng] (n) EN: bar ; ingot ; piece  FR: barre [f] ; lingot [m] ; bloc [m] ; bâton [m]
แท่ง[thaeng] (n) EN: [classifier : pencils ; ingots of tin or lead]  FR: [classificateur : crayons ; lingots d'étain ou de plomb]
แท้ง[thaēng] (v) EN: miscarry ; have a miscarriage ; abort ; have an abortion  FR: avorter ; faire une fausse couche
แท็งก์[thaeng] (n) EN: tank ; water tank ; tub ; basin ; cistern ; receptacle ; vat  FR: citerne [f]
แท้งบาดเจ็บ[thaēng bātjep] (x) EN: sting and wound
แท้งลูก[thaēng lūk] (v, exp) EN: abort  FR: avorter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bar(n) ลูกกรง, See also: แท่ง, ซี่, Syn. pole, rod, stick
bar(n) แท่งสบู่
bar magnet(n) แท่งแม่เหล็ก, Syn. magnet
bullion(n) แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
cross(n) แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)
icicle(n) แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา, Syn. ice
ingot(n) แท่งโลหะ, See also: พิมพ์โลหะ, Syn. metal, bar, block
obelisk(n) แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม
radio(prf) แท่ง, See also: รัศมี, รังสี
poker(n) สิ่งที่ใช้แหย่หรือเขี่ย, See also: แท่งโลหะสำหรับเขี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง <คำแปล>เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
gold bullionทองแท่ง
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
omrโอเอ็มอาร์ย่อมาจาก optical mark reader หรือที่แปลว่า เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้

English-Thai: Nontri Dictionary
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา

German-Thai: Longdo Dictionary
Tafel Schokolade(n) |die, pl. Tafeln Schokolade| ช็อกโกแล็ตแบบแท่ง
Säule(n) |die, pl. Säulen| เสา, แท่งคอนกรีต
Zimtstange(n) |die, pl. Zimtstangen| อบเชยที่เป็นแท่ง
Stange(n) |die, pl. Stangen| ท่อนไม้หรือท่อนโลหะ, แท่งไม้, แท่ง, ท่อน

French-Thai: Longdo Dictionary
broche(n) la, = แท่งเหล็กชนิดหนึ่งใช้เป็นแกนหมุน เช่น เหล็กเสียบไก่ย่าง
croyan(n) |m| ดินสอแท่งทั่วไปอาจหมายถึงดินสอหรือดินสอสีก็ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top