ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่ละวัน

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่ละวัน-, *แต่ละวัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่ละวัน[ADV] each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It made the boy sad to see the old man come in each day with his skiff empty.มันทำให้เด็กเศร้าที่เห็นชายชรา มาในแต่ละวันด้วยเรือกรรเชียง เล็ก ๆ ของเขาว่างเปล่า เขามักจะเดินลงไปช่วยเขา The Old Man and the Sea (1958)
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง The Little Prince (1974)
When it did, it was almost like... like each new day was created only for us.ตอนมันขึ้น มันแทบจะเหมือน... เหมือนวันใหม่แต่ละวัน ถูกสร้างแค่สำหรับเรา Airplane! (1980)
If you say no, Elwood and I will come here for breakfast... lunch and dinner every day of the week.ถ้าคุณพูดว่าไม่ เอลวุด และผมจะมาที่นี่สำหรับอาหารเช้า กลางวันและเย็นแต่ละวันของสัปดาห์ The Blues Brothers (1980)
Everydayไม่เว้นแต่ละวัน The Blues Brothers (1980)
Let's just say that thousands of dollars of merchandise go through my hands every day.เอาเป็นว่า แต่ละวันมีเงินค่าสินค้าผ่านมือผม... หลายพันดอลล่าร์ก็แล้วกัน Mannequin (1987)
A whole summer with my family, far from you, my days here go on forever.ทั้งฤดูร้อนนี้ต้องไปกับครอบครัวของฉัน, ห่างไกลจากเธอ, วันแต่ละวันที่นี่เหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด. Cinema Paradiso (1988)
Every day that goes by, I'm losing money. Every worker that is shot costs me money.แต่ละวันผมเสียเงินเปล่าๆ Schindler's List (1993)
Thank goodness for the gossip that gets us through the dayขอบคุณพระเจ้าที่ยังมีข่าวซุบซิบ ให้เราผ่านแต่ละวันไปได้ Anastasia (1997)
To make each day count.ทำแต่ละวันให้มีค่า Titanic (1997)
Each day, as we progress... we shall push down this little ball notch.แต่ละวันที่เราก้าวหน้าไป เราจะกดลูกกลมนี่ให้ต่ำลงหนึ่งช่อง The Red Violin (1998)
... inthecourseoftheday...... ในแต่ละวัน... The Story of Us (1999)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่ละวัน[adv.] (tāela wan) EN: each day ; every day   FR: chaque jour ; quotidiennement

English-Thai: Longdo Dictionary
narcolepsy(n) ชื่อโรคชนิดหนึ่ง อาการของโรคคือผู้ป่วยไม่สามารถควบคุมการหลับได้ ในแต่ละวันผู้ป่วยอาจจะรู้สึกง่วงมากจนต้องหลับไปอย่างกระทันหันได้หลายๆครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ninds.nih.gov/disorders/narcolepsy/narcolepsy.htm http://med.stanford.edu/school/Psychiatry/narcolepsy/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
day after day[IDM] แต่ละวัน
day-to-day[IDM] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน
daily[ADV] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน, วันแล้ววันเล่า, Syn. every day
daily[ADJ] ทุกวัน, See also: แต่ละวัน, ประจำวัน, รายวัน, Syn. every day, diurnal
day by day[ADV] แต่ละวัน, See also: ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป, Syn. each day
per diem[ADV] แต่ละวัน, See also: ทุกวัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
daily(เด'ลิ) adj. ประจำวัน,แต่ละวัน,รายวัน,ทุกวัน n. หนังสือพิมพ์รายวัน,คนใช้ที่มาเช้าเย็นกลับ . -adv. ทุก ๆ วัน,แต่ละวัน, See also: dailiness n. ดูdaily, Syn. everyday
diurnal(ไดเออร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับกลางวัน,แต่ละวัน,ประจำวัน,ซึ่งออกหากินในเวลากลางวัน,ชั่ววันหนึ่ง. n. หนังสือรายวัน,อนุทินรายวัน,หนังสือพิมพ์รายวัน., See also: diurnalness n., Syn. daily
per diem(เพอ'เดียม') adv. แต่ละวัน,ค่าใช้จ่ายประจำวัน, Syn. per day

English-Thai: Nontri Dictionary
daily(adj,adv) เป็นกิจวัตร,ประจำวัน,ทุกวัน,รายวัน,แต่ละวัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top