ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แต่งตัว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งตัว-, *แต่งตัว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งตัว(v) dress, See also: get dressed, be dressed, wear, put on clothes, Syn. แต่งพระองค์, ทรงเครื่อง, แต่งองค์, แต่งองค์ทรงเครื่อง, แต่งกาย, Example: เธอแต่งตัวมากเกินไปจนเสียบุคลิก, Thai Definition: สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แต่งตัวก. สวมเสื้อผ้าหรือประดับประดาร่างกาย.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งตัว[taengtūa] (v) EN: dress ; put on clothing ; wear (clothing) ; get dressed ; be dressed ; put on clothes  FR: s'habiller ; se vêtir ; passer des vêtements ; se fringuer (fam.) ; se nipper (fam. - vx)
แต่งตัวมอซอ[taengtūa møsø] (v, exp) EN: be slovenly dressed
แต่งตัวเรียบ ๆ[taengtūa rīep-rīep] (v, exp) FR: s'habiller simplement ; être habillé sans recherche
แต่งตัวไว้ทุกข์[taengtūa waithuk] (v, exp) EN: wear mourning  FR: porter le deuil

English-Thai: Longdo Dictionary
deck out(vt) แต่งตัว, ประดับตกแต่ง เช่น John Soto Jr., 6, was decked out in a Luke Skywalker costume.
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, See also: cross-dresser
appointment(n) 1. โองการ 2. การแต่งตั้ง, การกำหนด(วัน) 3. การนัดหมาย, การนัดพบ 4. การจัดเครื่องประดับ, เครื่องแต่ง(ห้อง), เครื่องแต่งตัว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
array(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว
attire(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
all dressed up(idm) แต่งตัวเต็มยศ, See also: แต่งตัวทางการ, แต่งตัวดีที่สุด
attire in(phrv) แต่งตัว (เป็นพิเศษ), See also: ใส่เสื้อผ้า
clothe(vt) แต่งตัว, Syn. dress, dress up
costume(vt) แต่งตัว, See also: ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์, ใส่อาภรณ์ประดับ, Syn. dress up
cover(vt) แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
clothe in(phrv) แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
clothe with(phrv) แต่งตัวด้วย, See also: แต่งอยู่ในชุด
do up(phrv) แต่งตัวสวยขึ้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งตัวดีขึ้น, Syn. dress up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambry(แอม' บรีป n. ตู้ใส่อาหาร, ตู้เสื้อผ้า, ตู้ใส่ภาชนะ, หนังสือ, เครื่องแต่งตัวและอื่น ๆ ของโบสถ์
apparel(อะพาร์'เรล) n. เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งตัว (clothing, dress)
appointment(อะพอย'เมินทฺ) n. การแต่งตั้ง,ตำแหน่ง,การนัดพบ,เครื่องแต่งตัว,อุปกรณ์
attire(อะไท'เออะ) vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า. -n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้า,เขากวาง, Syn. adorn
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
buckishadj. ชอบแต่งตัว,หุนหันพลันแล่น,เหมือนหนุ่มเจ้าสำราญ
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes, clothes, dress, outfit
coverall(คัฟ'เวอะออล) n. เครื่องแต่งตัวชิ้นเดียวสำหรับทำงานที่สวมปกคลุมเสื้อผ้าชิ้นอื่น
dandy(แดน'ดี) n. ผู้ชายที่สำรวย,คนขี้โอ่,คนเจ้าชู้,สิ่งหรือคนที่มีคุณภาพดีเป็นพิเศษ adj. สำรวย,ชอบแต่งตัวเกินไป,ชั้นหนึ่ง,ดีเยี่ยม, See also: dandily adv. ดูdandy dandyish adj. ดูdandy dandiacal adj. ดูdandy dandyism n. ดูdandy
deck(เดค) {decked,decking,decks} n. ดาดฟ้าเรือ,ชุดไพ่,ชั้น. adj. ซึ่งมีชั้นที่อยู่เหนือขึ้นไป. vt. แต่งตัว,ประดับ,ทำให้ล้มลง,ให้มีดาดฟ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
apparel(vt) แต่งตัว,ประดับ
appointment(n) การแต่งตั้ง,การกำหนด,การนัดหมาย,เครื่องแต่งตัว
array(vt) แต่งตัว,จัดเรียง,ตั้งแถว
attire(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
caparison(n) เครื่องประดับม้า,เครื่องประกอบ,เครื่องตกแต่ง,เครื่องแต่งตัว
caparison(vt) ประดับ,ตกแต่ง,แต่งตัว
clothe(vt) แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า
costume(n) เสื้อผ้าอาภรณ์,เครื่องแต่งตัว
costume(vt) แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้า
crown(vi) สวมมงกุฎ,สวมมาลัย,แต่งตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bundle upแต่งตัวให้อบอุ่น, แต่งตัวด้วยผ้าหนา, See also: bundle
dress down(vt) แต่งตัวสบายๆ ไม่เป็นทางการ ตรงกันข้าม กับ dress up คือแต่งตัวสวยงามเต็มที่

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top